Feed on
Posts
Comments

 

©Maria

©Maria

 

Världen i kaos. Antikrist kommer att regera för ett tag, video:  Maria

*

http://free-website-translation.com/ Translate my site into your language

Upp 13

Vilddjuret från havet

1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex. //Antikrist, Kabbalah

name-graphics-maria-545505
p5rn7vb

 

bönedag

 

Citykyrkan i Örebro har Alpha-kursen som INTE är från Gud.

De säger på sin hemsida att de ”anses av många som en viktig enande kraft i svensk kristenhet”.

Tror du på det? Nej, snarare är de en splittrande kraft!

De är så okunniga, så de vet inte ens att Alpha-kursen är katolsk!

Det spelar ingen roll hur mycket ”kristna” ber så länge de inte vill ha kunskap om Guds vägar utan väljer sina egna onda vägar!

De kan be sig blåa i ansiktena – Gud hör ändå inte deras bön!

Vill du tillhöra Jesus så gå ut ifrån de falska kyrkorna! Upp. 18:4 och 2 Kor. 6:16.

Jeremia 23:1. Ve över de herdar som fördärva och förskingra fåren i min hjord! säger HERREN.

http://alertsweden.bloggo.nu/

**

LÄS ARTIKEL:
Krafterna bakom Alpha-kursen /BIBELFOKUS
Den mäktiga anden

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det – eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit. Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.

Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från ”Vineyard”-rörelsen. (1) Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon – d.v.s. i New Age-rörelsen.

Här kan du LÄSA Bibelfokus artikel: http://www.bibelfokus.se/alpha

/Läs artikeln och du kommer att förstå att hålla dig /er ifrån allt vad Alpha-kurs heter!

name-graphics-maria-545505

 

 

new14   http://free-website-translation.com/  Translate my site into your language

Kokainmålet – en ny stor rättsskandal

Det är den 1 juni 2010 och den så kallade ”ensamseglaren” Mauritz Andersson befinner sig ute på Atlanten i sin segelbåt Solero. Vindförhållandena är bra och han ligger på akterdäck och halvsover när han tycker sig höra ett motorljud. När han sätter sig upp ser han en gummibåt med vad som ser ut att vara soldater som är på väg mot honom. Bakom dem syns ett större fartyg.

Det visar sig vara den franska kustbevakningen som närmar sig. De lägger till mot segelbåten och begär att få se Anderssons papper. Han är van vid situationen efter att under många år ha seglat på världshaven, dels som anställd på olika fartyg och dels som ensamseglare.
Dock finns det ett litet problem den här gången – han har 1,2 ton kokain i båten (i olika medier har angivits 1,4 ton men det är inklusive emballage). Andersson hade trott att han skulle kunna stuva undan kokainet här och där i båten men inte insett hur stort utrymme den mängden kokain kräver, så nu ligger en del balar helt öppet i bland annat förpiken. Se bilden nedan.
Andersson visar sina papper och allt går lugnt och artigt till. Men när han tror att det är klart och att kustbevakningen ska ge sig av, bestämmer sig befälet för att de även ska ta en snabbtitt inuti båten.
– Och därmed var det ju kört, säger Mauritz Andersson när jag träffar honom på Sollentunahäktet utanför Stockholm.
LÄS HELA ARTIKELN:Läs mer: Kokainmålet – en ny stor rättsskandal    

 

*

http://blueshift.nu/kokainmalet-varfor-svensk-polis-maste-forbli-en-lansmyndighet/

2015 läggs Sveriges alla 21 polismyndigheter ned.Istället kommer en nationell polismyndighet – något som kritiserats av flera tunga instanser, bl a JK.Nedan är ett utdrag ut en artikel som förklarar varför det är en riktigt dålig idé att centralisera den svenska polisen och förlägga högkvarteret till Sveriges mest inkompetenta landsända – Stockholm..

Brott mot Europakonventionen

  1. Jonas Falk greps i Colombia och utlämnades felaktigt till Sverige. Hade det gått korrekt till hade han inte kunnat lämnas vidare till något annat land, efter att han frikänts i Sverige.
  2. Försvaret har inte haft tillgång till samma information som polis och åklagare.
  3. Förundersökningen har pågått under förhandlingarnas gång.
  4. Bevisning har “råkat” förstöras genom att det material som funnits i datorer har raderats och samma material i utskriven form har körts i papperstuggen.
  5. Väsentlig bevisning har undanhållits försvaret med hänvisning till sekretess.
  6. I tingsrätten dömdes flera personer för ett brott som redan var utrett och avklarat i USA av FBI och DEA. Och i den utredningen fanns inte någon svensk medborgare med.
  7. Minst en olaglig brottsprovokation har genomförts.
  8. Bevisning har förvanskats.
  9. Bevisning har fabricerats.
  10. Målet skulle överhuvudtaget inte ha avhandlats i Sverige.
*
name-graphics-maria-124184

 

Strängnäs med omnejd 243

May The Lord Find Us Faithful

 

1 Timothy 1:7 ~ ”For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.”

 

Ros Maria

Maria

Maria

 

Moln regn 074

Evigt Liv eller  evig  död

Vi ser varje dag hur krig skördar offer och hur militanta grupper far fram och lemlästar människor och de säger att de gör det i deras guds namn, vilket då är Allah, och inte den Gud den troende kristne tror på.
Jag hoppas att ni sett videos här på sidan i kategorin Islam, ISIS, och att man förstår det allvar som råder i världen. ISIS har vuxit otroligt på den senaste tiden och fler och fler ansluter sig till deras grupperingar. På nyheterna har vi hört vad som sker dag för dag (alla nyheter är inte korrekta och sanningen ser ofta ännu värre ut) och vi ser dem säga att de skall inte ge sig förrän världen ligger under dem, med sharia-lagar för folk att följa, m m.
Då går min tanke till vad bibeln, som är Guds ord, säger.
Sigill skall brytas och domar över världen skall komma, och skeendet går fort nu. Fortare och fortare snurrar verkligheten på. Guds dom kommer över människans synd och uppror, denna gången blir undergången i eld och svavel. Visst, jag har skrivit om detta förut men det skadar ju inte att få en påminnelse så att man kan ta till sig hur viktigt det är att ha en tro, att vara frälst i dessa tider, är man frälst är man ett Guds barn och kommer till Guds himmel. Därför, en repetition nedan:

Läs detta:

Livets viktigaste fråga
Hur blir det när vi dör?
I dödsannonser skriver man att den döde har avsomnat, eller insomnat. Men döden är inget insomnande. Den är ett uppvaknande till en verklighet som är ännu mer verklig än den verklighet vi ser här. Det som syns varar bara en tid, men det som inte syns, det varar i evighet. 2 Kor. 4:18.

När man är gammal och vet att man snart ska dö, då måste man tänka på att planera för framtiden. Att dö betyder inte att allt är slut. Den tid vi lever här är bara en förberedelsetid. 80 eller 90 år är bara som ett kort ögonblick i jämförelse med den oändliga evigheten. Det är den som är vår framtid.

Vad har du för planer för framtiden? Ingenting är ju mer säkert än att tiden fortsätter att gå. Vad som än händer med oss, och vad som än händer i världen, så kommer dagar, veckor, månader och år att fortsätta som vanligt. Tiden tar inte slut. Och vi kan inte låta bli att följa med när tiden går. Det gäller för oss att planera hur vi vill ha det i framtiden.

Människor vill ha en god sjukvård och äldreomsorg så länge de lever. Men hur går det sen? Det vet de inte. Hur de får det efter döden måste ju vara millioner gånger viktigare än all sjukvård och äldreomsorg. Denna fråga, livets viktigaste fråga, den vill människor inte ens tänka på. Hur tänker människor egentligen inför döden? Det verkar som om de flesta tänker inte alls. De för denna fråga framför sig genom hela livet utan att bestämma sig. De har möjlighet att läsa Bibeln så mycket de vill, men läser den inte. De lever hela sitt liv, kanske 70-80 år eller mer, utan att ta itu med denna fråga, hur blir det när de dör? Livets viktigaste fråga lämnar de åt slumpen. http://www.algonet.se/~allan-sv/LIVETS.HTM

 

name-graphics-maria-545505

 

 

The-world-300x49

Man måste kanske förstå, eller rättare sagt försöka  förstå, VAD ISLAM är för något och hur farligt det börjar bli, en överhängande fara kan vi se i ISIS/ISLAM. Se videon och se hur de tänker, vad de bestämt och hur stora de styrkor är som vill ta över.

The Islamic State (Full Length)

 

Kommentarer?

 

 

king01

 

name-graphics-maria-545505

 

 

 

save

There will be a war.
WW3: ISIS to Blow up an American City

In today’s video, Christopher Greene of AMTV reports on warnings from a U.S. Senator.
Website: http://www.amtvmedia.com
Blog: http://www.greenewave.com

*

I do not want to scare anyone with these videos but tell you what is actually happening and what is being said  around the world..

*

 

Henry Makow säger:   Normalt jag undvika allt som luktar av rädsla.. Men för exakt ett år sedan, skrev jag artikeln nedan där filmaren Bahman Nassiri förutspådde att Illuminati skulle främja fanatiska islamistiska regimer för att provocera fram ett världskrig. ISIS passar in på denna beskrivning. Det verkar ha konstruerats av Illuminati för att skrämma världen och dra in USA i ett krig som kommer att utplåna alla fanatiska islamister och leda till WW3. – Se mer på: http://henrymakow.com/2014/08/Freemason%20Warns%20of%20BioChem%20Attack%20on%20US%20City%20.html#sthash.o5R1sotP.dpuf

Bahman N : Några månader före den 9/11 attacken, fick jag tillförlitlig information som gav förvarning om det. Jag gav informationen till FBI i Palm Springs, Kalifornien, men de ignorerade det. Min advokat baserad i Palm Desert har en kopia av min handskrivna och daterad brev till FBI.

Några år senare fick jag uppgifter från samma källa, att Osama Bin Laden var sjuk, att få sjukvård i en hemlig plats i Iran. Jag gav informationen till FBI och de berättade för mig att antiterrorist avdelning i Los Angeles skulle vara i kontakt med mig, men ingen tog kontakt med mig och jag ignorerades igen.

Strax efter det fick jag informationen att bin Ladin var död och begraven i en hemlig plats längs / afghanska gränsen i Iran. Den här gången jag inte bry rapportera det.

Jag har nu fått information från samma källa, att nästa stora attack på amerikansk mark är kemiska och biologiska, som skall genomföras inom kort. Jag har rapporterat informationen till ställföreträdande chef Michael Downing, kampen mot terrorism och Special Operations presidiet i form av e-post, men i dag  har han verkat ignorera mig för tredje gången – VARFÖR? – Jag har till och med erbjudit mig att köra i 3 timmar för att se honom i Los Angeles och gå igenom detaljerna med honom, men det finns inget svar. Jag vill be läsarna att spara denna skrift för framtida behov bör en sådan katastrof inträffar.
VARFÖR gör viktiga tjänstemän med ansvar ignorera folk liksom mig som vill hjälpa?

Mitt enda svar på den frågan är:

Dessa män är Architects of Chaos, det är dessa män som vill sådana fasansfulla händelserna äger rum. De vill inte hindra dem.
En kemisk eller biologisk terrorattack på amerikansk mark, ”provocerade” av en attack mot Syrien, skulle säkert ge ursäkt för att påbörja en storskalig krig mot Mellanöstern med det yttersta målet för en fullständig invasion och massakrerade miljontals invånare.

Det är på tiden det amerikanska folket insett att det finns osynliga händer inom USA som arbetar fram dessa handlingar, för att tjäna sina dagordningar. Dessa män (The Eagles) träffas en gång i månaden i ett hemligt tempel i Washington DC, de har ritualer väldigt likt frimurare, de är inte mer än ett par hundra, och de styr våra liv.

Bahman wrote: ”I have now received information from the same source, that the next big attack on U.S. soil will be chemical and biological, to be carried out soon.” Bauman’s warning last year has been repeated by ISIS last week.
- See more at: http://henrymakow.com/2014/08/Freemason%20Warns%20of%20BioChem%20Attack%20on%20US%20City%20.html#sthash.o5R1sotP.dpuf

*
Jag är inte förvånad om det smäller till och det blir en stor attack någonstans i USA eller på annan plats i världen, Världen är inte så stor numera och brottslingarna vet vad de vill nu också.

Gud hjälpe oss!

name-graphics-maria-545505

 

 

 

20140508_123945-1Du är älskad av Gud
Världen är i kaos, vem kan motsäga det? Falskheten och vedervärdigheterna är härskande. Det som borde härska är ju Gud, Guds Ord och kärlek, men ack nej, det blir bara mer och mer absurt! Det finns några bibelord här nedan som berättar lite om falskheten och falskspelet som världen ägnar sig åt. TV-apparaten har blivit den stora falskhetens skärm till världen och världen suger i sig osanningarna med ett sörplande och smackande ljud som gör ont att höra. Vilka är världen? Världen är de som inte lärt känna Gud eller de  som känt honom och vill förneka honom, och de som inte vill befatta sig med hans ord , det ordet som skulle kunna gjort människor verkligen sanna och utan svek!!! Antikrist samhälle har vi redan men snart kommer den verkligt otäcka personen att styra och då blir det synd om människan som tar till sig hans ledarskap. Tro på Gud i stället, ta  emot Jesus, då får man evigt liv, man klarar man av att leva i kaos , för man väntar på Jesu återkomst.
*
Vill ni försvara Gud med orättfärdigt tal och i hans sak tala falskhet?
Deras mun talar lögn och deras högra hand är falskhetens hand.
Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en falskhetens hand.
Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig.
En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun,
De redbaras ostrafflighet leder dem, de trolösa fördärvas genom sin falskhet.
De som smider onda planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje.
Den som lever oförvitligt blir räddad, den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem.
Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver.
Ni säger: ”Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.”
Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN.
Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN.
Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal.
*
*

När vi talar om ”en fallen värld” menar vi att hela Guds skapelse från början var underbar och fullkomlig, men att den på grund av synden letts in på fel spår, bort från SANNINGEN.

*

Hoppet om den kommande härligheten

Rom 8:18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.* 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt,* också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

2008041802231-150x150
name-graphics-maria-545505

Marias-238-300x225

Den falska karismatiska rörelsen i Nigeria

 *Av Lennart Jareteg

Jag vill dela några både intressanta och fruktansvärt hemska videor om den falska karismatiska rörelsen i Nigeria. Tillståndet är något alldels fruktansvärt! Det här är dock viktigt att studera, för det här är frukt av trosförkunnelsen/framgångsteologin vars store pappa man brukar säga att Kenneth Hagin var (Ulf Ekmans lärofader). Denna form av falsk karismatisk andlighet sprider som en löpeld i Nigeria och i många andra delar av världen!

Studera denna frukt noga och begrunda lärogrunden. Den är inte särskilt annorlunda från lärogrunden inom t.ex. Livets Ord och Arken. Men i Nigeria är man kanske bara lite mer ogenerad med att leva ut det som läran egentligen förmedlar. Man är helt enkelt inte uppstyrd av jantelagen på samma sätt som här.

Det går inte att säga att denna andlighet i Nigeria är bortkopplad från vår svenska ”jante-hämmade” trosrörelse, för John Arnott (som startade ”väckelsen” i Toronto) var själv nyligen nere i Nigeria hos T. B. Joshua för att ”fylla på”. Därefter åkte han till församlingen Arken i Stockholm och delade med sig av denna ”smörjelse”. T. B. Joshua är pastorn som avslöjas i video nr 2 och 3 nedan. Från denna pastor härstammar även smörjelsen i församlingen Kraftkällan i Järfälla. Tag varning!

1. Nigeria’s Millionaire Preachers
http://vimeo.com/31656466

2. Deception of the Age-The rise of a Nigerian Anti christ – i 8 delar
http://www.youtube.com/watch?v=DfMwaOevrpcI

3. The tricks behind TB Joshua’s prophecies: REVEALED!
http://www.youtube.com/watch?v=DfMwaOevrpc

 

* * Och MER:

- T. B. Joshua är pastorn som avslöjas i video nr 2 och 3. Från denna pastor härstammar även smörjelsen i församlingen Kraftkällan i Järfälla. Tag varning!

Jag som har denna blogg kan intyga att något inte står rätt till med Församlingen Kraftkällan. Det händer märkliga saker där, folk flyger över golvet i raketfart och ”uppenbarelse” av Jesus visar sig plötsligt för Mikael Tarkiainen – nu Enroos.SE UPP FÖR KRAFTKÄLLAN!  /

Artikel fr alertsweden 

http://alertsweden.bloggo.nu/

*

Jag, Maria, har själv varit i Kraftkällan på besök och sett ‘knepiga’ saker! Saker som inte alls är från Gud! ”Profeten” Mikael Enroos beter sig minst sagt suspekt.

Gå INTE DIT! /Maria

*

Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
*
Tag varning!!
name-graphics-maria-545505


skog 006

DÖM RÄTT!

  Döm inte, på det att ni inte må bli dömda; ty med den dom varmed ni dömer ska ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med skall ock mätas åt er. Matt. 7:1-2.

  Jesus menar naturligtvis inte att vi helt ska avstå från att döma. Många gånger måste vi döma för att inte själva bli insnärjda i falska läror. Om vi har blivit indragna i en falsk lära så kan vi ta oss ur den och komma rätt genom att studera Guds ord i Bibeln, och göra en bedömning om vad som är rätt och fel, sanning och lögn.

  ”Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är rovlystna vargar.” Matt. 7:15. Hur kan vi ta oss tillvara för falska profeter om vi inte får döma dem efter deras ord? Om vi inte jämför deras förkunnelse med Bibeln och dömer dem med hjälp av Guds ord, hur kan vi då veta att de är falska?

  Jesus befaller oss att döma. ”Döm inte efter skenet, utan döm en rätt dom.” Joh. 7:24. ”Varför låter ni inte ert eget inre döma om vad rätt är?” Luk. 12:57.

  Paulus skriver i 1 Kor. 6:2-3, ”Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om nu ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar; hur mycket mer bör vi inte då kunna döma i timliga ting?” Jesus berömde Simon i Lukas 7:43 för att han dömde rätt.

  De som är mest ivriga att hänvisa till Matt. 7:1-2, och talar om att man inte ska döma, de är själva kvicka till att döma. De gör just detta som Jesus i detta bibelord säger att vi inte ska göra. De fäller orättfärdiga domar utan hänsyn till vad Guds ord säger. I stället för att ha Guds ord som grund för sin bedömning, så har de en falsk lära, och sina egna åsikter som utgångspunkt i sina domar. De försvarar obibliska kyrkotraditioner och falska läror, och fördömer sanningen.

  De har ingen undervisning om Guds församling och kan inte förklara någonting. Varför det? Därför att de har inte bett till Gud om någon sådan kunskap. De är ”fullärda” och de ”vet” hur det ska vara. De trivs så gott i kyrkornas andliga mörker så de känner ingen längtan efter att få veta något om Guds församling.

  De vill ha ett evangelium utan sälta. När de hittar ett ”saltkorn” så slutar de att läsa, eller lyssna, och börjar ”undervisa” och slänga fram frågor. Så var det med fariséerna, de trodde att de visste bättre än Jesus själv. I stället för att besvara deras frågor, så gav Jesus dem avvisande svar, eller gav dem en motfråga, eller framställde en liknelse. Det är ingen mening med att diskutera med sådana, för de är inte intresserade av att lära sig någonting.

  Vi måste döma mellan vad som är rätt och fel, sanning och lögn, vad som är Guds församling och vad som är falska kopior av Guds församling.

*

Hur många gånger har man hört att ”man får inte döma”?  Jo, man  får döma det som är fel. Det kan du läsa om i bibeln, börja med bibelorden här i texten. Sanningen står verkligen  i Guds ord.  /http://www.algonet.se/~allan-sv/KARLEKEN.HTM#rätt

Bild Bibel clip artMH900309391

Ett ljummet kärleksbudskap utan syndabefrielse

FRÅN: Laglöshetens hemlighet
http://experimentlandet.blogg.se/2014/june/ett-ljummet-karleksbudskap-utan-syndabefrielse.html

*

”Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum, och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: ”Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken” (Upp. 3:15-16)Dessa ord i uppenbarelseboken är riktade till församlingen i Laodicea men beskriver på ett mycket träffande sätt tillståndet i dagens kyrkor/frikyrkor. Det myckna kompromissandet har urvattnat grunden för församlingen, det vill säga Guds ord, och förvandlat det till ett allmänt kärleksbudskap för ”världen” och världens människor.Detta kärleksbudskap har inte som syfte att befria människan från synden utan att hålla henne kvar i den och få henne att synda ännu mer.

Guds hus har blivit som ett allaktivitetshus (öppet för alla trosinriktningar och för alla som inte tror alls) där man gör allt för att gå de till Kristi lära neutrala och Kristusförnekare, tillmötes. Istället för att upplysa om synden, syndens verkningar och om hur mycket Gud hatar synden, går man i par med syndarna. Man samarbetar med alla med motiveringen att Gud älskar alla.

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? 

Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18)

Det är sant att Gud älskar alla men inte synden. Han älskar syndarna men inte synden som är aktiv i de icke troende och det är en stor skillnad. Av den anledningen sände han sin älskade son till världen för att frälsa människan. Sonen, Jesus Kristus (Gud i människogestalt) tog på sig människornas synder och skapade en väg för människan till Gud genom Kristus. Detta var en kärlekshandling från Guds sida. Om han inte hade älskat människorna (sin egen skapelse) så hade han plockat bort dem från jorden.

Att gå i par med de otroende är samma sak som att gå i par med synden eftersom de otroende lever i sin syndanatur. För dem är att synda något helt naturligt och normalt precis som det var för oss innan vi kom till tro på Kristus.

Det utesluter inte att de som inte tror kan vara mycket goda människor. De flesta syndare är goda enligt världens sett att se det. De kämpar på och försöker vara så goda som möjligt mot sina närstående och sina medmänniskor. De gör många goda gärningar och blir kanske otrevliga någon gång för att sedan bli trevliga eller neutrala igen.

Men hur goda de än är i världens ögon så är de fortfarande syndare i Guds ögon för ingen människa klarar av egen kraft att hålla lagen, de tio budorden. Om man håller nio av buden (till exempel de allra grövsta och några till) och bryter mot ett så är det tillräckligt för att bli en syndare i Guds ögon.

Säg den som aldrig har tagit något den inte har rätt att ta. Till exempel en plastkasse från affären (kostar bara 2 kronor, en bagatell, eller hur?) eller något annat, i våra ögon, obetydligt. Säg den som aldrig har haft begär till något som tillhör nästan (varit avundsjuk på sin nästa) eller den som aldrig har ljugit.

Om en människa själ mycket eller lite, för stora eller små summor, ljuger mycket eller lite, stora eller små lögner, eller om hon begår äktenskapsbrott en gång eller tusen gånger, gör sig skyldig till avgudadyrkan en eller många gånger, spelar ingen roll. Det är synd i Guds ögon och eftersom ingen av oss klarar av att hålla lagen (buden) till hundra procent så är vi alla syndare.

Men bara man nämner ordet synd och syndare så går många icke kristna till attack om de inte blir helt paralyserade och intar en likgiltig hållning (vilket även är vanligt bland kristna som har prästen eller pastorn som auktoritet istället för bibeln). Man vill inte höra eller tala om sådant som är jobbigt (allt skall vara roligt, lätt och bekvämt, det ska va gött och leva, annars kan det kvitta) och synd är ju inte det lustigaste ämnet men ett av det viktigaste i den kristna läran.

Kalla mig syndare, det var det fräckaste, säger en del och spänner blicken i en när man upplyser dem om att de är syndare. Jag, en syndare!, som har arbetat i hela mitt liv, betalt skatt, varit snäll mot de svaga och mot alla människor, skänkt pengar till rädda barnen och andra välgörenhetsorganisationer och gjort rätt för mig på alla sätt. Hur kan du påstå att jag är en syndare?

De tror att synd handlar om att begå vissa onda gärningar, en del värre än andra, och förstår inte att synd i grunden är att vara avskild från Gud. De onda gärningarna är ett resultat av synden, det vill säga ett resultat av att vara avskiljd från Gud. Av att leva utan Gud.

En otroende (ofrälst) har hur god den än är, världens ande i sig. Med världens ande följer världens vishet, mänsklig vishet, mänskligt förstånd och som pricken över i, et, den köttsliga naturen. Den ofrälstes ande tillhör världen och därför kan han eller hon inte ta emot vad Guds ande säger. Det är en dårskap för honom eller henne.

Guds ande kan inte ha någon kontakt med den ofrälstes (syndarens) ande, med den vars ande är avskild från Gud och som har valt att tillhöra världen.
 
“Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig visdom har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. 

Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom och, han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar” (1. Kor. 2:12-16)

En kristen har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud. En kristen tänker också Kristi tankar. Så står det i citatet här ovan och vi tror väl på det? Hur kan då en kristen vara ljum? Hur kan så många kristna vara ljumma? Varken varma eller kalla utan liknöjda, loja, oengagerade, ja helt enkelt ljumma, när de har Guds ande och Kristi tankar?

När de säger sig vilja arbeta för Guds rike och när de påstår sig göra det men istället för att gå ut och vittna om Jesus och sprida evangelium, väljer att vistas i sina fina kyrkor/frikyrkor och lyssna på präster och pastorer som har indoktrinerats av världsliga ledare (kristna sionister, frimurare, ockultister vilka alla tillhör Satans synagoga) för att sedan ha gemenskap runt kakfaten.

När de ger varandra utmärkelser, bjuder in falska profeter vars avsikt är att sprida villoläror, och när de tar åt sig äran om medlemsantalet i deras kyrkor/frikyrkor ökar istället för att ge äran åt Gud.

“Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt. 28:19-20)

Jesus säger inte sina lärjungar att det vore bra om ni i mån av tid, ork och lust kunde gå ut och sprida evangelium. Han befaller dem/oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar och att lära dem allt vad han har befallt (missionsbefallningen). 
  
Ändå väljer så många som kallar sig kristna, att häcka i kyrkorna/frikyrkorna och att delta i gemenskapsaktiviteter som bygger på världslig grund?

Beror detta på att de älskar Gud och känner sig manade att vinna själar för Kristus (själar som befinner sig utanför kyrkorna och som riskerar att hamna i helvetet) eller beror det på att de egentligen inte har något behov av Gud, på att de redan har fått det för dem nödvändigaste behovet tillfredsställt för egen del i detta livet (”rikedomar och behöver intet”, se citatet nedan) men att de är för fega för att helt ta avstånd från Gud?

Du säger ju: ”Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken”(Upp. 3:15-16)

Precis som är fallet med otrogna män och kvinnor, vill dessa ”kristna” både äta kakan och ha den kvar. De otrogna vill i allmänhet ha kvar sina fruar/män. Den materiella tryggheten (gemensam ekonomi, ägodelar, barn med mera) är avgörande. De skulle förlora för mycket på att skilja sig och väljer därför att träffa någon ny i smyg. Någon som kan piffa upp tillvaron om mannen eller frun är för tråkig, för tjatig eller plötsligt blir för gammal.

De förstår inte att Gud antingen vill att de skall vara varma eller kalla. Att de skall skilja sig från Gud eller överlåta sig helt åt Gud.  Inte vara ljumna för då kommer han att utspy dem ur sin mun.

Att ha Guds ande och att tänka Kristi tankar är något mycket större och något mycket mer än världens allmänna kärleksbudskap. Den kraft som finns i världens ande och som  de flesta kristna är beredda att anpassa sig sönder och samman till, och även i vissa fall ge sina liv för, kan inte komma i närheten av den kraft som finns hos Gud. Guds Ande.

Ändå vågar majoriteten av de kristna inte släppa taget utan står och pendlar med ena benet i världen och med det andra i Guds rike. De är ljumma!

Finns det någon arbetsgivare som vill anställa ljumma, oengagerade, slöa, ineffektiva och likgiltiga arbetare vars största intresse är att ha gemenskap (kafferep) på arbetstid? Är det inte så att de flesta arbetsgivare anställer folk för att de skall utföra ett arbete, ett arbete till nytta och vinst för arbetsgivaren? Inte till nytta och vinst för arbetstagaren. 

Men vadå, tänker säkert någon ”kristen” nu. En sådan jämförelse kan man ju inte göra. Var och en gör väl som han eller hon vill och får väl vara som han eller hon vill, som en kristen vän sa till mig när jag gjorde henne uppmärksam på att Jesus befaller sina lärjungar (han ber dem inte gå ut om de har tid och lust) att gå ut och göra alla folk till lärjungar och att lära dem att hålla allt vad han har befallt.

Om nu världens arbetsgivare vill ha effektiva, pålitliga, lojala, flitiga, engagerade, utåtriktade, (ja, allt vad man nu brukar skriva i platsannonserna), medarbetare, varför skulle inte Gud vilja har det? Varför skulle inte Gud vilja ha medarbetare (anställda) som på allvar vill arbeta för hans rikes utbredning och som inte samtidigt arbetar för konkurrenten som i detta fall är världen?

Vad hade hänt om du som anställd på ett företag, i smyg hade arbetat för ett konkurrerande företag och detta uppdagades? Hade du fått löneförhöjning och applåder? Troligtvis inte. Du hade nog fått sparken.

Gud ger människor sparken på sitt sätt, och precis som de världsliga arbetsgivarna har han ingen nytta av ljumma medarbetare (anställda). Han skall utspy dem ur sin mun om de inte är till någon nytta för honom.

Den som försöker ligga bra till hos världen och som arbetar för den, ger sin kärlek, sin lojalitet, sitt bifall och sitt stöd till världen. Den som försöker göra Guds vilja och arbetar för Guds rikes utbredning, ger sin kärlek, sin lojalitet, sitt bifall och sitt stöd till Gud. Dubbla lojaliteter passar lika lite i Guds rike som i världens rike. Det går inte att tjäna och vara trogen två herrar samtidigt.

Därför står det skrivet:

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom“ (1. Joh.2:15)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

Och så här:

 
”Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och mammon” (Matt.6:24)Ett allmänt kärleksbudskap till vilket världen har lagt grunden, har inte något att göra med den kärlek, rättfärdighet och sanning som Gud står för. Det allmänna kärleksbudskapet har sitt ursprung i världen och inte hos Gud. Det allmänna kärleksbudskapet går inte tillrätta med synden och Satans makt över människor, som är orsaken till allt lidande.Det allmänna kärleksbudskapet träder in när synden har gjort sitt. När synden (Satan) har fått härja och förstört enskilda människor, länder, befolkningar med mera, då samlar man ihop de goda krafterna som får i uppdrag att återuppbygga och att hjälpa dem som drabbats av synden och av Satan.

De krig som Satan och hans synagoga (frimurare, Illuminater, sionister och ockultister) startar över hela världen, skapar till exempel stora flyktingströmmar idag. Många av flyktingarna hamnar i Sverige. Att de måste fly är givetvis tragiskt och att hjälpa dem på olika sätt (vilket vi gör) när deras liv har raserats och deras hem jämnats med marken, är en kärleksfull (god) handling. Ingen kan väl påstå något annat.
  
Men är det kärleksfullt att låta människor som inte har varit med om att starta krigen få betala de kostnader som följer? 

Om ett för dig antal okända människor skadar eller förstör några andra människors egendom, skall då du och andra som är oskyldiga, behöva betala vad det kostar att ersätta dessa skador?

Är det inte detta som sker idag? Satan och hans synagoga startar krig i hela världen med resultat att människor blir utblottade och måste fly från krigshärdarna. De länder som de flyr till, eller snarare de ländernas befolkningar, varav många kanske själva lever nära fattigdomsgränsen, tvingas sedan betala de flyendes (asylsökandes) uppehälle under lång tid, inte sällan på livstid då det saknas arbeten och de arbeten som går att uppbåda, är statligt subventionerade arbeten vilket leder till ytterligare förlust för befolkningarna och på sikt för alla.

Istället för att angripa roten till det onda (synden i människan), högmodet och den myckna köpenskapen som leder till all slags orätt, girighet, maktbegär med mera, griper man in när skadan redan är skedd. Då står kyrkorna/frikyrkorna och alla jättegoda, men ack så ljumma människor, på kö för att hjälpa och ta emot de nödlidande i soppköken. Man ser inte att man ger sitt godkännande till synden (orätten, orättfärdigheten) genom att låtsas som om det inte existerar någon synd.

*

 

20140508_123945-1Du är älskad av Gud

Vem är Jesus?

Vem är Jesus?
Kristendomen och judendomen är historiska religioner eller delar av ett större
helt. Vår tro bygger på historiska händelser. Bibeln handlar inte bara om en gud eller gudar i en avlägsen himmel utan ryggraden i det bibliska budskapet är en serie av historiska händelser där man ofta med förvånande exakthet kan bestämma både tid och plats, inte minst tid. Många händelser har dessutom blivit bekräftade genom arkeologiska utgrävningar i Mellanöstern.
Kung Fredrik den store av Preussen lär ha sagt till en hovman: ”Ge mig ett enda bevis på att Gud finns!” Hovmannen skall ha svarat: ”Ja ers majestät –judarna.” Den största delen av de historiska händelser som gett upphov till både judendom och kristendom har ägt rum inom det judiska folket. Gud började handla på ett speciellt sätt med dem – inte bara för deras skull utan för allas skull. Det Gud gjorde – och gör – med judarna är menat att vara alla folk till välsignelse. Inget folk har en så märklig historia. Det oerhörda är nu att inom ramen för det judiska folket lät sig Gud självfödas som människa. Vi känner denna människa under namnet Jesus, en latinisering av hans hebreiska namn Yeshua som betyder frälsning. Jesus lät förstå att han inte bara var människa utan Gud själv – eller rättare Guds son.Han talade nämligen om sin himmelske Fader och bad även till Fadern. Vår tideräkning går tillbaka på hans födelse. Men denna praxis infördes på
400-talet och då räknade man lite fel. Jesus torde ha fötts antingen å 6 f Kr eller, möjligen, år 3 f Kr. Han levde troligen i 35 år som människa på jorden. Han dog genom att bli avrättad på ett kors – en romersk avrättning som var noga uttänkt för att vara maximalt plågsam och maximalt effektiv. Jesus förklarade för sina närmaste att han kommit bland annat för att ge människorna en möjlighet att förstå vem Fadern är. ”Den som har sett mig har sett Fadern” (Joh 14:9) sade han bland annat . Det betyder inte att Fadern skulle vara brunögd om nu Jesus var det. Men hans sätt att möta människorna är identiskt med Faderns.

http://www.uttrycket.se/artiklar/samling2.pdf

************************

Artikel nr 2:   KORSET

Korset

En man i hög ställning frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt
liv?” 19Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är
Gud. (Luk 18:18-19) Godhet är en gudomlig egenskap.
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? (Luk 11:13) Vi är onda men inte alltigenom ruttna. Vi ger goda gåvor till våra barn. Hur kan vi göra det om vi är onda? Frågan kan ju vidgas. Det finns många okristna som gör gott. Gränsen går ju inte vid kyrkdörren. Hur skall detta förstås?
I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” 4Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök (Jes 6:1-4) Hela jorden är full av hans härlighet. Gud påverkar allt och alla. Ingen skall kunna säga efteråt att han inte visste vad godhet är. Vi är här för att välja och därför skall vi alla kunna se eller testa det goda alternativet. Samtidigt som vi alla tror att rättvisa är något som existerar är rättvisa något vi hellre kräver än ger. För oss är rättvisan sammanflätad med avunden. Men den finns. Dock: rättfärdighet är något annat än rättvisa. Alla vet vad rättvisan stårför medan rättfärdigheten måste förklaras.
Vingården
Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till
sin vingård. 2Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. 3Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. 4Han sade till dem: Gå ni också till min vingård! Jag skall ge er en rättvis lön. 5Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. 6Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där, och han sade till dem: Varför står ni här hela dagen arbetslösa? 7De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till min vingård, ni också.
8På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. 9De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. 10När sedan de första kom, trodde de att de skulle få mer, men också de fick en denar. 11När de fick den, klagade de på husbonden och sade: 12De där som kom sist har gjort en timme, och du har jämställt dem med oss, som har stått ut med dagens slit och hetta. 13Han svarade en av dem: Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? 14Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. 15Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? 16Så skall de sista bli de första och de första bli de sista.” (Matt 20:1-16)

LÄS HELA ARTIKELN HÄR:

http://www.uttrycket.se/artiklar/Nummer_5.pdf

 

Next »