The new age/The enemy of Christ Exposed. /VIDEO

 

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses  

http://youtu.be/UMKW2DVcAqo

Denna video visar ytterligare former av New age och hur kristna sover sin sömn.

Googleöversatt: Ormens lögn är den andra delen av den kontroversiella Megiddo-serien, som  fokuserar på den mycket inflytelserika New Age-rörelsen. Men är New Age egentligen nytt? Eller gör det representerar den gamla läran undervisas av ormen till Eva i Edens lustgård? Svaret kommer skrämma och förvåna dig när du lär dig att man kan vara påverkad av ormens undervisningen genom den andliga explosion av ockult aktivitet i den 19: e och 20-talen.

Några av de största och mest erkända människorna i modern tid (inklusive Charles Darwin, Thomas Edison, Adolf Hitler och Hillary Clinton) har påverkats av den rörelse som har åter vaknat, mänsklighetens kommunikation med andevärlden, och åter-formade  visa om Gud och Hans förhållande till mänskligheten. Vilka är konsekvenserna av detta “paradigmskifte” som syftar till att införa en ny global medvetenhet? Kommer detta nya medvetande att föra in mänskligheten i gryningen av en ny gyllene era? Eller är uppvaknandet en annan mörk tidsålderålder?

Full av mycket detaljerad forskning och uttömmande dokumentation utmanar Megiddo II även de mest skeptiska tittarna att överväga följden av det globala uppvaknandet sker framför våra ögon.

Lyssna på Dave Hunt, Caryl Matrisciana, Dr Kent Hovind, pastor Joe Schimmel, och Dr Stan Monteith som exponerar den rörelse som syftar till att förena mänskligheten i en en-världsreligion genom FN.

Globala anhängare hävdar att invänta en “universell Kristus” att leda världen. Vad händer med dem som inte följer detta världsledande? Och finns det olycksbådande varningar mot dem som vägrar att bli “initieras” i New Age?

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses  

http://youtu.be/UMKW2DVcAqo

The Lie of the Serpent is the second part of the controversial Megiddo series, which next focuses on the highly influential New Age movement. But is the New Age really new? Or does it represent the ancient doctrine taught by the serpent to Eve in the Garden of Eden? The answer will startle and amaze you as you learn the influence of the serpent’s teaching through the spiritual explosion of occult activity in the 19th and 20th centuries.

Some of the greatest and most recognized people of the modern era (including Charles Darwin, Thomas Edison, Adolf Hitler and Hillary Clinton) have been influenced by the movement that has re-awakened mankind’s communication with the spirit realm, and re-shaped the Western view of God and His relationship to mankind. What are the implications of this “paradigm shift” that seeks to introduce a new global consciousness? Will this new consciousness really bring mankind into the dawning of a golden era? Or the awakening of another dark age?

Full of highly detailed research and exhaustive documentation, Megiddo II challenges even the most skeptical viewer to consider the consequence of the global awakening taking place before our very eyes.

Join speakers Dave Hunt, Caryl Matrisciana, Dr. Kent Hovind, Pastor Joe Schimmel, and Dr. Stan Monteith who expose the movement that seeks to unite mankind in a one-world religion through the United Nations.

Global adherents claim to await a “universal Christ” to lead the world. What happens to those who will not follow this world leader? And are there sinister warnings against those who refuse to be “initiated” into the New Age?

New world order is here

/Maria

 

2 thoughts on “The new age/The enemy of Christ Exposed. /VIDEO

 1. Babylon och Egypten Ja det är där vi lever nu sedan länge. Jesus är KUNG men man vill ju leva i ett annat slags samhälle, där inte Guds lag gäller eller där man får göra precis som man vill. Där gäller inga lagar.
  jag frågar hela tiden varför detta inte pratas pm! Är det bara en liiiten klick kristna som begriper vad som sker? DU skriver: I Sverige har dessa ämnen aldrig diskuterats, nej jag märker det, hoppas man ser videon ett par gånger, den tål att ses, verkligen.
  Jag tar med din kommentar som en förklaring på detta inlägg, den är en bra förklaring! /Tack /Maria

 2. Dave Hunt, Joe Schimmel, Stan Monteith…Många bra personer i filmen som drar New Age från rötterna, så att säga!

  I Sverige har dessa ämnen aldrig diskuterats, skulle jag tro. Politik brukar inte samtidigt vara affärer, och andlighet brukar inte vara politik/affärer i svensk diskussion.

  Det finns en s.k. “ockult politik” i världshistorien och när man lär känna några av dess tecken, syns vilka andar som är i omlopp. Det finns faktisk mäniskor som har haft/har så mycket pengar att de kunnat/kan influera hur världen styrs med sina affärer/andlighet.

  Vilka system är både andliga och politiska?

  * RKK (Romarriket-kyrkan sedan 1700 år)

  * FN (FN är världspolitik och världsaffärer + New Age program sedan 1945)

  * Frimureriet och andra hemliga ordenssällskap (megarika entrepenörer och medföljare. Egyptisk och Babylonisk mytologi och mysterier )

  * Nazismen

  * Islam (i vissa former)

  Detta heter i Bibeln:

  * Babylon

  * Egypten

  * Israel var också en teokrati under kungarna i GT.

  * Guds Rike är en teokrati (Jesus är Kung)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.