Avfallet i/VEM är R Warren? Video med R Warren info

  Bild: Wikipedia Google

Ang Avfallet i kristenheten…….

Janne Olofsson (gästbloggare) skriver till mig angående Rick Warren:

Den här videon är viktig tycker jag.
http://www.ustream.tv/channel/purpose-driven-network-summit-2008

Det förklarar hur kyrkorna ska knytas till FN programmen.

Rick Warren säger att arbetet med kyrkoplanteringen följer mallen:
Global peace – local peace – personal peace i Peace Coalition.
Jättekyrkorna sköter training av ledare i processen.

* Global fred är FN program, NGOs.
Rwanda infrastruktur, biobränsle, klimatomställning etc.

* Lokal fred är kyrkoplantering och amatör- frivillig verksamhet

* Personlig fred är att följa sin “livsuppgift” (som Purpose driven network/FN och fredsarbetet utvecklar)?

Rick har gått från evanglisk predikant till att bli en korporativ kyrkoentrepenör!

http://www.ustream.tv/channel/purpose-driven-network-summit-2008

OCH:
Det verkar inte vara stor skillnad på Rick Warren och Bill Gates arbete med Global health initiative/MDG. Han berättar här om samarbeten med affärsledare och NGOs.

http://www.ustream.tv/channel/purpose-driven-network-summit-2008

http://www.peacecoalition.org/about.html

http://www.peacecoalition.org/campaigns.html

OBS!  OCH HÄR kommer det också  information angående R Warren, som stämmer så väl in i det som Janne skriver här ovan:

Fråga:
Vad är Rick Warren för figur? Jag har hört lite olika saker bla en bok
som han har skrivit, ska man då läsa böcker av honom i närradion?

SVAR:  från Bibelfokus, Lennart Jareteg/Solveig Hendriksen:
Hej,

Rick Warren är vad många tycker en trevlig pastor som säkert gjort mycket gott. Men eftersom det kommer in allt mer information som får varningsklockorna att ringa, skall jag därför ge lite kort information här som kan ge en något nyanserad bild av Warren. Min avsikt med detta är att påkalla vaksamhet och försiktighet, jag känner nämligen oro över vart Warren är på väg, och vart han riskerar att leda sina “lärjungar”.

Rick Warren är grundaren av och ledaren i ”The Saddleback Church” i Lake Forest, California”. Han kommer ur den baptistiska kyrkan. Via sitt författarskap har han blivit en så stor och känd (och förmögen) pastor att man nu kallar honom för ”hela USA:s pastor”. Han har bl.a. talat i FN, Council on Foreign Relations och i World Economic Forum. Han rör sig idag bland många högt uppsatta politiker, religiösa ledare, kändisar och affärsmän. Här finns med andra ord en risk för att Rick Warren distanserar sig allt mer från vardagskristendomen och vanliga människors behov och tro. Historien är ju full av exempel på att upphöjdhet och samröre med makteliten är korrumperande för både tro, motiv och moral. Det är också Bibelns vittnesbörd.

Skall man få en bild av vad som är problemet med Rich Warren rekommenderar jag att man läser boken A time of departing av Ray Youngen (finns bara på engelska) som kan beställas från http://lighthousetrails.com/. I boken visar Youngen mycket tydligt på riskerna kristen mystik, kontemplativ bön och meditation. Några kapitel ägnas särskilt år Rich Warren, och där framkommer hans tydliga förtjusning över kristen mystik, kontemplativ bön och meditation m.m.

Något av det mest bekymmersamma med Rich Warren är att han är en produkt av den oerhört villfarne Robert Schuller. Schuller är t.ex. av allra högsta graden frimurare, 33:e graden. Warren har en examen från Schullers Institute for Successful Church Leadership, och Warrens fru Kay Warren har i en intervju sagt att Schuller har påverkat hennes make Rich på djupet (s.154-156, A time of departing). I Schullers skola är kristen mystik en obligatorisk del. Detta är troligen EN av orsakerna till varför Rich Warren helt öppet rekommenderar läsning av böcker från djupa mystiker som Thomas Merton, Henri Nouwen mfl.

Det finns flera andra saker som bekymrar mig med Rick Warren. Dels ser vi hans blinda intresse för katolska kyrkan, hans globaliseringssträvanden, samt hans tvivelaktiga tolkningar av Bibeln med hjälp av den underliga parafrasöversättningen av Bibeln The Message. Hans samröre med Council on Foreign Relations är också illavarslande eftersom det är en organisation som jobbar för “den nya världsordningen” med syfte att få en global regering på plats. Dessutom är Warrens ökande intresse för interreligiösa aktiviteter bekymmersamt. Nedanstående citat indikerar att han tror att alla religioner har samma Gud:

“I am interested in interfaith projects. Let’s do something together. You are probably not going to change your doctrinal distinctives, and I’m probably not going to change my doctrinal distinctives. We have different beliefs. But the fact is, we do serve the same Lord. Let’s work on the things we can agree on.”
Intervju av Timothy C. Morgan, 2008-01-01, Christianity Today

Min översättning: “Jag är verkligen intresserad av interreligiösa projekt. Låt oss göra något tillsammans. Du kommer troligen inte att ändra din dogmatiska särprägel, och jag kommer troligen inte att ändra min dogmatiska särprägel. Vi har olika tro. Men faktum är, vi tjänar verkligen samme Herre (!?). Så låt oss arbeta med de sakerna som vi kan vara överens om.”

Warrens starka band till Tony Blair och Blairs ”Faith Foundation” för interreligiösa strävanden bekräftar ovanstående citat.

Jag skall nedan citera lite av vad Solveig Hendriksen skrivit till mig om Rick Warren och som jag tycker är kloka ord:

*

”Jag har bläddrat i Warrens bok Leva med mål och mening, med förord av Niklas Piensoho. Där finns det som är bibliskt och riktigt. Risker och orsaker till urspårning finns bl.a. i Warrens betoning av helgelsen på bekostnad av barnaskapet, hans syn på församling och enhet och hans öppenhet för katolska vägledare och deras bönemetoder.

Helgelse
Visst vill Gud att vi ska bli helgade, men är det, såsom Warren säger, huvudsyftet med vårt liv på jorden?

“Därför sände Gud ut Jesus på missionsuppdraget att återupprätta den avbild som har gått förlorad.” s. 172
“Guds yttersta mål för ditt liv på jorden är inte bekvämlighet, utan personlig utveckling. Han vill att du ska växa till andligt sett och bli som Kristus.” s. 172
Är inte det främsta syftet med missionen att frälsa människor ifrån syndens och dödens makt in i Guds eviga rike? Helgelsen blir en konsekvens, en frukt av frälsningen, pånyttfödelsen och den dagliga gemenskapen med Gud.

Jag saknar betoningen av det ständiga barnaskapet, befrielsen i vissheten om den dagliga syndaförlåtelsen p g a Lammet som sonat min synd och burit min skuld, tacksamheten över detta under mitt jordiska liv på drejskivan.

Samtidigt som Warren, med hänvisning till ormen och New Age, betonar att vi aldrig kan bli som gudar, leder alla hans goda råd och regler lätt till just den självcentrering och människofixering som han på andra ställen i boken vill motverka genom betoningen av Gudscentrering.

Enhet
Samtidigt som Warren talar om att vi genom pånyttfödelsen lemmas in i Kristi universella familj (s. 135), betonar han Kyrkan och bevarandet av enheten utan urskillning, utan att tala om omvändelse ifrån synd, inklusive otro och villoläror.

“Gud längtar innerligt efter att vi ska uppleva att vi är ett och att vi är enhet. Enheten är gemenskapens själ. Förstör man den så sliter man hjärtat ur Kristi kropp. Den är kärnan i det liv som Gud avser att vi ska leva tillsammans i hans kyrka.”. s. 15

Bibeln säger att Gud sammanfattat allt i Jesus Kristus (Ef 1:10), att Anden är handpenningen på vårt arv (Ef 1:13-14), att vi genom den Helige Ande blir ett med Fadern och Sonen och varandra (Joh 14:4-7; 15-20; 17:22). Om vi förblir i Honom och Hans Ord i oss, bär vi frukt och bevarar vi Andens enhet. (Joh 15). Bibeln uppmanar oss att vända oss bort från villolärare.

Katolska vägledare
Warren betonar vikten av den dagliga gemenskapen med Gud, säger att vi inte ens behöver vara ensamma för att uppleva den och hänvisar så till broder Lorens, som inte behövde resa bort på andliga retreater. Kan inte uttala mig om Lorens, eftersom jag inte läst honom. Däremot fortsätter Warren med att citera Bibelns uppmaning till att “be ständigt” och rekommenderar då korta meningar och enkla fraser som kan upprepas med ett andetag och då är vi inne på farlig mark och en väg som Bibeln inte hänvisar till. På följande sida tar han också Benediktinermunkarnas tideböner som goda exempel (s. 87). Vart den orden fört kristenheten har vi tragiska bevis på genom WCCM (World Community for Christian Meditation) och kopplingen till Dalai Lama.

Rick Warrens fortsatta arbete och hans samarbetspartners tyder på att han, trots goda intentioner, halkat in på en väg som för allt längre bort ifrån Jesus Kristus.”

*

Det var Solveig Hendriksens kommentarer över Rick Warren och hans bok Leva med mål och mening.

Boken Deceived on Purpose skriven av Warren Smith tar upp Rich Warrens förrädiska villfarelser. Den boken är visserligen på engelska, men jag vill ändå varmt rekommendera den.

Lennart/                         Tack  Janne och Lennart!/Maria

4 thoughts on “Avfallet i/VEM är R Warren? Video med R Warren info

 1. Hej! Ja det vore en idé, för varför syns det som om de har fattat vad frälsning är och omvändelse..
  Vi skickade misssionärer till de länderna,för så länge sedan, och de kommer nu och missionerar här.
  Jag har mött många afrikaner och jag tycker att de är mycket speciella, de verkar verkligen ta sin tro på ALLVAR då de blir frälsta.
  Ja de har valt Kristus- sannerligen. /Maria

 2. Kanske kristna och brinnande människor i Afrika och Asien, där många nu blir frälsta, hjälpa oss västerlänningar? Så att vi kan växa som det är tänkt. Växa, inte bara i siffror! Välja Kristus, för gott!

  🙂

 3. Hej Janne, jag får citera dig igen:”FN försöker ju egentligen begränsa befolkningen i världen, speciellt i fattiga länder som är i befolkningsexplosion, och gör det med än det ena farliga sustansen, än det ena. Jag ser inte FN:s fattigdomsbekämpning som något annat än ett långsamt folkmord. Gjort på intelligent och flashigt sätt. med pengar av stora korporationer som merck, och miljadärer som Gates, Rockefeller, Carlos Slim mfl.”

  Det är ju detta som vi kommit underfund med, vi är många som ser och hör och förstår vart det är på väg.

  Man hyllar och upphöjer t ex Gates och hans och hans gelikars idéer men vet egentligen inte vad de går ut på, jo de som är i den inre kretsen är väl fullt medvetna men det finns miljoner som inget vet.

  NEJ Guds rike kan inte växa fram på det sätt som de försöker förespegla. Nej Guds rike kommer inte att växa på det sättet. Det fordras överlåtna och ödmjuka troende som ger allt för Kristus, men de är nog inte så många på denna jorden. Det finns fler skurkar än troende.

  Det finns mycket som ser bra ut på ytan, men Gud ger sanningar till dem som vill ha dem.
  Jesus är vägen sanningen och livet och det är honom vi skall rätta oss efter och ha samvaro med och att han skall LEDA OSS. Gud vill INTE ha det som pågår nu i de där sammanhangen, men han kan använda vem han vill för att nå dit han vill, och hans tankar känner vi inte till fullo.

  Herre, ge oss möjlighet att få göra DIN absoluta vilja! Herre, det behövs så många människor till att gå ut med DITT ORD.Väck människorna.
  Låt oss få göra din vilja. Sänd oss.Låt oss få vara dina trogna medarbetare, vi vill inte motarbeta dig, hör vår bön. I Jesu namn, Amen.

  /Maria

 4. Jag har lyssnat några timmar på predikningar och utdrag ur böcker av Rick Warren och Kay Warren, hans fru.

  Boken The Purpose driven life skrevs 1995 och The Purpose driven church också på 90-talet.

  Det mesta som sägs verkar evangeliskt kristet och hjärtligt. Kay Warren verkar ömma för sjuka och AIDS drabbade och har en känslig ton – “att våga kasta sig ut i tjänst för Herren och sluta räkna med lön för egot i allt vi gör”, säger hon. “Bli en lärjeunge och ta upp ditt kors utanför livet i bekvämlighet”, “det kostar för att leva med Herren och det är värt allt”, säger hon i en predikan (2002).

  Sen såg jag bilder från CFR och Kay warren busa med Angelina Jolie, bilder av amerikanska kända icke helt okontroversiella politiker mfl

  Rick Warren gillar Obama tydligen och deltog installationen av presidenten.

  I en video talar Rick om arbetet med megakyrkor i hela världen och hur de ska knytas till div FN orienterad projekt och till internationella affärer.

  Sådana samarbeten är närmar sig motsatsen till EVANGELIET. FN försöker ju egentligen begränsa befolkningen i världen, speciellt i fattiga länder som är i befolkningsexplosion, och gör det med än det ena farliga sustansen, än det ena. Jag ser inte FN:s fattigdomsbekämpning som något annat än ett långsamt folkmord. Gjort på intelligent och flashigt sätt. med pengar av stora korporationer som merck, och miljadärer som Gates, Rockefeller, Carlos Slim mfl.

  Gardasil, mercks numera ökända vaccin mot nyss fertila kvinnor (många dödsfall förra året), genmanipulerat ris, genalterarade insekter, gamla lager av överbliven medicin etc. används i dessa projekt. “Mördare!”, borde det stå på löpsedlarna. Men det står istället: RÄDDA VÄRLDEN från fattigdom och AIDS. Betala nu.

  Jag tror inte Warrens är medvetna om FN:s projekt med befolkningsproblem och att de företag som gjorde kemisk krigföring under Vietnamkriget hjälper dem i arbetet i med Afrikas fattigdom.

  Varför gjorde inte FN något i Rwanda/och sedan många år i Kongo? Och i Afghanistan?

  De är länder som har bland den *högsta befolkningsökningen* i världen (Kina sköter det problemet med policyn 1 barn/familj).

  “Snart är det ca 9 miljarder människor i världen
  och om vi gör ett bra jobb med mödravård, vacciner mm så kan den siffran minska med 15%”, sa Bill Gates i ett tal på TED TALKS i vintras. Gates foundation är inblandade i FN programmen.

  Ja, vi vill alla att fattiga och sjuka ska bli hjälpa och all ära åt Gud! Blir det 9 miljarder människor så är det inte internationella organ som ska bestämma vem som ska få leva eller inte.

  När jag ser en bild med någon poserar med CFR medlemmar (en sluten tankesmedja med till synes oändligt inflytande på världspolitiken, får jag nästan rysningar!) Organisationen är ett hot mpt demokratin och gör hemliga kampanjer för att vinkla opinionen i många frågor. Skurkar.

  Guds Rike kan väl inte etableras och växa med skurkars pengar och inflytande? Som Rick Warren nu verkar jobba för?

  I så fall har jag fel i allt jag tänkt under de sista två åren.
  Det här ser bra ut, men det slingrar ett och annat i buskarna.

  Jesus, ge oss kraft att göra din vilja!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.