Avfallet i …/Vad är ekumenik?/ Bön för Sverige

 

 

 

Detta är inte från Gud:

“Bengts Blogg”:

 http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/06/09/b-246-n-f-246-r-sverige-och-pingstf-246-rberedelse.aspx?

Och läser:

“Det verkar vara en allmän mobilisering för bön för vårt land som samlar fler och fler kristna från alla håll. Ivern att be känner inte av några samfundsgränser. Jesusmanifestationen samlade 18.000 personer i Kungsträdgården, och på Nationaldagen 6 juni var det dags igen. Sverigebönen är ett initiativ som får större och större anslutning varje år och stöds av många kyrkoledare. På över 100 platser från Malmö i söder till Karesuando i norr samlades kristna för att be. Intentionen är att vi ber för Sverige som ett land som tillhör alla dess medborgare, både infödda och dem som flyttat hit från andra länder. Vi går emot varje alla försök att exploatera Sverigebönen och nationaldagsfirandet för främlingsfientliga ändamål. Märkligt nog får också sådana initiativ motstånd, i Göteborg läser vi om någon form av motdemonstration. Här en video från Nationaldagsbönen i S:ta Clara kyrka i Stockholm.”

Video http://www.youtube.com/watch?v=1Suk3N5H8bs&feature=player_embedded 

Se vidare på länken ovan!

VIDRIGT hur Satan lurar kristenheten!

(HAR HALLDORF BLIVIT HINDUISK MUNK?)

Inte heller detta är från Gud naturligtvis:

Över 1 200 personer samlades på den lokala Jesusmanifestationen i Kalmar på nationaldagen.” http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263817

 “På mer än hundra orter var det organiserad bön under nationaldagen.” http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263813

“Nyköping på tur att hylla Jesus”

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=264147

**************************

Citat:

Vad är då ekumenik och alliansmöten för någonting? Vad är det som man allierar sig med? Har de en pingst-Jesus, en baptist-Jesus, en maranata-Jesus, en metodist-Jesus o.s.v.? Då måste de också ha många församlingskroppar, många kopior av Kristi kropp.”

“Ekumeniken är en bekväm väg till helvetet.”

Läs mer:  http://www.algonet.se/~allan-sv/EKUMENIK.HTM

THE CHURCH AND THE WCC

Citat:

God would have His church and people completely separate and distinct from all the churches of Babylon which are guilty of doing any of the evils listed above, that they might be a peculiar people unto Him as well as His special treasure in this world of wickedness.

By these churches allying themselves with the WCC, they have not only put aside and rejected the command of God to be peculiar from all the rest of the churches who work evil, but she has also rejected Someone else. She has rejected the precious Saviour Jesus Christ!

“And ye shall be holy unto Me: for I the Lord am holy, and have severed you from other people, that ye should be Mine.” Leviticus 20:26.

Läs hela artikeln:

http://www.lightministries.com/id279.htm

*********************

2 Tess. 2:4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.

2 Kor. 6:16-17 Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: “Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.” 17. Alltså: “Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren; kom inte vid det orent är. Då skall jag ta emot er.

Artikeln fr:

http://alertsweden.bloggo.nu/Bon-for-Sverige-och-pingstforberedelse-ar-INTE-fran-Gud/

Nej jag tror inte heller att allt detta som sker inom “kyrkan” är från Gud. Kan man inte läsa bibeln och se vad man gör för fel? Förstår man inte vad Gud säger?  Det är dags att vakna från dylika sammanhang och bli fri! /Hälsn Maria

4 thoughts on “Avfallet i …/Vad är ekumenik?/ Bön för Sverige

 1. hej Ja du Bengt, det var då det.I dessa dagar är det inte samma sak som det Jesus ville. Läs mer om denna hemska ekumenik som i mycket handlar om svensk-katolska kyrkan och dess pengar från staten!
  Hur skall människor komma till tro om de inte får höra evangelium som berättar om Jesus och korset och om att vända om från synd och mer. Hur skall människor i denna bakvända Illuminati-världen få en chans att få veta att det finns evigt liv? Hur skall människor i EKUMENIKENS tidevarv kunna BLI FRÄLSTA om man säger att gud (med litet g, som INTE betyder Gud) är i alla och att alla är gud? (I AM -rörelsen) Nej nej nej… det är fel! Stackars de människor som blir under domen för att de INTE FÅR CHANSEN att få reda på SANNINGEN!

  ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt.7:15) DETTA är den slags ekumenik som är farlig. OCH EKUMENIK: “Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?” (2. Kor. 6:14-15) m m m m /Maria

 2. Jesus själv säger ju de här sakerna ? Om “ekumenik” Hur fungerar själavinnandet “utan ekumenik” ???????

  Jesus beder för sig själv, för sina lärjungar och för alla dem som tro på honom.
  171Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: ”Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig, 2eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom. 3Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. 4Jag har förhärligat dig på jorden, genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra. 5Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig, förrän världen var till. 6Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig. De voro dina, och du har givit dem åt mig, och de hava hållit ditt ord. 7Nu hava de förstått att allt vad du har givit åt mig, det kommer från dig. 8Ty de ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått att jag är utgången från dig, och de tro att du har sänt mig.

  9Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina 10— såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt — och jag är förhärligad i dem. 11Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn — det som du har förtrott åt mig — för att de må vara ett, likasom vi äro ett. 12Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig; jag vakade över dem, och ingen av dem gick i fördärvet, ingen utom fördärvets man, ty skriften skulle ju fullbordas. 13Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig. 14Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen. 15Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda. 16De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen. 17Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning. 18Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. 19Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.

  20Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; 21jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett 23— jag i dem, och du i mig — ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig. 24Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse. 25Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig. 26Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.”

 3. Ja jag läste den ! Usch och fy!

  Det är ju inte sant det han säger! Och han nämner Katolska kyrkan som föregångare m m. Ja vi ser hur det ser ut, och förstår Jesu ord bättre och bättre.
  Gå ut ifrån skökan.
  Ja tack och lov att man är ute ur sammanhanget som ville binda en till händer och fötter.
  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.