Adam /Enhet

 

Kunskap om våra förfäder kan hjälpa oss till en djupare insikt om oss själva. Adam och Eva, våra urföräldrar, var det förnämsta i Guds hela skapelse och det verkliga skälet till att Gud skapade världen. Men de levde inte för all framtid som Gud hade avsett. Genom deras misstag kan vi få viktig kunskap om hur man lever rätt. Vi får lära oss mycket om syndens natur och konsekvenser genom dem.

Gud  gav Adam ansvaret för Eden och förbjöd honom att äta av Kunskapens träd. I stället för att hindra Adam att äta av trädet gav Gud honom en möjlighet att själv välja, trots att det kunde innebära att han valde fel. Gud ger oss valmöjligheter varje dag, och vi väljer också ofta fel.

Gud var inte klar med sin skapelse förrän han hade skapat kvinnan. Han kunde ha gjort henne av jord från marken precis som med mannen. Men han valde att göra henne av mannenns kött och ben. Med detta vill han visa oss att man och kvinna genom äktenskapet symboliskt “blir ett kött.” Det är en förening mellan de bådas hjärtan och liv som är svår att föklrar. Genom hela Bibeln visar Gud att han ser allvarligt på denna enhet. Ser du på äktenskapet som något som Gud instiftat och allvaret i att bli äkta makar i ett äktenskap? Syftet med ett äktenskap är mer än vänskap, det är en enhet.

Gud formar och utrustar män och kvinnor för olika uppgifter, men allt leder fram till samma mål, nämligen att ära Gud. Mannen ger liv åt kvinnan,  kvinnan ger liv åt hela världen. Varje roll medför särskilda förmåner och borde utesluta alla tankar på att det skulle finnas ett svagare och ett starkare kön.

 

This entry was posted on 05 september 2008, in Adam. Bookmark the permalink.