The Perfect Lamb/ Jesu förbarmande hjärta.

 

Fotot Maria

 

 

JOHN 1:29 “… Behold! The Lamb of God who takes away the sin of the world!”

1. “Öppet står Jesu förbarmande hjärta, Kärlekens armar och nådens famn; Är det väl skäl att försmäkta i smärta, Då du får ankra i sällhetens hamn? Brudgummen Jesus i kärlek dig möter, Ropar: O själ, mig ditt hjärta helt giv! Är det väl rätt, att din vän du bortstöter, Som till din lösen har givit sitt liv?

2. Jesus är världens försonare vorden. Han på sitt hjärta var syndare bar, När på sitt kors mellan himlen och jorden Till vår förlossning ett offer han var. För våra synder han kämpar och strider, Gjuter sitt blod i den yttersta nöd. Domaren döden för fångarna lider; Gud vill oss frälsa, han vill ej vår död!

3. Kommen då, själar, ja, syndare, alla, Tagen här dubbelt för synder och brott! Ha vi än alla i Adam måst falla, Allt genom Kristus kan åter bli gott. Är det väl rätt att förlossade trälar Hålla sig själva i träldomen kvar? Nej, må vi hellre som frigjorda själar Lova i frihet vår nådige Far!

4. Mildaste Jesus, min salighetsklippa, Dig vill jag famna i tron, du är min. Dig vare lov, jag min otro fått slippa, Du har mig köpt, jag vill helt vara din. Förr skall du neka dig själv och din Fader, Förr än av dig jag förskjuten skall bli. Därför sjunger jag förnöjder och glader: Snaran är sönder, och fågeln är fri!”  /A Falk

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.