Vad menas med: Ny-judaism /Bibelfokus

 

 

Vad menar vi med ny-judaism? /Bibelfokus:
http://bibelfokus.se/blog/111107

 


 

Som du kanske sett har det på senare tid dykt upp en del material här i BibelFokus samt på Elvor & Janne Ohlins webbsidor som behandlar det vi kallar ”ny-judaism”. Kanske det därför kan vara på sin plats att förklara lite vad vi menar med detta begrepp och på vilka företeelser vi applicerar det.

När vi använder ordet ”judaism” så avses inte judendom, utan en lära som säger att kristna måste leva som judar enligt judisk religiös lag. Att vi använder ordet ”ny” före judaism signalerar att det är inte är något helt nytt utan något som dykt upp igen. Judaismen är alltså något som funnits som ett problem tidigare i kristenheten.

Den allra första judaismen

*

De allra första kristna var judar som kommit till tro på Jesus. Dessa höll kvar vid sin judiska identitet även efter att de kommit till tro, och fortsatte att hålla Mose Lag/Torah. Dock visste de att det här inte var en frälsningsfråga, utan att frälsningen fanns i Jesus Kristus. Nu skall man vara medveten om att stora delar av möjligheten att hålla Torah raserades samtidigt som judarnas tempel revs av romerska trupper år 70 eftersom många bud är kopplade till just tempelritualerna. Därför går det i praktiken inte att hålla Torah till punkt och pricka efter år 70.

Kikar vi i Apostlagärningarna så ser vi att ”judaismen” dök upp tidigt. Det fanns bland de första judisk-kristna en tanke om att de hedningar (folk som inte är judar) som hade kommit till tro på Jesus (kallas hednakristna) skulle leva som judarna och hålla Torah. Dessa önskade även att hednakristna män skulle låta omskära sig. Läs gärna Apg 15:1-29 för att få hela sammanhanget. Här skall vi bara läsa Apg 15:5:

”Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag.”

Nu förstod tack och lov apostlarna att synpunkten från dessa ”judaister” inte var korrekt, och därför beslutade de att inte pålägga de hednakristna några andra bud än att:

”avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt.” (Apg 15:29)

Lite längre fram i Bibeln dyker judaismen upp igen. Denna gång handlar det inte om Jerusalem utan Galatien. Där hade aposteln Paulus vunnit många hedningar till tro på Jesus. Men efter en tid hade ”falska bröder som smugit sig in… för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar” (Gal 2:4). Dessa ”falska bröder” hade predikat att även de hednakristna var tvungna att låta omskära sig och hålla Torah. Detta kallade Paulus för avfall till ett ”annat evangelium” (Gal 1:6-7). Han undrade också vem som hade ”förhäxat” galaterna när de alltså hade tagit till sig detta falska evangelium grundat på judaism.

Judaism är således en falsk lära inom kristenheten som säger att de hednakristna (icke-judar som kommit till tro på Jesus Kristus) bl.a. skall hålla Torah. Något sådant påbud finns inte för oss i Bibeln!

Judaismen idag – “Ny-judaism”

*

När vi nu ser att liknande tankegångar av judaism sprider sig i dagens kristenhet, så har jag och flera andra valt att kalla detta för just ”ny-judaism” (alt. nyjudaism). Villfarelsen är ungefär den samma som på apostolisk tid: man förkunnar vikten av att alla kristna måste hålla Mose Lag/Torah.

När man stöter på det här idag så ser man att betoningen i det här med att hålla Torah främst ligger på att hålla sabbat på lördag, att fira Herrens högtider, samt att avhålla sig från oren mat, och då talas främst om att inte äta fläskkött. Men jag undrar då vart alla andra bud (det är totalt 613 st i Torah) tagit vägen i deras undervisning, eftersom de just talar om att ”hålla Torah” som ju omfattar alla dessa bud!?

Ett kännetecken på ny-judaister är att de hellre säger Yeshua än Jesus, de talar hellre om Torah än om Bibeln, och de hälsar varandra ofta med ordet Shalom. Hör man detta bör man i vart fall spetsa öronen lite extra för att fånga upp om det möjligen är frågan om ny-judaism. Den ny-judaistiska rörelsen i Sverige kallar sig vanligen själv för den ”hebreiska rörelsen” där valspråket är ”tillbaka till våra hebreiska rötter” – det är också ett kännetecken. Ett annat namn som förekommer är ”messianska grupper” men detta skall inte blandas ihop med Jesus-troende judar som också vanligen kallas för ”messianska”. De messianska judarna tar – vad jag förstått – starkt avstånd från ny-judaismen i kristenheten.

Olika former av ny-judaism

*

Man skall vara klar över att alla som kan sorteras in under ny-judaismen inte har exakt samma läror. Det finns ”mjuka” ny-judaister och det finns extrema. De mjuka värnar mest om att hålla sabbat och Herrens högtider. De mjuka menar också att det här med att hålla Torah inte är en frälsningsfråga, men självklart är det med en sådan förkunnelse en mycket stor risk att det ändå blir så i praktiken. För börjar man att föra in gärningar för att komma i ett bättre position inför Gud (t.ex. för att bli mer välsignad) så har man övergått till lagiskhet, och då ÄR det plötsligt en frälsningsfråga!

De extrema ny-judaisterna då, de förnekar Jesu gudomlighet och den treeniga Guden. De ägnar sig även åt omskärelse i vissa fall. Man kan även få se dem gå omkring med hörntofsar på sina kläder likt ortodoxa judar!

Man skall också vara klar över att det förekommer en rad andra villoläror inom ny-judaismen, och det är lite olika med var dessa dyker upp. Ett exempel på en sådan villolära är den som kallas för ”Two House” (två hus). Denna lära menar att alla kristna är Israels tio förlorade stammar i rakt nedstigande led. Dessa kallas också ”efraimiter”, ”Israel” m.m. En del menar att ingen kan bli kristen och frälst som inte tillhör dessa förlorade tio stammar, och att all evangelisation bland sådana som inte tillhör dessa stammar egentligen är bortkastad tid. Som du förhoppningsvis förstår är detta en mycket grov villfarelse, men trots det inte en helt ovanlig lära inom ny-judaismen.

Vad dessa grupper än har för olika hel- eller halvtokiga läror, så har de alla den gemensamma grunden att de menar att vi hednakristna måste hålla Torah, och inte minst då hålla sabbat och Herrens högtider och avstå oren mat. Faktum är att detta ”lilla” räcker för att stämpla dem alla som allvarliga villolärare eftersom Paulus gjorde exakt så när han skrev till galaterna. Han skrev bl.a. detta:

Gal 3:1-4: “Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?”

Gal 3:10: ”Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse.”

Gal 5:3: “Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen.”

Gal 1:8: ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.”

Man behöver alltså inte addera förnekelsen av Jesu gudomlighet till förkunnelsen om nödvändigheten av att hålla Torah för att det skall bli tal om fullkomlig villolära, det tycker jag framgår med all tydlighet i Paulus brev till galaterna.

Ny-judaismen i Sverige

*

Enligt en del bedömare är den hebreiska/messianska rörelsen i Sverige ännu inte särskilt stor, kanske bara mellan 400-500 aktiva anhängare. Den växer dock ganska kraftigt. När El Shaddai Europe, Fokus Israel mfl nyligen samlade till en ny-judaistisk konferens i Alingsås-trakten med Eddie Chumney som talare, var där dock bara ca. 60 personer närvarande. Du kan läsa lite mer om rörelsens utbredning här:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=143831

Vad finns det då för aktiva grupperingar, verksamheter, språkrör och kanaler som verkar i Sverige och som förmedlar ny-judaism i olika former? Jag skall nämna några:

The Watchman International
Elia bönearmé
Messianska föreningen Shalom (MFS)
El Shaddai Europe
Aletheia.se
Fokus Israel
Föreningen Shabbat Shalom

Av ovanstående kan man säga att MFS tillhör de extrema ny-judaisterna eftersom de bl.a. förnekar Jesu gudomlighet och den treeniga Guden. Hos Fokus Israel kan man hitta mycket god undervisning av t.ex. Sven Reichmann (som alltid är bra) jämte ny-judaistisk undervisning av Eddie Chumney och i viss mån Mark Biltz. På Aletheia.se kan man hitta en del bra artiklar, men webbplatsen fungerar även som en kanal för ny-judaism och för aggressioner mot dem som varnar för bl.a. ny-judaism. När det sker en mixning av sanning och villfarelser så är det så klart mycket försåtligt, och därför måste man vara både vaken, medveten och försiktig om man skall ta till sig något från dessa källor.

Varför är ny-judaismen så förförisk?

*

Jag har grunnat på vad det är som drar uppenbart begåvade kristna in i sammanhang av ny-judaism trots att dessa sammanhang är så uppenbart fel ute i grunden. Jag tror en förklaring går att finna i det faktum att kristenheten i Sverige står inför ett omfattande haveri. Det tycks som om alla samfund nu, mer eller mindre, lämnar bibeltrohet och evangelisk tro. Alla vill liera sig med alla, och inte minst tjusas man av ekumenik med Katolska kyrkan. Massvis med församlingar åker med i detta stora avfall. Många enskilda troende (och även jag) vittnar om att det idag är svårt att hitta en församling:

 • som menar att hela vår tro och verksamhet måste vara förankrad i Bibeln.
 • som förkunnar att enda vägen till evigt liv går genom Jesus Kristus.
 • som ser Israel och judarna som Guds älskade nation och folk.
 • som ser faran i den nya ekumeniken.
 • som tar avstånd från Katolska kyrkan och katolsk mystik.
 • som tar avstånd från trosförkunnelse och falsk karismatik.
 • som motar bort New age och nyandlighet.
 • m.m.

I den förbittring, förvirring, bestörtning som då uppstår bland kristna, söker man sig till nya sammanhang som står för de frågor som man tycker är de mest centrala, och då handlar det ofta om en positiv syn på Israel och judarna samt ett avståndstagande från den nya ekumeniken och Katolska kyrkan. MEN i detta missar man en sak, och det är att dessa ting INTE får utgöra huvudfokus! Kristnas huvudfokus måste vara Jesus, försoningen, evangeliet och missionsbefallningen. Har man fel fokus ramlar man lätt in i villfarna sammanhang där de sekundära frågorna har blivit de primära – jämte olika villfarelser. Ny-judaismens förkunnare har ofta en väldigt djup kunskap inom just de sekundära frågorna. Risken finns då att man tjusas av t.ex. djup kunskap om Israel och problemen i Mellanöstern, kunskap i grundtexter och hebreiska bokstävers dolda innebörd, kunskap om judiska högtiders profetiska budskap för den yttersta tiden, kunskap om Katolska kyrkans hedniska historia, osv, osv.

En annan förklaring kan vara att man går från en villfarelse till en annan, och då finns ju redan en blindhet på plats som gör att man ser otydligt i vilket fall som helst.

Det som kan rädda oss från villfarelser är uppenbarligen kärleken till sanningen, och den kan vi få av Gud! Det är i vart fall vad som står i 2 Tess 2:9-12:

”Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.”
(Bibel 2000)

Vad som gör mig heligt vred!

*

Varför tar jag då upp det här ämnet ”ny-judaism” och pekar ut det som villolära? Jo, för det gör mig riktigt arg när det kommer in villfarelser i kristenheten som korrumperar Guds rena, enkla, fria evangelium. Det gör mig riktigt upprörd när villoläror berövar människor barnaskapet inför Gud, och istället ger dem sten på redan tung börda, dåligt samvete, och en prestationsladdad lag- och metodreligion. En del verkar trivas med en sådan usel religion, men det är inte dem som jag vurmar för. Det är de som blir lurade in i detta som jag vill värna om!

Jag hoppas att denna bloggpost förklarat vad vi avser när vi talar om ny-judaism. Har du inte läst övriga artiklar som berör ämnet så gör gärna det via länkarna nedan.

Ny-judaismen tränger fram!

Den hednakristna församlingen i urkristen tid

Judars syn på ny-judaismen

Vilka är mina syskon i tron?

Sabbater och Högtider – Elvor Ohlins kloka och vägledande undervisning (i flera delar).

Janne och Elvor Ohlin om ny-judaism, hebrieiska rörelsen, etc.

Messianska judar sågar ny-judaistisk teologi (från International Messianic Jewish Alliance)
– Sammanfattande text
– Fulla texten (pdf)

Joyfully Growing In Grace – en webbplats som koncentrerat sig på att examinera Hebrew Roots Movement (den hebreiska rörelsen / ny-judaismen). /Lennart

 

/Maria

2 thoughts on “Vad menas med: Ny-judaism /Bibelfokus

 1. Hej Ja jag tycker det klarnar på många sätt eftersom vi är villiga att lära och ber Gud om sådan välsignelse som att få veta sanningar. Många sidor på nätet tar ju upp detta med hebreiska namn, räknande, rötter, lagar, som verkar vara viktigare än allt annat….i all oändlighet men man pratar/skriver inte så mycket om VEM Jesus är och om hans återkomst. Knepigt!Trist.

  Det finns bara ett evangelium- inte något nytt och annorlunda. Ingen ny frälsningslära.

  Det finns ju många som berättar varför de lämnat Scofield och Darbyläran, och det är ju bra att man får förstå det. I dessa sista tider så vimlar det av olika slags läror, precis som Lennart Jareteg skriver i sin artikel, och räknar upp en del och länkar att se, jag har inte hunnit se allt men ska göra det.

  Bokstavstrogna eller inte? jag tror på hans Ord, …….och fariséerna var lika skumma då som de är nu. Vi svarar att vi vet vad Bibeln säger- Guds ord är ju sant i alla stycken. Jag läser just i Kungaboken om Elia och i Uppenbarelseboken…
  /Maria

 2. Kom du ihåg när vi kommenterade Hebrew Roots första gången på din sida, för några år sedan? Jag reagerade jättenegativt och “oroligt” av informationen som sprids och frågade mig vad det här har med Jesus att göra?

  Nu har det klarnat vilka grunderna är i rörelsen. Det finns bra saker med Messianska/Judekristna församlingar, helt klart!

  Däremot kan man inte kopiera in Kristus i Gamla Testamentet och få fram en ny frälsningslära: Det blir faktiskt ett annat evangelium, som Paulus säger i Galaterna.

  Vart kommer det här ifrån?

  Jag tycker det är tydligt att vissa sista tiden-ideer hos Darby och Scofield sen utvecklades av väckelsen inom Pingst och faktiskt ganska friktionsfritt ledde över i Hebrew Roots. Adderas så kabbalismen mystiska läsningstekniker och hebreisk kulturvagga på det, får man en attraktiv brygd! “En stark villfarelse” som är lått att blåsas med i!

  Jesus diskuterar dessa ämnen i evangelierna

  Rätt många av fariseernas ideer och anda ligger gömd i rörelsen -därav all sand som blåses upp – kontroverser blir ofrånkomliga.

  Jag tycker vi ska ta till oss vad Jesus samtalar med fariseerna om i evangelierna. Gärna in på detaljen. Här ligger lösningen på många knutar!

  “Kommer Eliah tillbaka?,” frågar lärjungarna.

  Ja, vad svarar Jesus på det?

  Och vad svarar vi? 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.