Apostlagärningarna

 the_teacher__complete_version_by_ar.jpg

Apostlagärningarna är den bok i Bibeln som berättar om ögonvittnesskildringar och om den eld som tändes för 2000 år sedan. Den eld som började i Jerusalem och Judeen och som skulle sprida sig vidare.

Syfte med Apg: Att ge en tillförlitlig skildring av den kristna församlingens födelse och första tid.

Författare: Lukas

Mottagare: Theofilos

Datering: Mellan år 63 och 70 e Kr.

Historisk situation: Apostlagärningarna binder samman Jesu liv och verksamhet med församlingens liv och verksamhet och är en brygga mellan evangelierna och breven.

Nyckelvers: “Men när den helige Ande kommer till er, ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människorna i Jerusalem, i Judeen, i Samarine och över hela jorden.” /Apg 1:8

Nyckelpersoner: Petrus, Johannes, Jakob, Stafanos, Filippos, Paulus, Branabas, Cornelius, Jakob (Jesu bror), Timotheus, Lydia, Silas, Titus, Apollos, Agabos, Ananias, Felix, Agrippa, Lukas.

Nyckelplatser: Jerusalem, Samaria, Lydda, Joppe, Antiochia, Cypern,  Antiochia i Pisidien, Ikonion, Lystra, Derbe, Filippi, Thessalonike, Beroia, Aten, Korinth, Efesos, Caesarea, Malta, Rom

Särdrag: Boken är en fortsättning av Lukas evangelium. Eftersom skildringen slutar så plötsligt kanske Lukas tänkte skriva en tredje bok./Handbok för livet

Apostlagärningarna författare är Lukas, och denna fortsättning på hans evangelium är en noggrann historisk kartläggning av församlingens första tid. Men den är också en teologisk handbok, med undervisning om och exempel på den helige Andes verk, församlingens förhållande och organisation, nådens innebörd och kärlekens lag. Slutligen är det en bok med  ett klart budskap – Lukas vill övertyga om sanningen i Jesu anspråk och löften.

Boken börjar med att den helige Ande faller över de troende, som då börjar förkunna det glad budskapet om Jesus Kristus. Denna av Guds Ande inspirerade evangelisation börjar i Jerusalem, når så småningom ända till Rom och berör på kort tid större delen av det romerska riket.

Budskapet kom först till judarna, men som nation förkastade de det – bara ett fåtal av dem tog emot budskapet med glädje. Det fortsatta kompakta motståndet hos flertalet judar gjorde att budskapet allt mer och mer predikades för icke-judar  – hedningarna.

Detta var helt i överensstämmelse med Jesu plan. Evangeliet skulle spridas från Jerusalem, till Judeen och Samarien och sedan till jordens ändar (1:8). Så har också Lukas lagt upp berättelsen. Det glada budskapet börjar förkunnas i  Jerusalem (kap 1-7), i Judeen och Samarien (kap 8 och följande), och till länderna bortom Judeen (11:19; 13:4 och resten av Apg.)

Den sista halvan av boken handlar i första hand om Paulus missionsresor till många av länderna på Medelhavets norra kust……

Hur bör man läsa denna bok? DU skulle kunna tänka dig att DU är en av lärjungarna till Jesus, att du blir fylld av den helige Ande och kommer till tro. Du kan jubla med dem när tusentals kommer till tro…….  Trots dödsfara och lidanden tog de varje chans att berätta om sin korsfäste och uppståndne herre.   ….Läs….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.