Bibeln /Evangelium.Ta emot Jesus.VIDEO Soul Refuge

 

SOUL REFUGE är en sida jag kan rekommendera och som i texter och video berättar för oss om evangeliet, text och språk är inte så svåra att förstå. Jag vill visa på en text och en video om Förnekelsen av Jesus,  förnekelsen om att han är Guds Son. Den som inte har Jesus har inte livet, och:

ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder.”

 Varsågoda:

VIDEO: ISRAEL REJECTED JESUS THE MESSIAH

The Old Testament prophets spoke of CHRIST (the MESSIAH) but ISRAEL missed the time of their visitation.(Luke 19:41-48 )It is still EXACTLY the same in this modern day, with the majority of Jewish people, in ISRAEL, and around the world, still REJECTING JESUS as being the CHRIST (MESSIAH)! The Bible tells us that THOSE who do NOT CONFESS that CHRIST has come in the FLESH, are NOT of GOD and are of an ANTICHRIST SPIRIT! Read it for Yourself!

And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world. (1 John 4:3)

Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.  (1 John 2:22) For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. (2 John 1:7)
http://soulrefuge.org/israel-rejected-messiah-video/

Bibelorden i Videon på svenska 1917:

Joh 1:10  I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.
Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.
Joh 1:12  Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;
Luk 19:36  Och där han färdades fram bredde de ut sina mantlar under honom på vägen.
Luk 19:37  Och då han var nära foten av Oljeberget, begynte hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett;
Luk 19:38  och de sade: “Välsignad vare han som kommer, konungen, i Herrens namn. Frid vare i himmelen och ära i höjden!”
Luk 19:39  Och några fariséer som voro med i folkhopen sade till honom: “Mästare, förbjud dina lärjungar att ropa så.”
Luk 19:40  Men han svarade och sade: “Jag säger eder: Om dessa tiga, skola stenarna ropa.”
Luk 19:41  Då han nu kom närmare och fick se staden, begynte han gråta över den
Luk 19:42  och sade: “O att du i dag hade insett, också du, vad din frid tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon.
Luk 19:43  Ty den tid skall komma över dig, då dina fiender skola omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor.
Luk 19:44  Och de skola slå ned dig till jorden, tillika med dina barn, som äro i dig, och skola icke lämna kvar i dig sten på sten, därför att du icke aktade på den tid då du var sökt.”
Act 13:29  När de så hade fört till fullbordan allt som var skrivet om honom, togo de honom ned från korsets trä och lade honom i en grav.
Act 13:30  Men Gud uppväckte honom från de döda.
Act 13:31  Sedan visade han sig under många dagar för dem som med honom hade gått upp från Galileen till Jerusalem, och som nu äro hans vittnen inför folket.

2Co 3:14  Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.
2Co 3:15  Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över deras hjärtan, då Moses föreläses.
2Co 3:16  Men när de en gång omvända sig till Herren, tages täckelset bort.

 /Detta är vad som sker i frälsningen, plötsligt förstår man att Jesus är Guds Son, man får en tro/

Joh 8:23  Men han svarade dem: “I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen.
Joh 8:24  Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder.”
TA  EMOT  JESUS !

 

/Maria

2 thoughts on “Bibeln /Evangelium.Ta emot Jesus.VIDEO Soul Refuge

 1. Hej
  Jag tycker det är knepiga resonemang många gånger, men denna videon tyckte jag mycket om, för den är så klar, så rätt.
  Det är enkelt att ta till sig /även för en okristen, tror jag/ bibelställena som klart förklarar /JESUS SÄGER/

  Ja vi är många som fått svälja vår stolthet och fått förstå att bibeln har rätt- vad skönt!
  Många förnekar Kristus, men judarna är ju experter på det, och vi får se vad som händer i sluttiderna enligt Joel.
  Nej jag tror inte man kan bli en kristen med hjärtat hos Jesus om man inte förstår NT. Och för all del GT- med profetiorna.
  Kan man komma till Gud med sina goda gärningar+att man ser Jesus komma på skyarna? Nej.

  Evangelisation är det viktigaste i våra liv, så säger Jesus, har vi mod att följa och att göra det han ber? JA det tror jag den troende har. Nej det går inte bra utan evangelium, har vi inte det o inte förstår det då är det ute med människan.Så säger Gud.
  /Maria

 2. Precis som vi får glömma/förneka vårt gamla liv (“i sus och dus”) när vi tar emot Kristus (i Hans nya liv) måste alla nog göra det samma (svälja stoltheten) för att se att Jesus är Messias!

  Spelar det någon roll vem som förnekar att Jesus är Messias?

  Uppenbarligen är det skillnad på olika folkgrupper, enligt vissa kristna rörelser.

  När ateisten förnekar Gud och säger att Jesus är en människa, som dog likt alla andra, har de kristna inget problem att förstå det rätt. Personen tror inte på Gud och säger också det.

  När “Guds egendomsfolk” förnekar Jesus och säger att han var “en profet som hädade Gud,” och att “den riktige Messias ska komma inom kort,” säger de kristna: “det stämmer, ni har rätt.”

  “Jesus ska komma (tillbaka till jorden). Då ska alla se att han är Messias,” lyder resonemanget.

  När ska alla läsa evangeliet och förstå det?

  För att se att Jesus är Messias, måste man ju se det och förstå att GT är fullt av profetior om Jesus. När man ser det, förstår man att Jesus är Messias! Vi ser vad Jesus gjorde och att det stämmer med vad profetiorna säger i GT! Varför skulle vi annars läsa Bibeln?

  Kan man bli kristen utan att läsa eller förstå Nya Testamentet?

  Kan man komma till Gud med sina goda gärningar+att man ser Jesus komma på skyarna?

  I så fall gör Gud skillnad på folk och folk.

  Varför ska man ta emot evangelium, om det går lika bra utan?

  Knepiga resonemang, eller hur?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.