B Obama/Vad säger bibeln? Vem är B Obama? NWO m m

 

http://politiken.dk/newsinenglish/article868683.ece och denna länken innehåller en intressant tanke att B Obama skulle vara större än Jesus. Läs artikeln och fundera, särskilt du som är troende måtte regara för detta!

OCH nästa artikel om B Obama och den nya världsordningen kommer här:

 http://www.tedmontgomery.com/bblovrvw/Endtimes/falseprophet.html:

I Upp 13 ser vi 2 vilddjur. Du ser ett stiger upp ur havet (Upp 13:1-9) och du ser sedan hur ett stiger upp ur jorden (Upp13:11-17)

Det första vilddjuret kallas för Antikrist mednas det andra vilddjuret kallas för den falske profeten. Det står om den falske profeten att han kommer att göra följande:

Utöva det första vilddjurets auktoritet (Upp 13:12) Och få jordens innebyggare att tillbe det första vilddjuret (13:12) Han kommer att utföra stora tecken och under (13:13 Han kommer att förleda jordens innebyggare (13:14) Han kommer att få dem dödade som inte tillber bilden av det första vilddjuret (13:15) Han kommer att tvinga människor att ta ett märke som handlar om att köpa och sälja (13:16-17

De här sakerna kommer att hända vid mittpunkten för Daniels 70:e Årsvecka eftersom Antikrist inte får någon makt som Gud tillåter förrän det bara är 42 månader kvar (Upp 13:5) det är 3 1/2 år. Det är exakt den tidpunkt som också benämns när det gäller uppsättandet av “förödelsen styggelse” (Dan 11.31 – Mt 24 – Dan 12:11) Och den här tidsperioden kallas då för den stora vedernödan eller födslovåndan. (Lägg märke till hur detta är länkat till delningen av landet och Judeen Samarien i en tvåstatslösning Joel 3 – Mt 24) (Det som man nu pressar Israel att gå med på) (Solanas ENP handlar bland annat om tvåstatslösningen)

Det finns några som har gått ut med att Barack Obama skulle vara Antikrist. De säger att han är messiaslik och har en mkt stark karisma. Louis Farrakhan ledaren för Islam Amerika >> har prisat Obama och sagt att han är hela världens hopp >> han är en svart man som har en vit moder och han är vår frälsare. Andra brukar uttrycket “han är född i ett stall” och hänvisar på det sättet till Jesus.

Om inte Obama knyts till ett 7 årigt avtal med Israel och mellanöstern så kan han inte vara Antikrist eller laglöshetens människa i 2 Tess 2. Vidare så finns det redan ett 7 årigt avtal med Israel i ENP >> som mycket väl kan vara det 7 åriga avtal som är uppfyllelsen på Daniels 70:e årsvecka. Detta 7 Åriga avtal ENP handlar om Europas starke man Javier Solana (Även benämd mr Europa och har en titel med siffrorna 666)

Eftersom Obama inte kan vara Antikrist så kan man ju undra om han inte är det andra vilddjuret i Upp13: 11-17? Denne falske profet kommer att ha 2 horn som ett lamm men tala som en drake (Upp 13:11) Kanske menas det att han kommer att gå ut med att han är kristen som Obama faktiskt gör. Men jag tror inte ett dugg på det >>

Han verkar ha en mild och behaglig tom men jag har hört honom uttrycka sig ocskå som en drake. (Det gör han nu när han talar om Israel) han kommer att snart utsättas för både press och stress när den Amerikanska ekonomin blir sämre och inte bättre.

När vi ser i bibeln på Johannes döparen så drog han väldiga skaror och åhörare till sig (Matt 3:5) det var verkigen massor av människor som lyssnade till honom och gjorde vad han sa.

Luk 3:15 Och folket gick där i förbidan, och alla undrade i sina hjärtan om Johannes icke till äventyrs vore Messias.

Men Johannes avfärdade folkets undran med orden.

Luk 3:16 Men Johannes tog till orda och sade: till dem alla: “Jag döper er med vatten, men den som kommer, som är starkare än jag, den vilkens skorem jag inte är värdig att upplösa; han skall döpa er i helig ande och eld.

Joh 1:19 Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han svarade öppet och förnekade inte han sade öppet: “Jag är icke Messias.”

Långt senare säger Petrus.

Act 13:25 Och när Johannes höll på att fullborda sitt lopp, sade han: ‘Vad I menen mig vara, det är jag icke. Men se, efter mig kommer den vilkens skor jag icke är värdig att lösa av han fötter.’

Med andra ord många människor trodde att Johannes döparen var Messias, Men han sa: Jag är det inte! Istället så pekade han ut Messias för folket. På ett liknande sätt skall vi kunna förvänta oss den falske profeten arbeta på han kommer att peka på Antikrist och hans system och säga att det här är människornas enda räddning.

Precis som det finns en sann treenighet så kommer vi att få se en falsk treeinghet nämligen Satan (Draken – Upp 13:1) Antikrist (vilddjuret ur havet) och den falske profeten (vilddjuret ur jorden)

Johannes döparen var fylld redan i moderslivet av Anden och pekade ut Messias precis på samma sätt kommer det att vara med den falske profeten men han kommer att peka ut Antikrist och hans system.

Barak Obama precis som Johannes kom från ingenstans till stor popularitet. Redan när Obama påbörjade sin valkampanj så drog han väldiga skaror omkring sig över hela världen och många gånger gör han nu det.

Världens ekonomi och sociala struktur håller på att rasa sönder och samman, Och detta kommer att vara en av målen för den unge oerfarne Obama att ta tag i. Precis som Johannes pekade ut Messias är det så vi kommer att få se Obama som den falske profeten peka ut Antikrist? Och detta kommer i så fall att börja ske straxt innan ENP når sin mitt period år 2010 >> Den mest trolige som Obama kommer att peka ut är Javier Solana.

Det var intressant att i ett tal i Februari 2008 så sa Hillary Clinton om Obama så här: Himlen kommer att brista och ljuset kommer att komma ner himlakörer att sjunga, varenda en av oss kommer att förstå att vi måste göra det rätta och då kommer världen att bli perfekt.

När jag hörde att himlen kommer att öppnas och ljuset komma ner så tänkte jag på de under den falske profeten kommer att utföra i Upp 13

Upp 13:13 Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned frånhimmelen på jorden.

Varför sa Hillary som hon gjorde? kanske var det Gud som insprerade för att varna vad som kommer att ske i framtiden?

Om det nu är så att vi är en bra bit in i den 70:e veckan så måste ju både den falske profeten och Antikrist vara pågång in på den globala arenan och bara väntar på att den ekonomiska – sociala strukturen skall braka samman. Då kommer Barak Obama som kanske den mest berömde mannen på jorden just nu att peka ut riktingen mot en man och hans system som han tror kan frälsa världen.

Ohlins: Vi vet inte när detta skrevs av Ted men nu under 2009 så har vi ju kunnat följa Barack Obama och vi ser att han börjar att samarbeta sida vid sida men Javier Solana. De har även ett nytt säkerhetssystem färdigt som handlar om en Global övervakning och även satellit projektet Gallileo som kan användas för det kontantlösa samhället som verkar vara lösningen när allt kommer att rasa samman.

Kolla in den här hesidan om Obama det finns de som förstår att det finns något mer bakom hans förmåga att tala än bara mänsklig kraft – det finns ju andra krafter >>

Hans samröre med Rick Warren blir då någonting som känns riktigt obehagligt för Ricks förgreningar in i den evangelikala kyrkan är stor. >> och >> och >> och framför allt läs den här artikeln >>

Denna artikel är från 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/TEDMONTGOMERY_OBAMA_TFP.html

/Maria-  som inte kan veta, lika lite som du, vilket av allt vi läser och hör som är sant. Även påven anses som en falsk profet, se den kategorin om falska religioner och profeter.

2 thoughts on “B Obama/Vad säger bibeln? Vem är B Obama? NWO m m

  1. Javisst är det så att det funnits många av dessa presidenter och påvar- men man “säger” att det är den siste påven och den “siste” presidenten, och då kan man undra om det är de sista som är nu. Kommer det fler? Vet ej men ämnet är intressant eftersom vi tycks vara så långt framme i de sista tiderna. Vet vi vad bibeln säger? det är det vi måste förstå och jag tror att vi blivit vilseledda i församlingarna, se de senaste artiklarna med bibelord.
    Jag vet fortfarande inte detta om presidenter o påvar…. men har sett en del förnuftiga resonemang och så bibelord en förstås..

    Att lära känna Kristus är det viktigaste i livet för en människa.Absolut! Tiden är kort, tror jag. /Maria

  2. Det har funnits många presidenter och många påvar. De blir fler och fler med tiden.

    Är Obama är mer mot-Kristus än någon annan?

    Vi vet inte när Herren kommer. Så länge det finns tid, behöver många lära känna Kristus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.