Att Berätta om..NEHEMJA och Jerusalems murar

 

Att klaga över hur eländigt allting är tycks vara en konst de flesta behärskar. Visst finns det problem i tillvaron men för att lösa dem behövs människor som är villiga att handla och vågar göra uppoffringar.
Nehemja såg ett behov och fick ingen ro. Men i stället för att tycka synd om sig själv började han planera. Han förstod att Gud ville att han skulle hjälpa sina landsmän med Jerusalems murar, som behövdes byggas upp igen, och han lämnar sin ansvarsfulla post i kungens palats för att gå Guds ärenden. Nehemja visste att Gud kunde använda honom i Jerusalem, och så snart han satte sin fot där insåg alla vem som var ledaren. Han planerade, organiserade och övervakade arbetet och han vek inte för det motstånd som fanns mot planerna.

Han unnade sig ingen ro förrän muren var klar.

När berättelsen börjar (Nehemja bok) har Nehemja just talat med några vänner som återkommit från ett besök i Jerusalem. Han får veta att stadsmuren är i ett uruselt skick. Det är dåliga nyheter och Nehemja kan inte skaka av sig obehaget, Vid ett väl valt tillfälle ber han kungen om tillstånd att få resa till Jerusalem för att bygga upp murarna. Kungen låter honom fara.

utrustad med kungens fullmakt beger han sig till Jerusalem. Där organiserar han befolkningen i arbteslag som han fördelar på olika avsnitt av muren (kap 3). Alla uppskattar inte det som pågår. Sanballat, Tobia och några andra försöker med alla medel lägga hinder i vägen. Arbetarna blir oroliga och rädda, men Nehemja går till motoffensiv. Han uppmuntrar folket och sätter ut vakter. Ett särskilt signalsystem upprättas så att alla omedelbart kan varnas och på de mest utsatta platserna arbetar man med vapnen nära till hands (kap 4). Då uppstår ett nytt internt problem. Rika judar har skott sig på fattiga landsmäns bekostnad. Nehemja pratar först med de skyldiga och sammankallar sedan till stormöte där en överenskommelse ingås (kap 5).

När murarna är klara gör Sanballat och Tobia ett  ett sista motdrag men Nehemja står fast. Muren byggdes upp på 52 dagar och blev i sig ett bevis på Guds omtanke och trofsthet. Alla, även de som motarbetat projektet, visste att Gud hade stått bakom (kap 6).

När muren är klar fortsätter Nehemja att organisera och administrera. En folkräkning görs och man tillsätter folk i olika tjänster, bl a vakter för de olika stadsportarna (kap 7). Esra leder invånarna i gudstjänster och tillbedjan och undervisar dem i Guds ord (kap 8). Folket förnyas i sin tro på Gud och lovar att tjäna honom troget (kap 10-11).

Boken avslutas med en uppräkning av olika släkter och deras huvudmän. Muren invigs och landet renas från synd (kap 12-13).
Nehemja var en handlingens man, men han handlade med eftertanke och först sedan han rådfrågat Gud.

Nehemja bok är skriven av Nehemja, troligen med Esras hjälp. Årtal: 445-432 f Kr.
Nyckelvers: Tidigt på hösten, femtiotvå dagar efter det att arbetet påbörjats, blev muren färdig. När våra fiender och de angränsande folken fick reda på detta, blev de förskräckta och förstod att det var Gud som hjälpt oss i arbetet (Kap 6:15-16)

SÄRDRAG: Boken berättar hur profeterna Sakarjas och Daniels förutsägelser om uppbyggnaden av Jerusalems murar uppfylls. /Källa Bibeln   /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.