TRO/ Fruktan? Jesus hjälper i allt./Bibelord del 1

 

Fruktan. Fear. Att frukta. Rädsla. Rädslan kan göra oss förlamade, ja så förlamade av rädsla att vi inte kan tänka klart.
Men, bibeln är klar över vad fruktan är och hur man kommer över den. Den som tror på Jesus den kan förstå hur den ska undvika att förlamas av dåliga besked eller av  all fruktan och oro. Den har ju JESUS till hjälp i ALLA  omständigheter.
Skulle då jag vara rätt person att skriva om fruktan? så rädd som jag ofta varit, trots Jesus i mitt inre? Ja jag tror det för jag har fått lära mig genom bittra besvikelser och många tårar att Jesus faktiskt finns för mig!  och leder mig genom allt.   Hallelujah!
En liten samling bibelord om  sanningen och som finns för oss i våra liv kommer här:
__
Jak 4:7  Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.

*

Act 10:34  Då öppnade Petrus sin mun och sade: “Nu förnimmer jag i sanning att ‘Gud icke har anseende till personen’,
Act 10:35  utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.

*

2Ti 1:7  Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

*

2Ti 4:18  Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

*
Heb 13:6  Alltså kunna vi dristigt säga: “Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?”

*

Joh 15:7  Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

*

1Jn 4:18  Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.

*

Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

*
Psa 23:4  Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

*

Mar 5:36  Men när Jesus märkte vad som talades, sade han till synagogföreståndaren: “Frukta icke, tro allenast.”

*
Upp 2:10  Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona,  /handlar om lidande i de sista tiderna/

*
*

Har man en grundmurad tro så vet man att Jesus aldrig någonsin lämnar en ensam. Även du som inte tror kan se att bibelorden är personligt riktade-  för hjälp i allt. /Maria

Jesus säger: Frukta inte, tro på mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.