År 2012/Robotbi, de smarta robotbina, länkar

 

*

Nu kommer de smarta Robotbina:

Harvard scientists unleash the robot bees

Robot makes cookies (almost) from scratch

Future of technology: Robot recognizes self in mirror

Tiny robot to attempt Hawaii Ironman Triathlon

Military developing robot-insect cyborgs

Are the days of the killer robot insects upon us? Well, hopefully not yet — but we might be a step closer, thanks to the work of a team of scientists at the Harvard Microrobotics Laboratory and their“monolithic bee.” Hexagonal metal disks a bit smaller than a quarter house the “bees,” which pop up and out of the sheet, more or less like a pop-up book, complete with actual wings. (The researchers report being inspired by origami folding techniques.) Meant to fly as part of a larger swarm, each bee body could potentially be outfitted with “chips all over that. I can build in sensors and control actuators,” Professor Robert Wood  told The Daily Mail Presumably he meant to add “for the good of all mankind” rather than “sort of like in every movie you’ve ever seen about technology that eventually destroys mankind.”
*

Är  dagarna av insektsdödande  robotar över oss? Tja, förhoppningsvis inte ännu – “. Monolitisk Bee”, men vi kan vara ett steg närmare, tack vare arbetet i en grupp av forskare vid Harvard mikrorobotik Laboratory och deras monolithic bee.”  Sexkantiga metallskivor lite mindre än en fjärdedel hus de “bina”, som dyker upp och ur plåten, mer eller mindre som en pop-up bok, komplett med verkliga vingar. (Forskarna rapporterar att  de inspirerats av origami vikning tekniker.) Detta innebär att de  flyger som en del av en större svärm, och varje bikropp är potentiellt utrustad med “chips över hela det. Jag kan bygga in sensorer och manövreringsorgan” sade Professor Robert Wood till  Förmodligen menade han att lägga till “för det goda för hela mänskligheten” snarare än “ungefär som i varje film du någonsin sett om teknik som så småningom förstör mänskligheten.”

/Uppenbarelseboken i bibeln berättar mycket om de kommande dagarna, och man kan inte läsa för mycket av Guds Ords sanningar, inget förvånar mig längre då det gäller teknik, och den vetenskap som man ofta tycks manipulera med./Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.