Tro /För Gud är ingenting omöjligt!!!!Allt är möjligt!

 

 
“Så snart då prästerna som bära Herrens, hela jordens Herres, ark stå stilla med sina fötter i Jordans vatten, skall Jordans vatten, det vatten som kommer uppifrån, bliva avskuret i sitt lopp, och det skall stå såsom en samlad hög” Jos 3: 13.

O, DESSA tappra leviter! Vem kan låta bli att beundra dem, där de bära arken rakt ned i floden, ty vattnet delade sig först, då de med sina fötter vidrörde dess rand (vers 15). Gud hade icke lovat något annat. Gud ärar tron – en sådan “envis tro”, som allena har löftesordet till sitt ögonmärke. Du kan föreställa dig, huru folket iakttog dessa heliga män, där de tågade framåt, medan somliga i åskådarhopen sade: “O, nej, inte skulle jag bara vilja taga denna risk på mig. Tänk, att bära arken mot undergång!” Men så skedde icke. “Prästerna stodo på torr mark.” Vi få icke förbise det faktum, att vår tro gagnar Gud i genomförandet av Hans planer. “Träd fram för att bistå Herren.”
Arken hade stänger, som vilade på axlarna. Den rörde sig icke framåt av sig själv, den måste bäras. Då Gud är arkitekten, använder Han människor till murare och arbetare. Tron kommer Gud till hjälp. Den förmår tillstoppa lejons gap och dämpa eldens kraft. Än i dag ärar vår tro Gud, och Gud ärar vår tro. Ack, denna tro, som går åstad givande Gud tillfälle att i behaglig tid uppfylla sitt löfte. Broder och syster, du som räknas bland leviterna, axla din börda och se icke därvid ut såsom skulle du bära Guds likbår. Det är den levande Gudens ark! Drag sjungande ned till floden! –
Ett framträdande drag i den apostoliska församlingen var en underbar frimodighet, förlänad genom den helige Ande. En av de väsentligaste egenskaperna hos den tro, som vågar mycket för Gud och väntar stora ting av Honom, är samma heliga oförskräckthet Då vi ha att göra med ett övernaturligt väsen, som förmår giva det som för människor är omöjligt, är det lättare att taga emot mycket än litet. De är lättare att intaga en ställning av djärv förtröstan än att försiktigt och full av rädsla hålla sig på stranden.
Såsom beprövade sjömän på trons hav låt oss lägga ut på djupet för att finna, att för Gud och för den som tror är allting möjligt.
Låt oss i dag vänta stora ting av Gud. Låt oss av Honom mottaga tro för och kraft till att fullborda dem.

 Från:http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/mars/03-28.htm

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av de dagliga texterna finns HÄR.

/Visst är det en underbar text! Så härligt det är att få tro och veta att för Gud finns det ingenting som är omöjligt! Med honom vid sin sida och i hjärtat är ALLT MÖJLIGT! Att läsa detta styrkte mig väldigt./Maria

2 thoughts on “Tro /För Gud är ingenting omöjligt!!!!Allt är möjligt!

  1. Hej!
    Visst är det en vacker och underbar text- och den är ju sann. Gud gör ju under, -om man tror. Detta vill jag visa människor- Gud är inte oklar och luddig såsom människor
    -han är vår Far och underbar. / Gud välsigne din dag/ Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.