Avslöjad synd är nåd från Gud

Avslöjad synd är nåd från Gud

https://midnattsropet.se/midnattsropet/avslojad-synd-ar-nad-fran-gud/ – 2018

Ledarartikel

– Driv ut ifrån er den som är ond, är ett citat hämtat från Paulus brev till församlingen i Korint, där en mycket svår synd hade uppdagats. Församlingen hade uppenbara svårigheter med att se, förstå och hantera situationen, varför Paulus med skärpa tvingas gripa in och säga: ”… ni borde ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets”. Situationen var allvarlig och enda möjligheten för församlingen att komma vidare var att i grunden göra upp med det som var osunt och omoraliskt.
I våra dagar – i kölvattnet av det världsomfattande metoo-uppropet – har många fall av otukt och missbruk i ledarställning avslöjats. Vittnesmål efter vittnesmål har målat upp de mest förfärliga lidanden som de drabbade fått genomgå. Men det är inte bara bland världens barn övergreppen pågått utan även i sammanhang där den typen av agerande borde vara omöjligt, nämligen inom kristna församlingar. De drabbade är vanligtvis personer som står i beroendeställning till förövaren varför det kan gå många år innan ett avslöjande sker. Dock vet vi att allt förr eller senare måste komma fram i ljuset. Någon annan väg framåt finns inte.

För den kristna församlingen är omoral och otukt en synd man aldrig kan skyla över. Nya testamentet lyfter gång på gång fram hur viktigt det är att leva i trohet inom äktenskapet. Exempelvis skriver Hebreerbrevets författare: ”Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma” (Heb 13:4). Äktenskapet är också en bild som bibeln använder för att beskriva församlingens förhållande till Jesus, brudgummen: ”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den” (Ef 5:25). På samma sätt uppmanar Paulus i sitt brev till Timoteus att den som vill få en församlingsledares tjänst skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare (1 Tim 3:2).

Riktlinjerna för hur Guds folk ska leva i förhållande till Gud och varandra är tydliga. Det handlar om ett liv i rättfärdighet, värdighet och renhet. Dess motsats går att finna i världens politik med ibland direkta uppmaningar till sexuell lössläppthet. Där är förfallet väl utbrett och accepterat. I världens politik raseras familjens stabilitet medvetet. Paulus skriver att Gud kommer att döma världen, att det inte ankommer oss att göra. Men varje gång då vänner i kristna församlingar blir utsatta, är det en tragedi som i allra högsta grad drabbar oss var och en.
Tidningsrubriker som lyft fram prästers övergrepp har under de senaste åren varit många. Flera olika samfund har pekats ut men främst fokuseras på den gigantiska romerska katolska kyrkan där ett oändligt antal personer efter många års trauman trätt fram. Exempelvis berättar tidningen Dagen om hur över 300 präster under 70 års tid förgripit sig på fler än 1 000 barn! (17/8). Artikelförfattaren skriver om mörkläggning som gjorts och konstaterar att ”när kyrkan behöver skyddas från sanningen, då har hela evangeliets förkunnelse förvanskats”.
Församlingen är bärare och förmedlare av det enda budskap som i sanning kan ge människor frihet. Sanningen ska göra er fria, sa Jesus. Evangelium är det glada budskapet om frälsning och befrielse från all form av förnedring. Trots det finns det förmodligen också inom kristenheten ett mörkertal av personer som bär på bittra ouppklarade och oförsonade erfarenheter. Vid sådana fall måste det finnas en beredskap i församlingen, även i Maranataförsamlingen, att lyssna och bana väg för de som drabbats och som söker upprättelse.

Slutmålet är att vi allesammans en dag ska stå ansikte mot ansikte inför vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och det som då betyder något är att vara försonad och ha ett rent hjärta inför Gud och människor. Det är här och nu i tiden det måste ske. Avslöjad synd är nåd från Gud.

– Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars … Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (Heb 4:13,15-16).

För Maranataförsamlingen i Stockholm

Tage Johansson
Hans Lindelöw
Robin Vidén
Werner Eriksen
Emanuel Johansson
Roger Lindroos
Berno Vidén

/Maria

2 thoughts on “Avslöjad synd är nåd från Gud

  1. Hej! Tack för din tanke här. Ja det finns mycket att fundera över och jämföra. Konfirmera betyder ju göra stadfäst, d v s man betygar sin tro på Gud med konfirmationen– och hur många trodde på Gud?? Jag konfirmerade mig- det var bara så man gjorde. Jag var duktig o frågvis då vi gick och läste, så det fanns ju i mig.. Giftermål ja… drop in giftermål kan ju vara lockande ja, lite kul så där. MEN tänker man på VAD man gör? kanske inte. bara en kul grej..
    Giftermål i kyrkan i fina kläder ? Eller i en församling som man tror man gillar? Giftermål med en man man tror man älskar? ja det finns många sorters fel o många bra saker också. MEN världen behöver veta om sin synd och människor vända om. Så många har gjort, fel- även jag, många fel innan jag förstod vilken svår väg det skulle bli… TILL GUD gick vägen, den var lång o smärtsam men jag är med Jesus. KRAM! Gud välsigne dig!! /Maria

  2. Den bilden tänker jag också de sju församlingarna i Uppenbarelse boken. Jag tänker många har skilt sig, även om de har just haft en Kristen ceremoni inför församling. annan tanke, är när är man “Gift” Tanken jag får, är när två kristna(Ni är mina helige präster) inför Gud Jesus som överstepräst, gifter sig långt ifrån Kyrko ceremonier, långt från glimmer och fina brudklänningar, kommit överens i sitt inre, och med Gud, och Jesus står inför detta och sin Helige Fader.
    Som nu är i många kyrkor, är det som en slags prinsessa lek, många haft, för att ha brudklänning, man har också haft snabba drive in kyrkor, för att gifta sig. För att locka mer medlemmar, vilket börjar ses nästan som ytlig saga ur någon äventyrs film, om man inte tar det på Gudomligt vis, det är väl inte fel och ha fina kläder. men det skulle inte förvåna mig, om Folk gifter sig, bara för ceremonins skull, och dessutom gör det kanske fler gånger. precis som Konfirmationen, jag var intresserad av Jesus, men många Konfirmerades för lockelser av, att få Moped eller annat, och det kan liknas vid många gifter mål, för att få bära brudklänning.
    oj! det vart långt maria.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.