Psaltaren / Begränsa inte Gud

 

*

Denna psalmen kommer nu i repris här för den är mycket tänkvärd.  Gud vet allt om oss människor, och vill hjälpa varenda en av alla dem som finns på jorden. Låt honom leda dig, du som inte känner honom ännu kan få ett nytt och evigt liv. Det är värt allt.

Psa 90:1  En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Psa 90:2  Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Psa 90:3  Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: ”Vänden åter, I människors barn.”

Psa 90:4  Ty tusen år äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går; ja, de äro såsom en nattväkt.

Psa 90:5  Du sköljer dem bort; de äro såsom en sömn. Om morgonen likna de gräset som frodas;

Psa 90:6  det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkar det bort och förvissnar.

Psa 90:7  Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort.

Psa 90:8  Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.

Psa 90:9  Ja, alla våra dagar försvinna genom din förgrymmelse, vi lykta våra år såsom en suck.

Psa 90:10  Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.

Psa 90:11  Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?

Psa 90:12  Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.

Psa 90:13  HERRE, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare.

Psa 90:14  Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar.

Psa 90:15  Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka.

Psa 90:16  Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.

Psa 90:17  Och HERRENS, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du.

****

Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.