Tro / Det är kraft i Guds Ord

 

     

 Bild: psalm 107:2 

Har man tro? Står man emot djävulen? Är man stark i Guds Ord? Det är frågor man måste ställa sig. Det är frågor vars svar betyder seger eller förlust.

 
*Isa 55:7  Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.
Isa 55:8  Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.*
*
*

Heb 13:9  Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav. *

I främmande läror kan man inte hitta sanningen, och inte bli styrkt och inte gå i tro.

*

*

Act 3:1  Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön som hölls vid nionde timmen.
Act 3:2  Och där bars fram en man som hade varit ofärdig allt ifrån moderlivet, och som man var dag plägade sätta vid den port i helgedomen, som kallades Sköna porten, för att han skulle kunna begära allmosor av dem som gingo in i helgedomen.
Act 3:3  När denne nu fick se Petrus och Johannes, då de skulle gå in i helgedomen, bad han dem om en allmosa.
Act 3:4  Då fäste Petrus och Johannes sina ögon på honom, och Petrus sade: “Se på oss.”
Act 3:5  När han då gav akt på dem, i förväntan att få något av dem,
Act 3:6  sade Petrus: “Silver och guld har jag icke; men vad jag har, det giver jag dig. I Jesu Kristi, nasaréens namn: stå upp och gå.”
Act 3:7  Och så fattade han honom vid högra handen och reste upp honom. Och strax fingo hans fötter och fotleder styrka,
Act 3:8  och han sprang upp och stod upprätt och begynte gå och följde dem in i helgedomen, alltjämt gående och springande, under det att han lovade Gud.
/Mannen trodde och blev frisk direkt. Vilket under! Vilken tro!/ Tror du på helande? Jag gör det…

*
*

Heb 11:6  men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

*
*

Jer 17:5  Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.
Jer 17:6  Han skall bliva såsom en torr buske på hedmarken och skall icke få se något gott komma, utan skall bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar, där ingen bor.
Jer 17:7  Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Jer 17:8  Han är lik ett träd som är planterat vid vatten, och som sträcker ut sina rötter till bäcken; ty om än hetta kommer, så förskräckes det icke, utan bevarar sina löv grönskande; och om ett torrt år kommer, så sörjer det icke och upphör ej heller att bara frukt.

-Vi litar bara på Herren, eller hur? och viker inte av från vägen och förtröstar bara på honom.

*
*

2Pe 1:1  Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.
2Pe 1:2  Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus.
2Pe 1:3  Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft.
2Pe 1:4  Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen.
2Pe 1:5  Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,
2Pe 1:6  i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,
2Pe 1:7  i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.
2Pe 1:8  Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.

*
*
Det finns många löften i bibeln för oss. Låt oss upptäcka dem och dess trovärdighet- de är ju från Gud.

Det är kraft i Guds Ord! Låt oss göra hans vilja!

/Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.