Bibeln /Bibelfokus om “vi-är-gudar-läran”

Människor i olika sammanhang i dag får lära sig att de är gudar på ena eller andra sättet. Det är farligt att lära ut sådant men tyvärr blir det allt vanligare att lära ut och att tro på sådant. Därför får du läsa om en sådan fråga och ett svar kommer också från Bibelfokus.se   Varsågod:

Fråga

Hej, jag har en fråga om det här med “vi är gudar-läran”. Dessa två Bibelord brukar åberopas:

Joh 10:34: “Jesus svarade dem: ‘Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?’ ”

Ps 82:6: “Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.”

Vad betyder detta? Har Du möjligtvis en förklaring.

Svar

Ja, detta är ju Bibelord som trosrörelsens teologer ibland hänvisar till för att bevisa att vi är gudar eller som gudar, och då kan man få dessa Bibelord över sig när man samtalar med folk i just trosrörelsen. Men då har man ryckt dessa ur sitt sammanhang och inte funderat på vad som menas.

Summan av Guds Ord är sanningen, så en vers utgör vanligen inte sanningen. Läser vi Bibeln i sin helhet VET vi att människan varken är gudomlig före eller efter pånyttfödelsen. Vi är bara människor och kommer alltid att vara människor. Det är satans lockelse (1 Mos 3:5), kärnan i de flesta villoläror, att vi skulle vara/kunna bli gudomliga på något sätt. Bibeln kallar de troende ibland för Guds barn eller Guds söner, men vi har inte fått Guds natur för det, vi är “bara” som pånyttfödda människor adopterade till att vara Guds barn. Vi blir inte gudomliga i oss själva genom tron, men Guds Ande tar sin boning i oss. Det är stor skillnad på det.

Trosrörelsen menar trots allt att vi blir gudomliggjorda när vi blir pånyttfödda. Då är det ju konstigt att man pekar på ett Bibelord i GT (Ps 82:6) som avser judarna vilka inte var pånyttfödda då Gud sa detta till judarna (Joh 10:35: “Om han nu kallar dem som fick Guds Ord för gudar…”. Alltså handlar Bibelordet om något annat än att kristna kan bli gudomliga. Gud säger något till judarna här.

När Jesus i Joh 10:34 citerar Ps 82:6 så gör han det retoriskt och lite ironiskt. Hans budskap var inte till oss att “ni är gudar”. Inte heller var hans budskap till judarna att de är gudar. Det han svarade på var judarnas anklagelse om att han hade jämfört sig med Gud:

 • Joh 10:33: “Judarna svarade: ‘Det är inte för någon god gärning vill vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa’.”

Här ser vi att klassisk hebreisk/judisk tro är att vi människor bara är människor och att det är en hädelse att säga att vi är gudar eller gudomliga. Självförgudning är ju ursynden från Eden, det visste judarna även vid Jesu tid, och detta skydde man som pesten. Nu insåg inte judarna att det var Gud själv, i mänsklig gestalt, som stod framför dem, så på ett sätt reagerade de ju rätt utifrån sin tro. Deras syn på denna hädelse borde alla kristna ta efter! (fast inte att stena folk så klart)

Eftersom nu de skriftlärde var så högmodiga över sin höga lärdom i Skriften, så svarade Jesus dem alltså retoriskt och hänvisade tillbaka till Skriften (Ps 82:6) för att sätta dem på hal is. Så gjorde Jesus ofta. Om vi nu tittar på vad Ps 82:6 handlar om så förstår vi att den versen inte ger oss stöd för att vi efter pånyttfödelsen blir gudomliga. Som jag nämnde tidigare talar Gud i hela Psalm 82 till det judiska folket, och det han säger är inte ord av uppmuntran eller en “utkorelse” där Gud gör människan gudomlig. Nej, hela Psalm 82 är en förmaning från Gud, han gick tillrätta med ett folk som handlade som om de vore gudar. Han gick tillrätta med deras högmod och att de pga detta förtryckte och såg ner på oskyldiga människor. Gud pekar i Ps 82:7 på att judarna ändå bara är människor och måste dö som alla andra. Detta är beviset för att de inte är gudar:

 • Ps 82:7: “Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.”

I Ps 8:6 läser vi: “Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen”. Här är det också tydligt att vi människor inte är gudar, men dock närapå i vissa avseenden. Men vilka avseende då? Av resterande text i Psalm 8 förstår vi att det är för att vi människor har fått uppdrag att vårda jorden och råda över djuren som vi är “nästan gudaväsen”. Det är alltså inte för att vi skulle ha fått någon egen makt över änglar och demoner eller ha någon gudaliknande position som vi benämns så. Det är alltså för att Gud har gett oss jorden att förvalta. Vi är herrar över jorden, men inte gudar. Och det är precis så det ser ut i verkligheten också. Vi bör ofta jämföra Bibelns Ord med verkligheten, då ser man tydligare vad som kan menas. Då ser man också att vi minsann inte är några gudar. Möjligen är vi lika de grekiska gudarna som var äregiriga och fulla av lusta, avund, mordlust, och de hade stort begär efter vin, lyx och sex. Kan det möjligen vara dessa gudar trosrörelsen ledare avsett när de sagt att de är gudar? Likheterna är ju stora mellan dem!

Jag skall avslutningsvis säga att det finns många faror med “vi är gudar-läran”, en ser vi i Trosrörelsen där denna lära varit destruktiv för många människor. En sak som inte så många känner till är att denna lära var en hörnpelare i byggandet av Nazityskland, jämte darwinismen. Du kan läsa en artikel om detta i nr 4 av tidningen Genesis från 2009. Där står t.ex. ett citat från den tyske professorn och filosofen Ernst Bergmann, som var en av Tysklands intellektuella som starkt propagerade för Adolf Hitler. Bergmann sa:

“Utplåna legenden om Gud som blev människa, och människan skall själv resa sig upp som gud, som Kristus. Hon skall bli medveten om sig själv som sådan och hennes innersta skall ta gudomlig form”.

Ja, denna lära är onekligen olustig och farlig. Vi ser i citatet också faran med att förneka Jesus som Gud. Idén om att människan kan bli gudar, eller som Gud, tjänar främst till att upphöja och gudomliggöra ledare av olika slag i sådana kretsar. Detta hjälper sådana ledare att ignorera Bibelns bud och ibland även samhällets lagar. Man kan ju inte ifrågasätta någon som är gud, eller hur?

/Lennart

Det är ett klart svar från Bibeln och från Lennart på Bibelfokus. Eftersom fler och fler går in i sammanhang där inte GUD räknas eller inte anses vara jorden och människornas skapare,  så är detta ett korrekt svar på frågan ovan. Lär av detta. /Maria

2 thoughts on “Bibeln /Bibelfokus om “vi-är-gudar-läran”

 1. Hej… jag tycker du kan gässtblogga här för det du säger är klokt o riktigt. Tar med denna komm. på sidan.
  Tack Janne.
  /Maria

 2. Gud är GUD! Räcker inte det?

  Om vi tror att vi är gudar, så måste det vara i brist på förstånd vi tror det. Är du allmäktig och universums skapare?

  Det var inte vi som frälste oss själva från synder. Vi kom inte på tanken att vi skulle vara syndfulla, och behöva syndernas förlåtelse.

  “Världen är ganska bra, och människor ganska ärliga” eller hur? “Vi behöver större interationella organ som kan leda mänskligheten”. Gärna sådana som verkar i skymundan.

  Så här mycket gudar är vi:

  Under loppet av 1-2 månader har vi 2-3 st G20 finansmöten (2 förberedande möten, minst! Sen officiellt möte i Toronto i juni, där gatorna ska svämma över av militär och militärflyg). Det hemliga utskottet Trilateral Commission möttes nyss på Irland. Den topphemliga Bilderbergkonferensen ska vara i i Spanien i år och världens centralbankirerna åker skytteltrafik för att leda all världens pengar till sina kompisars kistor i Grekland/Eurokrisen. hur mycket makt och korridorspring tolererar demokratin? Tydligen är det inte nog, än!

  Vi tror att vi är gudar, det är det som är problemet.
  Gud behöver inte tro det. Varför inte ge Honom en chans?
  Vem ska rädda oss från detta berg av skuld som vårt ekonomiska system och våra ambitioner lägger på oss (bokstavligt och symboliskt)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.