Att bli frälst/Vänd om och tro evangelium/VIDEO 11min

 

THE KINGDOM GOSPEL AND THE GRACE GOSPEL ARE ONE AND THE SAME!

http://youtu.be/kAFrp_tcRys  11.19 min
Rädda människor från fördärvet! Låt dem lära känna Jesus. Människor håller tillbaka sanningen om evangelium. Paulus  visste att villolärarna var på gång att förminska evangelium och Jesu betydelse och äkthet.
Evangelium – från död till LIV.

In the span of just two verses, the Bible shows us clearly, and truthfully that the apostle Paul preached the Gospel of the Kingdom and the Gospel of Grace, because they are the very same thing!

But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. (Acts 20:24-25V)

Bibelorden:

Act 20:17  Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste.
Act 20:18  Och när de hade kommit till honom, sade han till dem: “I veten själva på vad sätt jag hela tiden, ifrån första dagen då jag kom till provinsen Asien, har umgåtts med eder:
Act 20:19  huru jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar, som hava vållats mig genom judarnas anslag.
Act 20:21  Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.
Act 20:22  Och se, bunden i anden begiver jag mig nu till Jerusalem, utan att veta vad där skall vederfaras mig;
Act 20:23  allenast det vet jag, att den helige Ande i den ene staden efter den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser vänta mig.
Act 20:24  Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.
Act 20:25  Och se, jag vet nu att I icke mer skolen få se mitt ansikte, I alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket.
Act 20:26  Därför betygar jag för eder nu i dag att jag icke bär skuld för någons blod.
Act 20:27  Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds rådslut.
Act 20:28  Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.
Act 20:29  Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.

Aposteln Paulus hade ett blödande, gråtande hjärta och visste och visade att han tillhörde Jesus Kristus.Det var för cirka 2000 år sedan och det är lika viktigt att tillhöra Jesus idag! Rädda ditt liv- vänd om!

Läs denna länk och läs kommentar!

http://www.graceonlinelibrary.org/eschatology/dispensationalism/dispensationalist-beliefs-salvation-by-william-e-cox/

/Maria

2 thoughts on “Att bli frälst/Vänd om och tro evangelium/VIDEO 11min

 1. Ja vägen är öppen! verkligen! TILL JESUS OCH LIVET
  Tack för din kommentar- Intressant! – du är klar över saken- jag har lagt in länken för att läsas i artikeln. Det finns många saker som är fel i undervisning/Darby/Scofield/ och det är gott att reda ut de sakerna direkt, som här.
  Det är bra att du kan förklara så bra som du gör , det hjälper dem som läser här. Videorna är bra och enkla att förstå de också, och det kommer fler.
  Det heter ju också: Ha TRO som Abraham! Det får vi ha, låt tron vara stark och lita på Gud, ja så vill jag säga till alla.
  Lärjungarna/apostlarna var ju med Jesus skulle inte de veta vem han var och vad han stod för? jo det tror jag att de visste och tecknade ner evangelierna, de säger sanningen.
  Hälsn , Frid, Maria

 2. (Evangelier eller Evangelium)

  I uppryckningsteologin hos Darby/Scofield finns det flera (åtminstone 2st, ibland 5-6st) evangelier i olika tider och för olika folk.

  De hävdar:

  Gud räddade genom Lagen i GT och av Kristi nåd i NT, väldigt förenklat sett.

  *The Gospel of Grace* är för hedningar (i tiden efter Jesu återuppståndelse till hans återkomst; det vi kallar den sista tiden)

  *The Gospel of the Kingdom* är i den allra sista tiden för israelerna i tusenårsriket. Då räddas man inte av bara av Kristi nåd, utan av löften om Guds Rike baserade på Jesu bergspredikan. Lagen+profeterna+Kristus=frälsning

  Vi hedningar är alltså frälsta av nåd i Kristus

  Israels kommande nationella räddning är under/strax innan millenniet/Jesu återkomst.

  Uppryckarna förnekar att det finns flera evangelier och att man kan bli frälst utan Jesus. Ändå talar de om dessa två Evangelier som två distinkt olika vägar till Gud.

  I Scofields studiebibel förekommer 5-6 olika evangelier/evangelieperioder, förutom de 4 evangelierna i NT.

  Varför inte nöja sig med ett evangelium om Jesus Kristus, nedtecknat av fyra evangelisterna??

  Vi kristna är frälsta av i tro av nåd i ett och samma evangelium.

  Paulus säger i Romarbrevet att Abraham blev tillräknad rättfärdighet av tron på Gud. Det fanns ingen Lag under Abrahams dagar.

  Nu finns Lagen och vi ska dömas efter den, men nåd från domen finns i Jesu nåd och frikännande.

  Vi hednakristna har ju blivit frikända dödstraffet och Guds vrede över brotten mot Lagen. Varför inte glädja oss över det?

  Vägen är öppen för alla som vill!

  🙂

  Artikel som reder ut detta:
  http://www.graceonlinelibrary.org/eschatology/dispensationalism/dispensationalist-beliefs-salvation-by-william-e-cox/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.