Feed on
Posts
Comments

 

NamnlösCHIP

LÄS i länken nedan om tekniken som heter CHIP och som det står om i Johannes Uppenbarelsebok 13:16-18. VET du om vad som ska komma i de här tiderna? Läs artikeln nedan.

Vilddjuret från havet
1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

ENGLISH:  “And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.” Revelation 13:16-18

http://endtimeinfo.com/2014/10/nine-real-technologies-that-will-soon-be-inside-you/

1. Implantable smartphones
2. Healing chips
3. Cyber pills that talk to your doctor
4. Bill Gates’ implantable birth control
5. Smart tattoos
6. Brain-computer interface
7. Meltable bio-batteries
8. Smart dust
9. The verified self

*

Nio riktiga tekniker som snart kommer att vara inne i dig/chip.

1. Implanterbara smartphones
2. Helande chips
3. Cyberpiller som talar med din läkare
4 Bill Gates och implanterbara preventivmedel
5. Smarta tatueringar
6. Brain-Computer Interface
7. smältbart bio-batterier
8. Smart damm
9. verifierad själv

*

NamnlösMaria

 

Marias-681-300x225

 

De sista tiderna…tiden är kort.

Apostlagärningarna 2:17-21

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: 
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. 
Era söner och era döttrar skall profetera, 
era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.*
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, 
och de skall profetera.
19 Jag skall låta under synas uppe på himlen
och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.
20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod,
innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.
21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn
skall bli frälst.

Allt det som beskrivs i Joel 2:28-29 hände inte denna pingstdagsmorgon i Apg 2.  De sista dagarna är hela den tid som ligger mellan Jesu första och andra besök här på jorden.”Herrens stora dag” är hela den kristna tidsåldern. (Från pingstdagen och framåt). Mose på sin tid önskade också att Gud skulle sända den helige Ande över alla människor ( 4 Mos 11:29). Vid pingsten hände alltså detta, den helige Ande blev ”frisläppt”, över hela världen- till män, kvinnor, söner, döttrar, judar och hedningar. Nu kan alla ta emot den helige Ande.

*

Vänd dig bort från synden och ta emot Kristus och frälsningen, ändra alltså inriktningen på ditt liv! så att du inte längre är själviskt inriktad på i UPPROR mot Guds lag. Samtidigt måste du vända dig till Kristus och vara BEROENDE av hans förlåtelse, nåd, ledning och MÅL för ditt liv. Människan kan INTE frälsa sig själv, bara Gud kan rädda henne.

NamnlösMaria

 

068

Vi skall inte sörja i himmelen, för döden finns inte där…

Arving til Himmelen, hvor Jesus og Hans engler bor

2 Kor 5

1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. 2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, 3 ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna. 4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. 5 Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning.6 Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. 7 Ty vi lever här i tro, utan att se. 8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. 9 Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. 10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Försoningens tjänst

11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. 13 Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er. 14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. 17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

*
Vi som är frälsta troende vet att vi redan bär evigheten inom oss, det borde ge oss både mod och tålamod att uthärda vad som helst. Den helige Ande som bor i oss är vår garanti för att Gud har i beredskap nya, outslitliga kroppar åt oss på uppståndelsedagens dag ( 2 Kor 1:22).
NamnlösMaria

 

381789_The-Simpsons

Ebola. Falskt eller sant? Vad får vi se och vad får vi veta mer än det som reportrar säger.

JESUS berättar ALLTID sanningen, vad det än är. PÅ JESUS kan vi LITA men inte på våra medier.

Jesus är den som ALLTID har sanningen för oss.

och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” [kap]
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning och kärlek. [kap]
Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. [kap]
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. [kap]
Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” [kap]
Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. [kap]
Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. [kap]
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning och kärlek. [kap]

Det står i Ordet att Jesus gör oss fria och att han är vägen, sanningen och livet. Sanningen gör oss fria och därför är den som tror verkligen fri om den tar Jesu ord på allvar.

Medierna öser ut olika scenarior över oss och vi kan bara tänka att det är sant, för vi kan vara hjärntvättade av all information som vi får.

Ebola och Ubåt. Och Kränkningar. Och Rapport och Sydnytt och Aktuellt och ARLANDA, och ALLVAR och spänning och mikrofoner och aktivitet och helikoptrar och försvar. Ja det går undan med fart.

Jesus är den som alltid berättar sanningen och jag har fått se en del indikationer på att detta med Ebola kan vara lögner och att det också kan vara så att det handlar helt enkelt om MASSVACCINATION där B Obama är den som drivit fram vissa regler och lagar. Vad säger du/vi om det?

Det borde vi ta reda på, men hur? Det går att få fram sanningen. Och sanningen vill vi väl ha eller vill vi svälja allt , i dessa tider då Antikrist snart kommer in på scenen för att ”ställa allt till rätta”?

Vi fick inte veta så mycket om den man som ikväll sönd. kom med flyget och är misstänkt sjuk, inga foton, inga upprörda röster, allt mal på och många blir verkligen uppskrämda och oroliga och det kan bana väg för den vaccinationsorder som kommer att komma.
Hur var det med svininfluensan och den vaccination som människor fick?kommer ni ihåg det?

NamnlösMaria

007

 

wbf02s3  Jesus är HERRE vad som än händer.

New World Order Is Almost Complete/WW3 & Depopulation Coming.
God Bless & Jesus Saves. Accept Jesus As Your Lord & Saviour Today. Romans 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

America In Bible Prophecy Revelation 14:8-13, 16:17-20, 17, & 18, Isaiah 13, 14, 18, 47, & 48, Jeremiah 50 & 51, Habakkuk 1 & 2. Ephesians 5:11-16 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.

SVENSKA:

Man vill få oss att tro att frihet och demokrati råder eller ska råda/ i världen, samtidigt som man anordnar /startar nya fasansfulla krig överallt. Kampen mot terrorister har pågått i många år nu, men vad är det för slags krig egentligen?? Vet du det? Vi kommer att få en Världspolis som bestämmer över oss. 11.36 i videon. Vad tycker du om det? Nationalsocialismen, 12.19 in i videon. Se på sekvenserna i videon där Rockefeller, Kissinger, Frankrikes Pres. ,Mr Clinton m fl tycker att det ska bli en ny världsordning. Fredsbevarande? och Global auktoritet. Global Economy? Bevare mig väl.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_depopu36.htm
Utbilda dig och ta reda på vad som är på gång med den nya världsordningen, om du inte gör det så har du inget att säga då du märker att det börjar verka väldigt illa för människor. Detta ser du i 5. 23 in i videon. Förstå vad som sker. 11/9 WTC… Måtte folk få upp ögonen för vad Jesus Kristus kan och vill göra i deras liv REDAN NU.

Här i Codex Ilumentarius berättas om hur vi inte får den hjälp vi borde ha med hälsan, d v s; information om att äta nyttig mat, inte äta GMO-mat eller massor med tillsatser i maten. Man vill hindra oss från att äta nyttigt för då kan vi ju inte köpa eller ta den medicin som gör oss sjuka.
Vidare står det om att Kosttillskott skall/bör förbjudas för det är alldeles för nyttigt för oss och kan kanske till och med bota sjukdomar, vilket inte mediciner tycks göra, utan bara lindra.

VAD VÄLJER DU? Ekologiska eller inte ekologiska livsmedel?? Läs om detta här i länken och läs om hur man vill förstöra även den ekologiska maten!!! Den importerade maten är inte särskilt nyttig, men vi kan inte stoppa den vid gränserna. Detta är NWO, en del av NWO som jag antar att du inte kan tycka om alls. Det är inte enligt GUDS PLAN att göra så med våra kroppar och vår föda.!

Bibelverser som berättar om NWO: ……..och nationerna vill acceptera en ny Världsordning, 13.11- 13.20 in i videon: David Rockefeller 1994.
BIBELVERSER/Kapitel:

Joh Uppenbarelsebok 14:8-13,  16:17-20,  17 & 18,  Jesaja 13,  Jes 14,  Jes 18,  Jes 47 & 48,  Jer 50 & 51,  Hab 1 & 2,   Ef 5:11-16.  Vi ska inte ha något att göra med mörkret som förstör, vi som troende ska leva i ljuset och i sanningen.

 

NamnlösMaria

 

m4s0n501

 

039

Carl Bildts ubåtshysteri i repris

by Rune Lanestrand

Nu gäller det att se upp och hålla huvudet kallt när mediedrevet ytterligare spär på den krigsstämning som sedan en tid piskats upp med anledning av den av USA uppmuntrade krisen i Ukraina. Svt i går kväll gjorde en inställsam, politiskt tillrättalagd korrekt resumé från ubåtsjakten på Hårsfjärden på 80-talet. Den unge karriäristen Carl Bildt fick förstås avsluta inlägget.
Inte ett ord om det löjets skimmer som följde av att det kunde vara minkar som störde radarn eller något om det undersökande reportage som Svt själv gjorde när man analyserade ljudet från den misstänkta u-båten. Det visade sig nämligen att ljudet kom från en NATO-ubåt. Detta slogs fast av amerikanska militärexperter. Detta var innan Svt blev lika lierade med makten som medierna i det kommunistiska Sovjet.
Carl Bildt gjorde karriär på den upphissade stämningen mot påstådda u-båtar i Stockholms skärgård. I dag när Sverige genomför krigsövningar tillsammans med världens farligaste krigsorganisation NATO är det väl minst lika troligt att det är ev NATO ubåtar. För att understryka allvaret i denna kränkning anlitas som vanligt en miltärstyrateg, Stefan Ring. som är expert på att skapa krigsstämning.
Tur att Carl Bildt med sin ryssfobi inte är kvar i Arvsfurstens palats, har förhoppning om att Margot Wallström och hennes kvinnliga kollegor i motsats till Carl Bildt håller står pall när mediedrevet går som värst. Hur tunn mediesoppan är framgår väl tydligast av att allt bygger på en ”trovärdig” person med kastspö som säger sig ha sett en u-båt i Kanholmsfjärden.
Rune Lanestrand
Tid krigsplacerad 20 år i centrala Beredskapsnämnden för Psykologiskt försvar.http://runelanestrand.wordpress.com/2014/10/18/carl-bildts-ubatshysteri-i-repris/

*
Man borde nämna denna trovärdiga person närmare eller man borde ha en intervju med honom-  om man vågar…

NamnlösMaria

The-world-300x49

11476836ögaVill DU bli tvångsvaccinerad?  11476836öga

I en artikel den 29:e december 2012 konstaterar online-tidningen Newsvoice att staten under Fredrik Reinfeldt den 1:a januari 2013 lägger grunden för en svensk vaccinationsdiktatur där Reinfeldts och efterföljande regeringar med hjälp av ett centraliserat nationellt vaccinationsregister skall kunna identifiera människor som ännu inte har påtvingats den ena eller andra vaccinationen politiker anser att de skall ha.[1

http://blueshift.nu/vaccinationsdiktaturen-sverige/

Saxat ur media, Länk som detta kommer ifrån

*

I och med att det som tidigare hette smittskydd nu i sann orwellsk anda döpts om till folkhälsa, synes den dolda maktens förhoppning vara att vaccinationer i framtiden skall se som något lika naturligt som att motionera eller ta kosttillskott eller vitaminer.

 *

I och med beslutet har alla förberedelser nu gjorts för att regeringen över en natt skall kunna fatta beslut om tvångsvaccinering av hela befolkningen.

*

********************

ÄR DETTA här ovan ATT Älska varandra såsom Jesus sagt???

Fortsättning  följer i del 2!

NamnlösMaria

 

065

Ps 145

Herrens storhet, godhet och rättfärdighet

1 En lovsång av David.
Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,
och lova ditt namn alltid och för evigt.
2 Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt.
3 Stor är HERREN och högt prisad, hans storhet är outrannsaklig.
4 Ett släkte prisar för ett annat dina verk
och förkunnar dina väldiga gärningar.
5 Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda
och dina underbara verk.
6 Om dina väldiga gärningars makt skall man tala,
och din storhet skall jag förkunna.
7 Man skall utbreda ryktet om din stora godhet
och jubla över din rättfärdighet.
8 Nådig och barmhärtig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
9 HERREN är god mot alla och förbarmar sig över sina verk.
10 HERRE, alla dina verk skall tacka dig
och dina fromma skall lova dig.
11 De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din makt.
12 De skall kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
13a Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
ditt herravälde varar från släkte till släkte.
13b HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.*
14 HERREN uppehåller alla dem som är på väg att falla,
han reser upp alla nerböjda.
15 Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid.
16 Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.
17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar
och nådig i allt han gör.
18 HERREN är nära alla som åkallar honom,
alla dem som åkallar honom i sanning.
19 Han gör vad de gudfruktiga begär,
han hör deras rop och frälser dem.
20 HERREN bevarar alla dem som älskar honom,
men alla ogudaktiga förgör han.
21 Min mun skall förkunna HERRENS lov,
och allt som lever skall lova hans heliga namn
alltid och i evighet.

*
Är vi böjda, sorgsna, hungriga, och mer, nog har HERREN Nåd för oss. HERREN hör ett ÄRLIGT hjärta, HERREN är nära alla dem som ropar på honom. Många är vi som känner honom och fått ta del av hans härliga nåd. Vet DU  vem han är?
Läs psalmen och se de härliga orden och se vad rättfärdighet är.
NamnlösMaria

 

NamnlösEbola

5 Terrifying Facts About Ebola/ vad ska vi tänka om allt detta?

http://youtu.be/mxI2BbiFlE4

Man blir ledsen och många blir chockade och en del blir rädda för det Ebola-virus som säges sprida sig över världen med hast. I många länder och städer övar man panikberedskap för en pandemi. Ja det är verkligen värre än Svininfluensan! som de ville att ALLA skulle vaccinera sig emot! Hur är det denna gång?

NU har det plötsligt börjat talas om ett NYTT VACCIN som skall STOPPA Ebola-virus!

Det sägs att ebola-virus dör i VÄRME/solvärme och överlever bra i skugga t ex tunnelbana m fl ställen. Då skulle ju viruset dö i Afrika-värmen?Vad är på gång? Det finns naturligtvis saninngar i allt detta och det finns felaktigheter och lögner, men det gäller att sortera VAD som är VAD. Kan du det?
Det sägs också att USA har skapat ett Vaccin som DE HAR PATENT PÅ!
B Obama ser väldigt oroad ut, men jag litar inte på honom och hans utsagor i detta.
Vad säger du? Kommentera gärna.

U.S. Government & CDC Are Not Disclosing Everything About Ebola – Episode 482 / man har inte berättat allt om ebola-viruset.
http://youtu.be/KjujiHKYMGs

http://undermattans.blogspot.se/2014/10/experter-dalig-investering-med-ett.html#more inkluderar video om frågeställningar om flera saker som inte gjorts.

http://www.friatider.se/v-xande-r-dsla-f-r-ebola-i-usa (på svenska)

http://henrymakow.com/2014/10/ebola-pandemic-smells-like%20.html Är det ett hot mot mänskligheten i att man skall ta ett vaccin? I artikeln: Det är kanske ett hot mot människorna, att skrämma dem, att gå in med trupper i Väst-Afrika och att ge människor vaccin. Det är samma sak som skedde 11/9, Sandy Hook och nu Ebola?
Här följer en ARTIKEL som kan vara BRA att ha i MINNET:

De 5 Största lögnerna om Ebola kan du läsa här och bl a står det om att ebola-virus är LUFTBURET vilket man ljuger/ljugit om!:
http://www.naturalnews.com/047089_Ebola_pandemic_government_lies_disinformation.html#ixzz3Ev1wzZPk

GUD vet sanningen om allt det som sker! Han ljuger aldrig!  

 

156

NamnlösMaria

 

 

 

 

 

068

 

Gå till Gud med allt.

 

 

NamnlösMaria

 

11476836ögaAntikristliga

I denna länk kan du läsa om: Edward Snowden avslöjar – ISIS ledare tränad av Israel

Läs mer: 

http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/edward-snowden-avslojar-isis-ledare-tranad-av-israel/

Den amerikanske aktivisten Edward Snowden, som publicerat många hemligstämplade dokument, avslöjade att ledaren för ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, tränades av den israeliska terroristverksamheten Mossad i ett år.

Snowden bekräftar att det har funnits ett samarbete i underrättelsetjänsterna mellan tre länder, nämligen USA, Storbritannien och Israel. Syftet har varit att skapa en terrororganisation som ska locka extremister från hela världen på ett gemensamt ställe som man kallar för ”getingbo”.

Snowden har kunnat visa konfidentiella dokument från underrättelsetjänsterna att man har haft ett mål i sikte och det är skapa en modell enligt den gamla brittiska planen som kallas för ”getinbo’” och målet ska vara att skydda den sionistiska staten med hjälp av att skapa en grupp som består av en extremistisk ideologi som har noll tolerans mot andra grupper. Snowden menar att dem konfidentiella dokumenten innehåller en plan som går ut på att skapa en fiende som ska vara runt den sionistiska statens gränser men med vapen riktade mot alla som motsätter sig ”getinboets” existens.

De konfidentiella läckta dokumenten innehåller även detaljerad information om den påstådda ”Khalifat” och ledare för terrororganisationen ISIS, Abu Bakr Al-Bagdadi som bekräftar att han har genomgått en intensiv militärträning under ett helt år hos den sionistiska underrättelsetjänsten Mossad där den bland annat innehåll kurser i retorik och teologi.

Källa: Jomhouria.com, firstlook.org/theintercept, burathanews.com

*

cartoon bibel

Läs Bibeln, där står om de tider vi lever i

NamnlösMaria

 

 

En timmes ”varsel”: Ut med er, pensionatet ska bli asylförläggning

Kan detta verkligen vara sant? Man är luttrad och tror att man redan hört allt, sedan får man se en nyhet i Sundsvalls Tidning, om att paret som drivit Stornäsets pensionat på Alnö, kastas ut. Normal verksamhet ska ut omedelbums, och hundra utlänningar ska i stället inkvarteras. Jag kunde inte tro mina ögon utan gick till deras hemsida och såg tyvärr detta:

1timmes-varsel

Bestörtning är väl det närmaste man känner. Ska inte det svenska folket vakna någon gång och börja protestera?

http://gruvmor.wordpress.com/2014/10/11/en-timmes-varsel-ut-med-er-pensionatet-ska-bli-asylforlaggning/

*
*
Det var inte mina ord här ovan, men jag tycker faktiskt att vi/man ska börja vakna! Skall man få slänga ut människor från sin verksamhet och lönearbete hur som helst? Vad säger du?? Det får väl vara måtta på undfallenhet nu! Det står mer om sådana saker, och jag tänker ta med det här, vad vår regering i Sverige har hittat på.

NamnlösMaria

Next »