Berätta om Gamla Testamentet /Kores m m

 

 namnlos-bibeln.jpg

Vilka var Perserna? Perserna var ett nomadfolk som förflyttade sig från södra Ryssland till Iran ca 1000 f Kr. De bosatte sig öster om Persiska viken i ett område som fortfarande kallas Farsistan.

Den förste persiske kungen vi känner från historien var Kores I, som regerade omkring 640 f Kr. Kores den store: Perserna gör ett mycket dramatiskt inträde i den bibliska historien vid den tid då Kores sonson, Kores II (den store) marscherade in i Babylon. 550 f Kr hade Kores lagt beslag på Ekbatana, medernas huvudstad. Han erövrade det som i dag är Turkiet och drog österut till nordvästra Indien. 540 f Kr. var han redo att utmana den styrka som den babyloniska stormakten utgjorde.

Babylons fall: Korescylindern, som murades in i grunden till en byggnad i Babylon, innehäller kungens egen berättelse om hur han besegrade staden. Den föll efter ett slag 539 f Kr. Man hade ändrat floden Eufrats lopp för att de invaderade styrkorna skulle komma in i staden längs den uttorkade flodbädden. Det förekom ingen förstörelse. Istället restaurerade Kores templen och byggnaderna.

Politiska förändringar: Assyrierna och babylonierna lät föra bort besegrade folk. Kores gjorde tvärtom. Krigsfångar samlades och fick återvända hem. Gudabilder som förts från Babylon fördes också tillbaka. Alltså fick judarna tillåtelse att återvända till Israel 538 f Kr. De förde med sig skatterna som tillhörde templet i Jerusalem, som de nu skulle bygga upp igen.

Den persiska stormakten: Esra, Nehemja, Ester och delar av Daniels bok tillhör tiden för den persiska stormakten under Kores och de följande kungarna. De persiska kungarna vidgade gränserna ännu mer än tidigare stormakter. Deras välde sträckte sig österut till Indien. Turkiet och Egypten tillhörde dem också. Kung Darius I (522-486), som byggde upp den nya ståtliga huvudstaden, Persepolis, intog Makdonien i norra Grekland 513. Efter misslyckandet vid Maraton, trängde en annan kung, Xerxes I, ända ner till sjöslaget vid Salamis. Trots anfall från både Grekland och Egypten höll perserna sin ställning som stormakt i 200 år. Då, 333 f Kr. gick Alexander den store över Hellesponten, och på några få år blev Grekland en stormakt.

2 thoughts on “Berätta om Gamla Testamentet /Kores m m

  1. Hej Jag har hittat denna informationen i artikeln i bibeln. Bibel i färg heter den. Denna infon sägs vara en kortfattad info och den passade bra just då om Kores.Jag har inte för vana att läsa persisk historia…och allt kan ju inte vara fel i artikeln?Jag måste kunna lita på vad bibeln säger. /Maria

  2. Hallo! Var du hittat den informationen.Läs Persiska historia vi har historia 7000år fK. Du kan inte get till folk falsk information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.