Avfallet i kristenheten /Tikva-varning !

Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Att döpas till någon

Jesus kallar oss att förneka oss själva och följa honom. Det bibliska dopets innebörd är en begravning av det gamla livet och uppståndelse till ett nytt liv. Dopet är en följd av hjärtats överlåtelse.
Definitionen för att döpas i någons namn: att döpas in under hans vilja och ledarskap, hans mål och lära/undervisning, karaktär och syfte.

När den falska väckelsen i Lakeland pågick döpte Todd Bentley i ”faderns, sonens och Bams” namn. Treenigheten i hinduismen utgörs av Bramha (skaparen), Vishnu (uppehållande) och Shiva (Bam – det är tid för ödeläggelse). Att döpas i Bams namn är därför inte lustigt. Fire Slam var ett försök att tända den (falska) elden i Göteborg. Några godtrogna troende gick dit men gick med avsmak därifrån.

Ef 5:11  Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Tikva-instruktörer och New age(are)

Missa inte Karin Janssons Nyhetsbrev >> och >>. Ett tredje Nyhetsbrev kommer snart.
När Karin gick in på Tikva.se var hon helt ovetande om att det utövas av kristna och att Kungsporten var en kristen församling. Frågetecknen över Tikva.se, vilket Karin trodde var en New age -sida, växte vid närmare undersökning.

Vi blev uppmärksammade på Tikva förra året. Den första reaktionen på Tikva.se var liksom Karin att det var new age. Texten är skriven med typiska new age-termer. Kroppsrörelser (tekniker), nya tankar (meditation), nya inre bilder (visualisering), du är en del av något större (oneness/holism), Tikva-ord (mantra), Tikva-musik och Tikva-kläder (business!). Inte ett ord om evangelium. På grund av tidsbrist att ta reda på mer, föll det i glömska tills Karins Nyhetsbrev anlände för drygt en vecka sedan.

Eva Lexell Törnblom är diplomerad Tikva -instruktör och utövar också De 5 rytmerna TM (välkänd i New Age-kretsar), en form av buddhism >> & >> , utbildad av grundaren Gabrielle Roth i USA >> . Flera annonser finns på Ljusa Sidorna >> , en New age-tidning.

Cecilia Matton, diakon i Svenska Kyrkan är diplomerad Tikva-instruktör men utövar också Mindfulness och Meditation >> & >> & >> Ewelyn Svanefors, församlingskurator i Svenska Kyrkan, diplomerad Tikva-instruktör, utövar också Energimassage >> & >> .

Den diplomerade Tikva-instruktören Pauliina Rydman är diakon i Botkyrka församling, där man har öppnat för nyandlighet. I samma församling finns meditationsledare Jan Sääf >> som är utbildad hos Stiftelsen Berget i Rättvik. Programmet för maj- nov 2010 på Meditationsgården Berget innehåller kurser med djupmeditation, “kristen” mystik, qigong, meditation och kroppsmedvetande, yoga, ki, zen, ikonmåleri, kontemplation och mindfulness. Ansvarig för utbildningen är Per Mases. >>

Frågor som kvarstår:
Hur kan utövande New age-are samtidigt tillåtas vara Tikva-instruktörer? (Ansvaret ligger naturligtvis hos dem som är ansvariga för Tikva).
Vad är skillnaden på Tikva och det som kallas ”kristen” yoga?

Hur kan new age-are gå Tikva-utbildning utan att reagera? Vi som har erfarenhet av evangelisation i New age-sammanhang vet hur de reagerar på evangelium: talet om korstet, Jesu försoningsoffer, Jesu blod!

Om ”kristen” yoga: Hindun Ashwn Trikamjees kommentar till katoliken Winne Young som utövat ”kristen” yoga: “Det är hyckleri på hög nivå. Jag förstår inte hur någon med en kristen övertygelse kan lära ut yoga över huvud taget” .>> ”Yoga är andligt och bygger inte på bibeln och kristen tro utan på hinduisk tro”.

I sommar ingår Tikva Nyhemsveckan, Torpkonferensen och Löttorps camping. Inser man att det kan bli en inkörsport och (uppenbarligen) är en öppen dörr för new age(are)!? Förstår man att det är ett vänjande till new age -språket som alltmer suddar ut gränser? Med tanke på det emorma utbud av nyandlighet som väller fram idag, och även tas in i många kyrkor, är det bäst att dra i nödbromsen innan det är för sent!

Zenbuddhism och frimurare

Från Berget i Rättviks egen hemsida: Meditationskurserna lär ut zen-inspirerad meditation, som ger avspänning och öppenhet för andliga dimensioner. Ofta kombineras meditationerna med avspänningsövningar.
En lista följer på en mängd kyrkor där man utövar djupmeditation (zenbuddhism). Bland kursledarna finns Peter Halldorfs mentor, frimuraren Martin Lönnebo. (År 2003 var Martin Lönnebo den kyrklige representanten som gav Dalai Lama medalj). Den som söker på nätet finner snart att gränser sedan länge har börjat suddas ut i enhetens namn och vissa trosförkunnare, frimurare och mystiker numera är kompisar >> .

Det är ju till Berget som Ulf Ekman (Tikva ”followers” >> ) tar med pastorer och ungdomspastorer på meditationsdagar hos zenbuddhisten Per Mases. Öppenheten för zenmeditation blandas alltså med öppenhet för Katolska kyrkan och engagemang i Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster. >>

En kristen kvinna som före sin frälsning var medium och healer skriver på Vakna Sverige om katolicism: >> Dessutom oändligt likt New age, med alla ikoner, avgudabilder och tillbedjan till döda ting och andar. Ingen frihet genom syndabekännelsen hos en präst. Varför inte gå till den högste prästen: Jesus. DÄR finns frihet. Varför förneka folk den friheten? Makt.

Spurgeon: ”Enhet på bekostnad av sanningen är förräderi mot Jesus!”

Jes 28:18 Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det.

Mindfulness

Mindfulness har uppmärksammats i media på grund av Professor Jon Kabat-Zinns besök i Sverige. Själv påstod han i en intervju att det inte har något med religion att göra. Journalisterna på Sveriges radio var bättre informerade och sa precis som det är: buddhistisk meditation.

Wikipedia: Begreppet mindfulness eller medveten närvaro (att vara uppmärksam och medvetet sinnesnärvarande) kommer ursprungligen från buddhismen, där mindfulness (pali: sati) är en del av den åttafaldiga vägen och odlas som en nyckelkomponent i meditation och sinnesnärvaro.

Inte längre nöjda med Guds ord

Jewel van der Merwe skrev i sin broschyr “Främmande eld”, på mitten av 1990-talet:
“Idag ser vi en konstig trend igen, genom sina egna ansträngningar (erfarenhetsmässigt och filosofiskt) arbetar man hårt för att nå “den övernaturliga sfären “och vandra i en känsla av gudomlighet. Det sistnämnda karaktäriseras tydligt som New Age-filosofin, i motsats till ortodox kristendom. Beklagligt nog, har en stor del av kyrkan hängt på denna trend. Av allt att döma, plaskar kristna medvetet eller omedvetet, i österns mysticism och andevärlden. Om de inte motstår denna frestelse, kommer de slutligen att falla som byte under Satans kontroll. Djupare andlig förståelse verkar vara motivationen bakom. Problemet är att kristna inte längre är nöjda med det skrivna Gudsordet (Bibeln). De söker upplevelser ”bortom de heliga sidorna”. Brödet från himlen …har blivit gammalt och omodernt. ” >>

Om att blanda andlighet och kroppsövningar

1Tim 4:7  Men de oandliga käringfablerna [muthos] må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan. 8  Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

Muthos betyder en saga eller en myt, sådant som är framställt i sinnet i motsats till verkligheten, vilket kan jämföras med visualisering. Från muthos kommer ordet mytologi. Wordstudy: Både muthos och logos (Guds ord) börjar i sinnet och tanken men skiljs åt då logos mynnar ut i Guds rike av ljus och sanning medan muthos mynnar ut i mörker och lögner.

Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2  Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Påvens besök i Fatima

Tidningen Dagen skrev om påvens jättemässa i Fatima 13 maj >> men inget om orsaken till besöken på just det datumet. Bakgrunden är en s k ”Mariauppenbarelse” 13 maj år 1917 då tre barn sa sig ha sett ”den vackra damen”, som kallade sig ”Vår fru av rosenkransen”, en synonym för jungfru Maria. Hon uppmanade dem att be rosenkransen ofta och att komma tillbaka till samma plats den 13:e varje månad.

Den 13 oktober var hela byn där. Endast barnen såg ”den vackra damen” medan folk såg något som (new age) författaren Richard L Thompson tror vara samma som människor idag kallar för UFO (ockult fenomen). Människorna i Fatima trodde deras sista stund var kommen och föll ned och bad om syndernas förlåtelse. (Inför vem? Inför ”den vackra damen”, den s k “Maria”) >>

Interfaith vill förklara Maria som allas Moder

Interreligiösa Vatikanens Forum, med likasinnade katoliker och protestanter samlades i mars 2010. De har som mål att förklara Maria av Rom som andlig moder till mänskligheten. Denna Maria av Rom kallas även himlens drottning och är inte Jesu mor Maria i Bibeln. Låt dig inte luras. >>    

Jer 44:15  Alla män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade:
Jer 44:16  “Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i HERRENS namn, 17  utan vi kommer att göra allt vad vår mun har lovat, att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickoffer åt henne, så som vi och våra fäder, våra kungar och furstar gjorde i Juda städer och på Jerusalems gator. Då hade vi tillräckligt med bröd och det gick bra för oss, och vi såg inte till någon olycka.
Jer 44:23  Därför att ni tände rökelse och syndade mot HERREN och inte lyssnade till HERRENS röst eller vandrade efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd, därför har denna olycka drabbat er, så som det är i dag.”

Ed Tarkowski växte upp som katolik men mötte Jesus Kristus till frälsning. Med den insyn och klarsyn han har i katolicismen skrev han redan på 90-talet i ett av sina Nyhetsbrev:

Maria Eukaristens moder kommer att avsluta historien
En ande som påstår att hon är Maria har visat sig i många århundraden, och därför att denna ande inte kan vara överallt som Guds Ande kan, så har hon uppträtt på olika platser och i olika former. Dessa uppenbarelser har ökat den sista tiden men har nu gett profetior som talar om ändens tid genom denna ande.

I hennes olika uppenbarelser är syftet att samla folk till sig för att samla ihop ett folk som skall tillbe satan i ett Babyloniskt religiöst system. Den Romersk katolska kyrkan har accepterat dessa Mariauppenbarelser och det har hjälpt till att förbereda vägen för denna babyloniska gudinna att komma fram i större mått.

Gud varnar alltid sitt folk när en större fara hotar. Daniel hade både drömmar och syner. Och han talade om dem och skrev ner dem. Och det han skrev gäller vår tid. För att vi skall se hur profetiorna som skrevs förut uppfylls med Guds stora plan i fokus av Jesu tillkommelse.
Jag var med om att Herren varnade mig innan Toronto hände och det var faktiskt dessa som öppnade tjänsten för mig. Och sedan dess så har jag och andra varnat Guds folk för en förökad aktivitet att bedra i den andliga världen. När en person är given att se drömmar och visioner så är han tagen in i den andliga dimensionen i Anden för att han skall få se saker som kommer så att Guds folk inte ska förlora tron när det sker.

”Sommaren 2010 kan hela världen förändras”

Detta uttalande kom på PJTV från den pensionerade amerikanske general Paul E Vallely, som varnar för en attack på Israel med kemiska vapen. >> & >>

Det är alarmerande nyheter om att Iran via Syrien till Hizbollah i södra Libanon väller in vapen, bland annat scudmissiler. 50-60.000 raketer och missiler har placerats ut i södra Libanon i hus, byggnader och trädgårdar. Dessa missiler kan nå alla städer i Israel och de kan användas som kemiska vapen.

Man vet, enligt Vallely, att det har byggts tunnlar in i Israel för att kunna skicka in hundratals tränade Hizbollah-soldater. Man känner också till att en attack på Israel planeras i sommar (2010). Iran arbetar direkt med Hizbollah. Internet i Libanon är strikt kontrollerat och libaneser som har kontakt med Israel bestraffas. Iran planerar att slå ut Israels alla flygplatser via Hizbollah genom scudmissiler vid en attack.
Profetian om Syriens huvudstad Damaskus är ännu inte uppfylld.

Jes 17:1  Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

Turkiet (Gomer?) har nu vänt sig emot Israel och allierar sig med Iran (Persien), som är i allians med Ryssland (Magog) helt i enlighet med Hesekiel 38. Den slutliga invasionen mot Israel kommer att ledas av Rysslands ledare (Gog – en titel) och vi kan se att förberedelserna pågår.

Om ett krig skulle komma snart är det högst troligt att FN griper in (ombeds att gripa in?) med fredsbevarande styrkor och en tillfällig fred kanske uppnås. Gogs fälttåg kommer först när Israel blivit lovad ”fred och ökad säkerhet” enligt 1Tess 5 och Hes 38:8, 11. Ryssland rustar upp dessa länder som det står i vers 7 (hebreiska): ”Rusta dig och rusta!”

Hes 38:7  Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

Finanskrisen startar först på allvar i juli 2010 och den blir brutal”, säger den spanske Ekonomiprofessorn Santiago Nino Becerra >> .

Mer om Mellanöstern

Ryssland vill hjälpa Syrien att bygga kärnkraftanläggning. Syrien är redan under utredning för misstänkt kärnvapenanläggning som israeliskt stridsflyg förstörde 2007 >> .

Ps 58:11  Och människorna skall säga: “Den rättfärdige får sin lön, det finns en Gud som dömer på jorden.”

Dagens Industri 14 maj: Allt rasar utom guldet

The Ekonomic Collapse >> varnar för att köpa guld som bara finns på papperet när man köper option. Vad kommer att hända när investerare börjar kräva fysisk leverans? Det kommer att bli kaos. Idag finns det långt ifrån så mycket fysiskt guld (guldtackor) som det görs affärer med guld. ”Det du äger som står på ett papper kommer inte att vara värt mer än papperet det är skrivet på!”

Från sidan 18 i David Wilkerson bok Synen från 1973 som ges ut på Marcus förlag:

Guldpriserna stiger, men de som investerar i denna vara i hopp om att finna trygghet, får snart en obehaglig överraskning. Priset på guld kommer att stiga till astronomiska summor, men sjunker snart igen. Silver blir också en mycket dyrbar metall, vars priser kommer att stiga ohejdat. Men ingendera av dessa metaller erbjuder verklig säkerhet. Det fluktuerade och osäkra priset på guld och silver är en del av totalbilden på den ekonomiska förvirring som skall gripa världen.
Tro det eller inte – men inte ens guldet kommer att bibehålla sitt värde. Guldhamstrare drabbas svårt. Detta är en av de mest betydelsefulla förutsägelserna i denna bok.

Ords 23:4  Slit inte ut dig för att bli rik, var klok nog att avstå från det.
5  Far inte med blicken efter det som ingenting är, ty det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen.

Både pengar och guld kan flyga sin kos…

 

Upp 8:8 Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, 9 och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. Upp 16:3 Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.

New Age -Planen

New Age -Planen (NWO – satans plan att ena alla under sig själv) går ut på att föra samman alla i en politisk, ekonomisk och social världsordning, enhet – människans väg att rädda planeten utan Gud. Makten centraliseras alltmer och vi ser det tydligt politiskt, inte minst inom EU. Angående eurons framtid stod det att läsa i DI den 10 maj “Misslyckande leder till finansiellt Harmagedon”. Återigen har man uttalat nödvändigheten med en världsregering.

Synden förnekas och man säger att människan är god. Denna falska illusion kommer att utgöra det sista upproret emot Gud i ett globalt Babels torn. Det är den sista pyramidstrukturen (avbildad på dollarsedeln med Lucifers öga på toppen och numret 666) och människans strävan efter makt och storhet, självförgudning och enhet där alla är en del av det stora. Människan skapades på sjätte dagen, människans tal är 6. Allt som sätter människan i centrum är en förberedelse för det antikristliga systemet.

Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.
8  Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.
Upp 17:5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden

GUDS PLAN

Guds plan var i Gud som en hemlighet men är uppenbarad. Planen är att vi ska leva i gemenskap med Gud i Jesus Kristus här och i evigheten.

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus,
10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Alla människor är syndare och fientliga emot Gud (Ps 14:3). Vägen in i Guds plan är omvändelse, syndabekännelse, tro på Jesus och låta honom bli Herre i sitt liv. Tron är en gåva och förlåtelsen, rening och upprättelsen ges av Gud, inte något som vi åstadkommer. I Guds plan finns förberedda gärningar som den helige Ande leder oss in i när vi ödmjukar oss och söker Guds ledning. Guds ord, uppenbarat i Jesus Kristus är som en mur, ett beskydd omkring oss.

Ords 16:20 Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som förtröstar på HERREN.

Mvh Ohlins.       /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.