Archives

Verserna och profetiorna om Jesus i Gamla Testamentet

 

Foto Maria

Foto Maria

Hur många verser talar om Jesus?

 

Hur många verser talar om Jesus redan i Gamla Testamentets böcker?
 
Det finns mer än 300 verser i Gamla Testamentet som förutsäger saker om Jesus Kristus. Där förutsägs vem Jesus (Messias) är, skulle bli, var han skulle födas och vad han skulle göra enligt Guds vilja. Ca 30% av Bibeln består av profetior, förutsägelser, som Gud gett människor långt i förväg.
 
Det står skrivet om Jesus redan i Moseböckerna, i flera av Davids Psalmer och i profeterna.
Det kan vara häpnadsväckande att läsa dessa texter, som ofta på pricken beskriver händelser i hans liv. Kända exempel på förutsägelser om Messias (så kallade messianska profetior) är Psalm 22, som beskriver Jesu lidande på korset, och Jesaja kapitel 53, som i detalj beskriver Jesu försoningsoffer för människors synder. Jesaja bok skrevs 700 år innan Jesu födelse!
 
Gud har en plan för människans räddning! Den planen fanns långt före det fanns några människor som ville annat! Världen och historien styrs inte till sist av människor, tror det eller ej!
 
Här en bok som samlat Bibelns alla förutsägelser om Messias:
Herbert Lockyer: All the Messianic prophecies of the Bible
 
http://books.google.se/books/about/All_The_Messianic_Prophecies_Of_The_Bibl.html?id=BrUnECmtnvIC&redir_esc=y
 
Lista med verser:
http://www.bibleprobe.com/365messianicprophecies.htm

/Janne Olofsson http://www.jannesnackar12.blogspot.se/

 

Berättar /Israels släkttavla/enskilda människor och Gud

 

Släktforskning är det många som håller på med, det måste vara både spännande och arbetsamt och  svårt … Jag tänker på släkttavlorna i bibeln. I 1 Krönikerboken finns sådana och de ger oss Israels historia i ett nötskal. De första nio kapiteln dokumenterar folkets släktförhållandens alltifrån skapelsen fram till fångenskapen i Babylon. Det tionde kapitlet handlar om Sauls död och från det elfte handlar det om David.

Krön 1:1 Det ligger mer bakom detta släktregister än vad vi kan uppfatta vid en första genomläsning. Det är viktigt för oss än i dag, eftersom det visar att Gamla testamentet ser Jesus, Messias, som ättling till Abraham och David ( se t ex  1 Mos 12:1-3 och 2 Sam 7:12-13).

Uppräkningen av alla dessa namn visar oss att Gud inte bara är intresserad av länder och folk utan också av enskilda människor. Miljarder människor har sett dagens ljus efter Adam, och Gud kommer ihåg varje ansikte och varje namn.

Var och en av oss betyder mycket mer för honom än bara ett namn i raden. Han älskar varje människa personligen. Var och en som uppfattar och tar emot hans kärlek upptäcker både sina unika, individuella egenskaper och sin tillhörighet i Guds familj. /Bibeln

Adam: Läs 1 Mos 1-5

Noa: Läs 1 Mos 6-9

/Maria

 

Berättar om/Våra kroppar är Guds tempel och inte…

 

Herrens ark, Syndoffer, Salomo….Guds tempel

Synd är något som man gör som är felaktigt och framför allt fel emot Gud, och emot oss själva. Gud vill att vi ska vara rena troende och han söker människor som vill stå upp för trohet och renhet. Man kan få för sig att synd och dom bara gäller i Gamla Testamentet och att man inte behöver bry sig om de där frågorna idag, men se, det är inte rätt för en dom kommer en dag.

Jag vill visa på  2 Krönikerboken 5-7 som handlar om Tempelbygge och offer m m :

Herrens ark förs in i templet

Bibeln är tydlig då det gäller synd, ingen klarar sig undan, inte ens Guds utvalda kungar. Synd är ett tillstånd som drabbar oss alla, och vi bör göra som Salomo och bekänna detta. Så snart som vi förstår att vi har syndat får vi be Gud om förlåtelse och upprättelse. Vetskapen om att vi lätt återfaller i synd borde få oss i stånd att söka oss närmare Gud för vägledning och hjälp. Denna sanning betonas också i Ps 14:3; Pred 7:20 och Rom 3:23.

Idag är våra kroppar Guds tempel (2 Kor 6:16), då hade man tempel byggda av sten och där hade man tillbedjan och gudstjänst. På samma sätt som Salomo avskiljde templet för dess syfte ska vi avskilja oss själva för det syfte Gud har med oss (Ef 1:11-12).  Läs i 2 Krön 7:14-22 om de fyra villkor som Gud ställde för förlåtelse!

/Maria

 

 

Berätta om Gamla…/Joel, profeten som varnade

 

Joel var en profet i Juda som  hade som uppgift att varna för den kommande domen. Datering: Troligen skriven under Joels verksamma tid mellan omkring år  835-796 f Kr.Juda hade blivit en rik och välmående nation.Folket hade blivit likgiltigt för Gud. Synden fick ett allt starkare grepp om dem genom avgudadyrkan.

Joel varnar för konsekvenserna: Gud skulle bli tvungen att straffa dem om de inte vände om.

Detta känner vi igen från hela bibeln. Nyckelverser i Joel:

* 2:12  Dock, nu mån I vända om till mig av allt edert hjärta, säger HERREN, med fasta och gråt och klagan.
Joe 2:13  Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda. *

Joel bodde troligtvis i Jerusalem eftersom hans budskap var riktat till sydruket Juda. Han uttrycker sig rakt på sak och med stor auktoritet genom hela boken. Läs den!(Det finns fler artiklar om Joel här på sidan.) Budskapet är både skrämmande och hoppfullt.  Invävt i den skrämmande bilden av dom och straff finns påminnelser och försäkringar om Guds godhet och vilja att förlåta och välsigna var och en som söker honom. *Var och en som ropar till Herren ska bli frälst.* (2:32)

Idag har vi inga profeter som står upp och varna människorna i samhället. Men vi har en hel del falska profeter som pratar om goda ekonomiska tider och framgång och om en annan Jesus än den jag tror på, och annat som är lögn och många av dem leder människorna till helvetet.
Idag har vi en synd som är så stor bland människorna och man vill inte veta av Gud, det skulle behöva komma någon som Joel eller hans samtida för att väcka detta landet!
/Maria

Hesekiel. Profeten /Sorg, förödmjukelse, ånger

 

I vår tid har många människor, särskilt de unga, rakade huvuden. Vad kan det bero på? Är det bara en trend? De kanske är tuffa i största allmänhet, kanske musiker, eller  tillhör någon speciell grupp på ngt sätt. Det finns många orsaker och många grupperingar…

Men, när man tittar i bibeln så ser man att på Hesekiels tid så var ett rakat huvud tecken på SORG, FÖRÖDMJUKELSE och ÅNGER.
Tror vi att ungdomar i dag rakar av sitt hår på grund av de tecknen? Nej knappast.

Åter till Hesekiel:  (Kapitel 5:1-4) som handlar om att man vanhedrat templet genom att tillbe avgudar, Gud ville förgöra Israel… 

Hesekiel skulle raka både huvud och skägg och dela upp det avrakade håret i tre lika delar. Hesekiel fick ofta illustrera de budskap han kom med på ett drastiskt sätt för att göra ett ouplånligt  intryck på sin publik. Att på liknande sätt vara kreativ med de medel som idag står till förfogande kan göra det lättare för människor att uppfatta Guds erbjudande om frälsning och evigt liv.
De få hårstrån Hesekiel gömde i sin mantel var en symbol för den lilla kvarleva av gudfruktiga som Gud skulle bevara. Men inte ens alla dessa skulle visa sig ha en tro som höll måttet (Hes 5:4)
Jesus har varnat och sagt att många som tror sig vara på den säkra sidan inte är det. (Matt 7:22-23) Människor måste tänka efter noga var de står i sitt förhållande till Jesus. Kan de bli, eller är de gudfruktiga människor? En dag skall vi alla möta Jesus.   /Maria

Att berätta om NT-GT/Filippos och ministern/Vittna

 

Är Gamla Testamentet viktigt? Javisst är det det. En del anser att GT inte är viktigt i vår tid, men Filippos förde den här mannen till tro på Kristus genom att använda GT skrifter. Jesus är närvarande i både GT och NT, naturligtvis. Allt Guds Ord gäller alla människor i alla tider. Vi får inte försumma att använda oss av GT. Det är också Guds ord.  Läs om Filippos och den etiopiske ministern i Apg 8:26-40.

Filippos följde den helige Andes ledning, läste skrifterna för mannen, Filippos började samtalet med utgångspunkt från Jesajas profetior, som mannen just läst. Filippos förklarade hur Jesus nu hade uppfyllt dem. När vi vittnar ska vi börja på den punkt där lyssnaren befinner sig och tillämpa evangeliet i den situationen.

Kram f Maria     Läs Apg!

Att berätta om /Hesekiel,profeten/Änden kommer

 

Profeten Hesekiel:

Dåtid och nutid. Tänker nutidsmänniskan vakna?

Änden kommer.
Kapitel 7:10-11 säger: *Se, dagen är inne; se det kommer! Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar; våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. Då bliver inget kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av ders gods; och till intet bliver ders härlighet.*

-I det sjunde kapitlet förutsäger Hesekiel Judas undergång. De ogudaktiga och högmodiga får till slut vad de förtjänar. Om det ser ut som om Gud idag inte bryr sig om den ondska som regerar bland människor kan vi ändå vara förvisssade om att det kommer en domens dag, precis som det gjorde för folket i Juda. Gud har tålamod med syndare och ger dem tid att vända om (se 2 Petr 3:9), men när tiden för domen är inne kommer ingen syndare att överleva. Det ställningstagande människan gör inför Gud idag kan vara livsavgörande.

Kapitel 7:12-13 säger: *Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och säljaren må icke sörja, ty ty vredesglöd kommer över hela hopen därinne.* – Juda litade på sin egen förmåga att överleva i stället för på Guds omsorg. Därför hade Gud för avsikt att sopa bort grunden för deras välstånd. När den dag kommer då vi förlitar oss mer på arbete och inkomst , på nationens välstånd, det politiska systemet och en stark försvarsmakt är det ett bevis på att vi inte sätter Gud i första rummet. /Har vi en stark försvarsmakt? Har vi välstånd i Sverige? Är det politiska systemet värt att lita på?

Kapitel 7:26-27 säger: * 26. Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet skall följa det andra. Man skall få tigga profeterna om syner, prästerna skola komma till korta med sin undervisning och de äldste med sina råd. 27. Konungen skall sörja, hövdingarna skola kläda sig i förskräckelse, och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag skall göra med dem efter deras gärningar och skipa rätt åt dem såsom rätt är åt dem; och de skola förnimma att jag är HERREN. – Den ena olyckan efter den andra kommer att komma i vårt land också, det är bara en tidsfråga, och vi har inga profeter som kan tala till oss, och bibeln är en styggelse för många i Sverige……..

-Ofta förtjänar vi att bli behandlade på samma sätt som Juda, men vi ser det inte. Om vi gjorde det skulle vi drabbas av samma fruktan som Juda gjorde. Det är Guds nåd som skyddar oss från ett rättmätigt straff. Om vi insåg vad våra gärningar egentligen var värda skulle vi besvara Guds nåd med lydnad. Folket i Juda gjorde inte det och därför fick de vad de förtjänade.

Kapitel 8:1 Är en profetia och daterad 592 f Kr. Budskapet i kapitlen 8-11 är direkt riktat till Jerusalem och dess ledare. I Kapitel 8 förflyttas Hesekiel i anden från Babylon till templet i Jerusalem, där han får se all den ondska och ogudaktighet som man utövar. Såväl folket som dess ledare har fallit djupt. Hesekiels första syn visar hurudan Guds dom var. I denna syn blir skälet till hans dom uppenbart.

Kapitel 8:14 säger: *Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus. 15. Och han sade: Du människobarn, ser du detta? Men du skall få se ännu fler styggelser, större än dessa.*

-I ett antal scener avslöjar Gud för Hesekiel hur djupt folket hade fallit och hur total deras hängivenhet till avgudarna var. Guds Ande kan påverka oss på samma sätt och avslöja vad som föregår i vårt inre. Hur skulle du uppleva det om Gud avslöjade ditt inre liv för någon på detta sätt?

Kapitel 8:14: Tammus var den avgud som babylonierna dyrkade om våren. De som tillbad denna avgud trodde att grönskan upphörde under sommarens hetta därför att Tammus hade dött och stigit ner till dödsriket. Man sörjde och klagade över hans död och när det blev vår nästa gång gladdes man åt att han uppstått till nytt liv. Gud visade Hesekiel att många inte längre trodde på Gud, den ende och sanne, skaparen av liv och grönska.

I alla tider har det varit en frestelse för människor att tillbe det skapade istället för Skaparen.

Vi ser idag att New Age kommer starkare och starkare och det talas om att vi ska dyrka naturen. Människor dyrkar många olika saker i vårt samhälle idag, precis som de gjort i forna tider. Tänk om Sverige kunde vända om till Gud, NU, innan Domen kommer!

Att berätta/ Profeten Hesekiel /Räkenskap inför Gud

 

Stackars människor, när de ser att de levt på en lögn, och att verkligheten är så mycket hemskare än de någonsin kunde anat. Ja dessa rader skriver jag för att det är verkligen förvirrat i världen nu. Orden här nedan är från ett annat inlägg, men jag vill ta med dem igen för kriserna kommer att avlösa varandra…..

The Ekonomic Collapse  varnar för att köpa guld som bara finns på papperet när man köper option. Vad kommer att hända när investerare börjar kräva fysisk leverans? Det kommer att bli kaos. Idag finns det långt ifrån så mycket fysiskt guld (guldtackor) som det görs affärer med guld. ”Det du äger som står på ett papper kommer inte att vara värt mer än papperet det är skrivet på!” Påminn dig också om vad D Wilkerson skriver om ekonomin och guldet.

(Vem var..?)       HESEKIEL:

—–Hesekiel var verkligen en väktare på muren och han hade det inte lätt. Känner vi till några sådana som Hesekiel idag? Hör du dem eller ser du dem?  Hesekiels uppdrag var riskfyllt. Han hade som vaktpost ett stort ansvar..

Hesekiels uppdrag var att tala om för sina landsmän att var och en personligen måste göra räkenskap inför Gud.  Har vi sådana profeter idag som går ut och talar om räkenskap?

 ….Gud förväntade sig att hans folk skulle tillbe honom och lyda honom.
Hesekiel fick ett lika omskakande möte med Gud som Jesaja hade haft cirka 150 år tidigare, och liksom sin föregångare så blev Hesekiel aldrig mer sig lik efter denna erfarenhet.

Hesekiel var utbildad till präst, och kallad av Gud till profet.
Hesekiel mottog Guds budskap i form av syner och tolkade dessa för folket.
Hesekiel var Guds språkrör för judarna under fångenskapen i Babylon.
Gud hade gett honom en karaktär och en personlighet som passade hans uppdrag att konfrontera ett envist och motsträvigt folk.

Nyckelverser: * ”Därefter fortsatte han: ”Du människa, låt alla mina ord sjunka djupt ner i ditt eget hjärta! Lyssna själv till dem mycket noga. Sedan är du redo att gå till dina landsmän i landsflykt, och vare sig de lyssnar eller inte, ska du säga till dem: Så säger Herren Gud!”.  /Hes 3:10-11  Läs Hesekiels bok, daterad  omkring 571 f Kr. /Maria

Berätta om-/Hesekiel,profeten.Lyd Gud som profeterna

 

Hesekiel bok kan man läsa hur många gånger som helst och jag vill uppmuntra till att verkligen läsa och förstå den. Jag  förstår inte allt men viljan är god. I Kap 24  kan vi läsa om att Jerusalem liknades vid en gryta som hade blivit så rostig och smutsig att den inte ens kunde renas i eld. Gud ville rena de människor som bodde i Jerusalem vid denna tid på samma sätt som han vill befria människor idag från deras synd. Ibland gör han det genom att sända problem i vår väg. Under svåra omständigheter kommer vi ofta närmare Gud, och då är det ett utmärkt tillfälle att bekänna sin synd och låta honom rena oss med eld.

Se svårigheterna som en möjlighet till tillväxt och mognad. Se framför allt till att synden aldrig får dominera ditt liv så att Gud måste verkställa sin dom (se 1 Kor 11:29-30)
Verserna som ovanstående handlar om läser du i Hes 24:6-12

Den senaste tiden har Gud luttrat mig, av olika anledningar har jag fått många svåra prövningar, och de senaste dagarna måste jag få le och tacka Gud för att han så klart visat att han varit med mig och styrt stegen, Det är helt fantastiskt att man kan gå rakt in i svårigheterna och man gör det för att Gud tillåter det och man vet att han beskyddar och leder. Mer om detta kommer….

——-

Den som är villig att lyda Gud får betala ett högt pris.

I Hesekiel kapitel 24:15-18 läser vi om att Hesekiel fick vet att hans hustru skulle dö, och han fick order att inte sörja henne öppet. Hesekiel lydde Gud.  Hosea fick Guds befallning att gifta sig med en otrogen kvinna (Hos 1:2-3). Det är inga vanliga situationer, och de är menade att vara symboliska handlingar som beskriver Guds relation till sitt folk. Den som är VILLIG att LYDA GUD kan få betala ett högt pris. Det enda som är värre än att förlora sin hustru och inte få sörja henne är att förlora möjligheten till evigt liv på grund av OLYDNAD mot Gud. Hesekiel lydde ALLTID Gud helhjärtat.

För oss gäller det att följa hans exempel och lyda alla anvisningar Gud gett oss i sitt ord, ävenom vi inte känner för det.
Är du beredd att lyda Gud lika kompromisslöst som Hesekeil gjorde?
——

Jag tror att Gud är mycket besviken över Sverige och kanske han liknar Sverige vid en rostig och smutsig gryta, som inte kan bli ren. Eller också kan den bli ren eftersom det är det som Gud vill, men det verkar vara högst bråttom.. Gud vill ju att folk ska vakna ur sin villoläro-slummer. Jag hoppas du läste inlägget som handlar om de  s k NYA församlingarna som träder fram i R Warren och B Hybels kölvatten, Det är allvarliga tider och vi borde vara flitigare än mååånga myror nu för att varna och ropa ut varningarna!
http://gospel.jesuslever.eu/?cat=76    Här i denna länk, på denna sida, hittar du varningar. Sprid dem.

Kram f Maria

Att Berätta om..NEHEMJA och Jerusalems murar

 

Att klaga över hur eländigt allting är tycks vara en konst de flesta behärskar. Visst finns det problem i tillvaron men för att lösa dem behövs människor som är villiga att handla och vågar göra uppoffringar.
Nehemja såg ett behov och fick ingen ro. Men i stället för att tycka synd om sig själv började han planera. Han förstod att Gud ville att han skulle hjälpa sina landsmän med Jerusalems murar, som behövdes byggas upp igen, och han lämnar sin ansvarsfulla post i kungens palats för att gå Guds ärenden. Nehemja visste att Gud kunde använda honom i Jerusalem, och så snart han satte sin fot där insåg alla vem som var ledaren. Han planerade, organiserade och övervakade arbetet och han vek inte för det motstånd som fanns mot planerna.

Han unnade sig ingen ro förrän muren var klar.

När berättelsen börjar (Nehemja bok) har Nehemja just talat med några vänner som återkommit från ett besök i Jerusalem. Han får veta att stadsmuren är i ett uruselt skick. Det är dåliga nyheter och Nehemja kan inte skaka av sig obehaget, Vid ett väl valt tillfälle ber han kungen om tillstånd att få resa till Jerusalem för att bygga upp murarna. Kungen låter honom fara.

utrustad med kungens fullmakt beger han sig till Jerusalem. Där organiserar han befolkningen i arbteslag som han fördelar på olika avsnitt av muren (kap 3). Alla uppskattar inte det som pågår. Sanballat, Tobia och några andra försöker med alla medel lägga hinder i vägen. Arbetarna blir oroliga och rädda, men Nehemja går till motoffensiv. Han uppmuntrar folket och sätter ut vakter. Ett särskilt signalsystem upprättas så att alla omedelbart kan varnas och på de mest utsatta platserna arbetar man med vapnen nära till hands (kap 4). Då uppstår ett nytt internt problem. Rika judar har skott sig på fattiga landsmäns bekostnad. Nehemja pratar först med de skyldiga och sammankallar sedan till stormöte där en överenskommelse ingås (kap 5).

När murarna är klara gör Sanballat och Tobia ett  ett sista motdrag men Nehemja står fast. Muren byggdes upp på 52 dagar och blev i sig ett bevis på Guds omtanke och trofsthet. Alla, även de som motarbetat projektet, visste att Gud hade stått bakom (kap 6).

När muren är klar fortsätter Nehemja att organisera och administrera. En folkräkning görs och man tillsätter folk i olika tjänster, bl a vakter för de olika stadsportarna (kap 7). Esra leder invånarna i gudstjänster och tillbedjan och undervisar dem i Guds ord (kap 8). Folket förnyas i sin tro på Gud och lovar att tjäna honom troget (kap 10-11).

Boken avslutas med en uppräkning av olika släkter och deras huvudmän. Muren invigs och landet renas från synd (kap 12-13).
Nehemja var en handlingens man, men han handlade med eftertanke och först sedan han rådfrågat Gud.

Nehemja bok är skriven av Nehemja, troligen med Esras hjälp. Årtal: 445-432 f Kr.
Nyckelvers: Tidigt på hösten, femtiotvå dagar efter det att arbetet påbörjats, blev muren färdig. När våra fiender och de angränsande folken fick reda på detta, blev de förskräckta och förstod att det var Gud som hjälpt oss i arbetet (Kap 6:15-16)

SÄRDRAG: Boken berättar hur profeterna Sakarjas och Daniels förutsägelser om uppbyggnaden av Jerusalems murar uppfylls. /Källa Bibeln   /Maria

Hesekiel.Profeten./Uppmaning att vittna om sanningen

 

 

Du har väl läst Hesekiel ? och Hesekiel 3:14-18? som handlar om profeten Hesekiels uppgift  att förmedla ett budskap från Gud till ovilliga och upproriska och hotfulla lyssnare. ”Var inte rädd!” sa Gud till Hesekiel. Samma uppmaning gäller  för oss idag. Paulus säger i 2 Tim 4:2: Var alltid ivrig att predika Guds ord så fort du får en möjlighet, både när det passar sig och när det inte passar sig.

Hes 3:14-15  berättar om Hesekiel som satt tyst i sju dagar bland sina landsmän. Det var också det antal dagar som man sörjde en död (1 Mos 50:10; 1 Sam 31:13; Job 2:13). Hesekiel sörjde över dem som var DÖDA I ANDLIGT Hänseende.

Hes 3:17-18 Ett tungt ansvar vilade på Hesekiel. Om han inte fullgjorde sin uppgift skulle Gud göra honom ansvarig för många landsmäns död. En väktares uppgift var att befinna sig uppe på stadsmuren för att kunna varna för en annalkande fara. Hesekiel var en väktare i andligt  avseende, och han varnade folket för den kommande domen. En väktare som somnade på sin post fick plikta med livet!

Hes 3:18  Gud hade redan låtit Hesekiel förstå att folket INTE skulle lyssna till varningarna. VAD var det då för mening med hans uppdrag? – Gud ville inte att folket skulle kunna säga att de INTE blivit varnade. Hesekiels uppgift var helt enkelat att LYDA Gud och göra som han hade befallt.   OCH: På samma sätt är VARJE TROENDE pliktig att vittna om budskapet om frälsning, men ingen hålls ansvarig för en annan människas BESLUT. Den som VÄGRAR förkunna SANNINGEN kan däremot räkna med Guds dom.

LÅT DIG INTE TYSTAS!   av människors OTRO utan ta den som en UPPMANING att VITTNA om SANNINGEN.

Låt Gud vara din klippa, din borg, din frälsare, din tillflykt, din sköld, ditt skydd, ditt ljus, ett starkt fäste, din räddning, makt och styrka!   /Maria

Gamla Testamentet /På väg Hem/Israel

På väg hem.

Vid två tillfällen i Gamla testamentet är Guds folk på vandring mot hemlandet. Första gången utgör de en minoritetsgrupp i Egypten som av Gud blivit lovade ett eget land. Andra gången är det en spillra av folket som återvänder efter 70 år av fångenskap i Babylon.

*Uttåget ur Egypten*:

År i landet: 430 år

Antal : Omkring en miljon

Tid:    40 år

Ledare: Mose; Aron; Josua

Syfte: Att inta ”löfteslandet”.

Svårigheter: Röda havet; öknen; fientliga folk och stammar.

Misstag:  Man var missnöjda och ovilliga att lyda Gud. Följden blev att färden tog 40 år istället för normalt några veckor.

Resultat: Till sist nådde man målet, det land Gud utlovat.

Erfarenheter: Gud såg att nationen grundades så som han bestämt. Inget kan i längden stå i vägen för Gud.

__________________________

*Återkomsten från Babylon*:

År i landet: 70 år.

Antal: Omkring 60.000

Tid: 100 år  (tre tillfällen)

Ledare: Serubbabel; Esra; Nehemja

Syfte:  Att bygga upp templet och Jerusalem, i första hand stadsmuren

Svårigheter: En stad i ruiner; begränsade resurser; fiender.

Misstag: Man drabbades av fruktan och modlöshet. Följden blev att målet nåddes först efter 100 år, i stället för normalt något enda år.

Resultat: Templet återuppbyggdes och stadsmuren återställdes i funktionsdugligt skick.

Erfarenheter: Gud bevarade sitt folk och det land han gett dem (!). Guds paln består Hans utvalda folk kommer inte att gå under. Genom sitt folk ska han visa alla nationer (!) vem han är.

__________________________

I vår tid bevittnar vi ett tredej återvändande. Sedan staten Israel bildades 1948 har judar från hela världen kommit tillbaka hem till löfteslandet efter att ha varit förskingrade över hela världen sedan Jerusalems förstörelse år 70 e Kr under romarna./Källa bibeln

*

Och vi kan själva uppleva att vi går i en öken och vi kan vänta läänge på att komma in i Guds vilja. Men vi kanske inte förstår att vi måste göra vissa eftergifter såsom lydnad, Gudsfruktan, ha tro och vilja….m m för att nå eller  komma in i den planen Gud har för oss.