Berätta om Gamla Testamentet

 pray08s2.jpg

NEHEMJA. Har du ett uppdrag från Gud?  Det hade Nehemja, och till synes omöjliga uppdrag blir möjliga då Gud får använda oss. Hur vill du bli använd? Eller: VILL du bli använd?

Ingen av oss vet i detalj vad Gud vill ha av oss, eller vad han har i beredskap åt oss. För Nehemja hade Gud en särskild uppgift och han förberedde honom för den genom att placera honom i en lämplig miljö. Det var ingenting särskilt anmärkningsvärt med Nehemja förutom hans arbete. Han var personligen ansvarig för allt som kung Artasasta av Persien åt och drack. Kungen litade på honom. Nehemja hade en fast tro på Gud och Guds avsikt med sitt folk. När han hörde om situationen i Jerusalem blev han orolig.

Nittio år tidigare hade Serubbabel lyckats återuppbygga Guds tempel och för tio år sedan hade Esra återvänt till Jerusalem för att hjälpa folket i andligt avseende. Nu var det Nehemjas tur. Gud behövde honom. Jerusalems murar låg alltjämt i ruiner. Nehemja sörjde när han fick reda på detta. Medan han bad till Gud blev han förvissad om sin egen roll i sammanhanget. Han vill e se Jerusalem uppbyggt igen och var villig att lämna tryggheten i palatset för att åta sig ett “omöjligt ” uppdrag.

Nehemja hade en ständig dialog med Gud. Han var aldrig rädd att besvära Gud och slutar sin egen berättelse med orden :

“Tänk på detta, min Gud, och kom i din godhet ihåg mig!” Under hela det “omöjliga” uppdraget visar han prov på stort ledarskap. Muren runt staden uppfördes på rekordtid trots ständiga hot om väpnade attacker från fienden, som också måste rkänna att Gud stod bakom byggandet. Dessutom använde Gud Nehemja till att väcka folket i andligt avseende.

Kanske har du inte Nehemjas förmåga, och kanske tycker du att där du befinner dig finns det inget att göra för Gud, men det är inte sant. Det finns åtminstone två saker du alltid kan göra.

För det första: Börja tala med Gud. Släpp in honom i dina tankar, känslor, bekymmer och drömmar. För det andra: börja se honom som en vän vid din sida och låt honom hjälpa dig i allt du gör. Kanske har han ett “omöjligt” uppdrag åt dig också. /Handbok för livet/

Prestationer och starka sidor: Karaktärsfast, uthållig och medveten om bönens möjligheter./ Begåvad ledare, organisatör och administratör/Under hans ledning byggdes Jerusalems murar upp på 52 dagar /Fick Juda att vakna upp över sin andliga situation och såg till att folket belv undervisat i Guds ord. / Kunde behålla lugnet i kritiska situationer / Konfronterade utan omsvep folket med deras överträdelser av Guds lag

Vad vi kan lära av hans liv: Låt Gud vara med från början i varje uppdrag.  / Människor som står under Guds ledninga kan göra det omöjliga  / Den som talar med Gud och umgås med honom är alltid på rätt plats

Bakgrundsfakta: Plats: Babylon  / Yrke: Kungens hovmästare, stadsbyggare, landshövding i Juda /samtida: Esra, Artasasta, Tobia, Sanballat

Nyckelvers: “Sedan talade jag om för dem hur god Gud varit mot mig och berättade om mitt samtal med kungen och om planen som han hade gått med på. “Ja, låt oss bygga upp murarna!” svarade alla ivrigt. Arbetet påbörjades omedelbart. /Nehemja 2:18, Nehemja bok

2 thoughts on “Berätta om Gamla Testamentet

  1. Gud har alltid använt dem som vill bli använda och de som inte vill använder han ändå på något sätt. Vi ingår i hans plan och vi bör inte säga nej då han kallar oss, han vet allt och han är helig.
    Kram f Maria

  2. Hej Maria!
    Jag tror också att Gud har uppdrag till varenda människa och Gud använder oss också i det onda för att dra till sig vilseledda människor.
    Våran Gud ÄR fantastisk!!!
    Kram Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.