Tungotal/Frågor och svar

  ffsh101.gif

Många har ställt frågan: Kan alla tala med tungor?  1 Kor 12:30 : Det finns bra svar på den frågan och jag tar med dig till boken om Den helige Ande, av L Svensson. Där skriver han en hel del som förklaring och jag tänkte du ville veta detta:

*”Vi måste lägga märke till den ram som omger detta uttalande. Paulus talar här om offentligt tungotal i församlingen. Lika väl som inte alla har helbrägdagörelsens gåvor har inte heller alla gåvan att tala i tungor i församlingen. Trots att man talar i tungor i sitt privata böneliv.

När Paulus säger: “Jag vill gärna att ni alla talar med tungor”, 1 Kor 14:5, menar han då att alla kristna i princip kan få göra det? Ja, det ligger underförstått i hans uttalande. Användandet av tungotalets gåva i offentliga gudstjänster är begränsat, men i vårt personliga böneliv har vi rika möjligheter att använda denna gåvan.

Tror du på Jesus Kristus? Då finns detta inm möjlighetens ram. Jesus sa inte att några skulle tala i tungor, utan den som tror på honom. Löftet gällde alla “dem som tror”, Mark 16:17-18.  I en kommentar till dessa versar säger Martin Luther: “Dessa tecken ska tolkas som gällande varje enskild kristen. När en person är en kristen har han tro, och han ska också ha kraften att göra dessa ting.” Bland “dessa ting” finns tungotalet uppräknat. Martin Luther menade tydligen att varje kristen skulle tala i tungor. Genom dopet i Anden och talandet i tungor kan varje kristen få växa till i sitt böneliv. På grund av fruktan, bristande tro, och självmedvetenhet samt av andra anledningar kan vi undertrycka tungotalet.

Tungotalarna är inte fullkomliga. En anledning till skepsis mot tungotalet kan vara ett överdrivet uppförande eller någon oriktig handling som någon “tungomålstalare” gjort, och så kan förakt mot tungomålstalande  ha fötts. Men vi behöver väl inte ställa en gåvogivare och den gåva han ger dig till svars för vad en slarvig gåvomottagare tar sig för? Gåvan i sig själv är värdefull.

När man talar om Andens dop och gåvor är det ofta tungomålstalandet som debatteras mest. Ingen av Andens gåvor är så omgärdad med frågetecken som denna. En annan anledning är att tungotalets värde inte är så uppenbart som de andra gåvornas. Värdet av helbrägdagörelsens gåvor förstår alla. Vidare har undervisningen om tungomålstalandet från predikostolen ofta varit bristfällig, negativ eller till och med helt saknats.

“en annan kan tolka tungotal”, 1 Kor 12:10 Ibland kan man få höra ett kort tungotal och en lång uttydning eller  ett långt tungotal med kort uttydning. Man kan också märka att innerligheten eller andan inte heller stämmer överens. Hur förklarar man detta?

Ett svar är att uttydningen kan vara längre därför att det inte är frågan om direkt översättning utan om en tolkning av tungotalet. Ett annat svar är att den som uttyder egentligen missförstått det hela och tror sig uttyda, medan det som sägs faktiskt är en profetia. En person kan bli gripen och tala med tungor, varpå personen i fråga eller någon annan profeterar i anslutning till detta.”  /LS/ Forts följer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.