Bibeln / Ekumenik är inte väckelse. Trolöshet

 

Ekumenik är inte väckelse

Eftersom Guds församling är Kristi kropp, så kan det inte finnas mer än en Guds församling på samma ställe antingen man har stora eller små sammankomster. “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matt. 18:20.

Vad är då ekumenik och alliansmöten för någonting? Vad är det som man allierar sig med? Har de en pingst-Jesus, en baptist-Jesus, en maranata-Jesus, en metodist-Jesus o.s.v.? Då måste de också ha många församlingskroppar, många kopior av Kristi kropp.

Det finns bara en Jesus som är vår Herre och Frälsare, och han vill inte ha någon gemenskap med dessa sköko-kyrkor och samfund som har splittrat Guds folk och förstört församlingsgemenskapen. Han har för länge sen befallt sitt folk att draga ut där ifrån. Upp.18:4.

Ekumenik och alliansmöten är en allians mellan olika kyrkor och samfund. Också den katolska kyrkan omfattas av gemenskapen. Att kyrkan ha förföljt, torterat och mördat miljoner kristna, detta talar man inte om. Detta är gammalt och glömt. Men kyrkor och samfund kan aldrig få förlåtelse för sina synder. De har ingen del i Jesus försoningsverk på korset och de kommer aldrig att omvända sig. Enskilda medlemmar kan bli frälsta, men det är viktigt att de lämnar de kyrkor och samfund där de är medlemmar.

När Jesus dog på korset, då beredde han en ny väg till Gud för människor. Hebr. 10:19-22. Men religiösa organisationer och kyrkosystem har ingen del i Jesu försoningsblod, och de kan aldrig omvända sig. Kyrkornas falskhet och hyckleri måste få sin dom. Kyrkornas förföljelser, tortyr och mord på miljoner kristna kan aldrig bli förlåtet. Gud kommer att vedergälla den stora skökan och alla hennes horungar efter deras gärningar.

Den katolska kyrkan är den stora skökan i Upp. 17:e och 18:e kapitel. Och de övriga kyrkorna och samfunden är hennes döttrar. Hon är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Med skökor menas här kyrkosystem som förfalskar Guds ord och blandar upp det med sina egna läror och stadgar, allt under det att de menar sig vara Kristi kyrka. De bär Kristi namn, men tillhör en annan herre. Sådant är religiös otukt – trolöshet mot Kristus.

Trots kyrkornas förföljelser och mord på miljoner kristna, så tror folk ändå att kyrkorna är från Gud. Hur dumma kan folk bli egentligen? Det är inte utforskat än.

Det som skapar enhet och gemenskap i Guds församling, är en gemensam tro på en församlingskropp, en Ande, en Herre, en tro, ett dop, och en Gud som är allas Fader. Ef. 4:1-6. Men vad är det som skapar den ekumeniska enheten och gemenskapen? Jo, det är ett gemensamt avfall från tron på Jesus. En gemensam flathet inför den stora skökan, och en “fri kärlek” (religiös otukt) som inte tar hänsyn till vad Guds ord säger.

Kyrkornas “fria kärlek” och “kristna gemenskap” är ingenting annat än religiös otukt – trolöshet mot Kristus. För en sann Jesu lärjunge är det ett renlighetsbehov att avhålla sig från sådant.

Men hur ska vi göra när vi ha kommit ut ur kyrkorna och samfunden? Svaret på den frågan står i Matt. 28:18-20. “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Detta har kyrkorna motarbetat under hela kyrkohistorien. De predikanter som har velat förkunna Guds ord har fått kyrkorna emot sig. Massor av kristna har blivit förföljda, torterade och mördade av kyrkan, för att de trodde på Jesus och lät döpa sig.

När en ny väckelse kommer igång, då kommer det genast fram en underlig idé om att de som har upplevt väckelse och förnyelse måste ha ett särskilt namn. Man måste hitta på ett namn på dem.

Och så lurar Satan dem till att börja bygga ett nytt kyrkosamfund. Detta är hans metod att göra slut på väckelsen. De som har vaknat eller börjat vakna, dem vill han stänga in och söva ned på nytt. Annars kan de väcka upp hela Guds församling, så att hela det religiösa skökoväsendet blir avslöjat.

Guds folk har ännu inte förstått vad djävulen höll på med i gamla tiders väckelser. Man berömmer de gamla väckelsepredikanterna för de allvarliga misstag de gjorde när de bildade nya kyrkor och samfund. Detta var ju inte till någon fördel för väckelsen. Tvärt om, det var detta som förstörde väckelsen. Att de kristna ha blivit uppdelade i en massa kyrkor och samfund, det är ingen annan än djävulen som vinner fördelar av det.

Vad som nu gäller är att avslöja allt om Satans alla kyrkor och samfund, så att alla kristna kommer loss där ifrån innan Jesus kommer. När Guds vredesdom drabbar det stora Babylon, då får det inte finnas en enda brudesjäl kvar där.

Ekumeniken är en bekväm väg till helvetet. Man behöver inte anstränga sig, bara låta sig dragas med i det religiösa avfallet. Kyrkan är en inrättning som är helt inriktad på att producera avfall. Och den har smutsat ner hela jorden med sitt religiösa avfallsutsläpp.

http://www.algonet.se/~allan-sv/EKUMENIK.HTM  Allan S

—————–

Denna texten gillar jag…jodå det gör jag…och bibeln är en underbarbok – om man läser den. Texten är svart på vitt-   förunderligt klar, då man börjar förstå den, därför upplyser jag om  detta eftersom avfallet är stort. Kanske texten redan finns här på sidan, men det gör inget alls attt den kommer igen, desto fler kommer att ta till sig sanningarna. Det är såå populärt att gå in i ekumeniken, men se, den för människor rakt i fördärvet!/Maria

Hallelujah  jag är fri!

2 thoughts on “Bibeln / Ekumenik är inte väckelse. Trolöshet

  1. Ja det är gott Janne, att vi förstått detta, och aktar oss för sådana sammanhang som inte är bra.
    Det är sorgligt att det inte finns sådan undervisning sm kan vägleda människorna på rätt sätt, jag säger inte heller att alla församl är likadana men det lutar ditåt tyvärr. /Maria

  2. Församlingen är de kristna, vare sig de är utanför eller inne i en kyrkolokal. Om man inte har en kyrkolokal som är fylld av Den Helige Ande, så måste man söka upp andra kristna för att leva det kristna livet. Så förstår jag det nu. Det är sorgligt att kyrkorna inte varnar oss för någonting, så att vi kan komma närmare Gud, som du brukar säga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.