Tag Archive | verser

Lidande för Kristus. Vet man vad lidande är? Beskydd och frihet

034
Har man  så mycket rot i Kristus och förstånd och erfarenhet  i Sverige idag att man kan förstå LIDANDE för KRISTUS? DE finns mitt ibland oss som får lida mer än man kan ana.
Några verser för att påminna! att JESUS är med den lidande i lidandet!! och ger tröst, beskydd och frihet.

*

Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.
För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.
Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande.
Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande.
Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far?
Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er.
Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.
Tag dig till vara,
vänd dig inte till ondska, som du valt i stället för lidande.
Se till mitt lidande och min möda, förlåt mig alla mina synder.
Jag vill jubla och vara glad
över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden
Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande
och betryck?
Mitt öga förtärs av lidande. Herre , jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall
och hade ingen hjälpare.
Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv.
Se till mitt lidande
och rädda mig, ty jag glömmer ej
din undervisning.
Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man
och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.
men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.
Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.
Och han sade till dem: ”Jag har längtat mycket efter att äta detta påska lamm med er, innan mitt lidande börjar.
Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.
Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande, och våra stamfäder hade inget att äta.
*
Tänk på vad orden ovan betyder för den som drabbas.
NamnlösMaria

Verserna och profetiorna om Jesus i Gamla Testamentet

 

Foto Maria

Foto Maria

Hur många verser talar om Jesus?

 

Hur många verser talar om Jesus redan i Gamla Testamentets böcker?
 
Det finns mer än 300 verser i Gamla Testamentet som förutsäger saker om Jesus Kristus. Där förutsägs vem Jesus (Messias) är, skulle bli, var han skulle födas och vad han skulle göra enligt Guds vilja. Ca 30% av Bibeln består av profetior, förutsägelser, som Gud gett människor långt i förväg.
 
Det står skrivet om Jesus redan i Moseböckerna, i flera av Davids Psalmer och i profeterna.
Det kan vara häpnadsväckande att läsa dessa texter, som ofta på pricken beskriver händelser i hans liv. Kända exempel på förutsägelser om Messias (så kallade messianska profetior) är Psalm 22, som beskriver Jesu lidande på korset, och Jesaja kapitel 53, som i detalj beskriver Jesu försoningsoffer för människors synder. Jesaja bok skrevs 700 år innan Jesu födelse!
 
Gud har en plan för människans räddning! Den planen fanns långt före det fanns några människor som ville annat! Världen och historien styrs inte till sist av människor, tror det eller ej!
 
Här en bok som samlat Bibelns alla förutsägelser om Messias:
Herbert Lockyer: All the Messianic prophecies of the Bible
 
http://books.google.se/books/about/All_The_Messianic_Prophecies_Of_The_Bibl.html?id=BrUnECmtnvIC&redir_esc=y
 
Lista med verser:
http://www.bibleprobe.com/365messianicprophecies.htm

/Janne Olofsson http://www.jannesnackar12.blogspot.se/