Talvärden/Fullkomlighet /A Svensson

Talvärdet 7  Heligt tal

Bibelns grundspråk är ju hebreiska och grekiska. I bägge dessa språk användes även bokstäverna som siffror. Så betyder t.ex. de tre första bokstäverna i hebreiskan, alef, beit och gimmel även 1, 2 och 3. Grekiskans alfa, beta och gamma betecknar även 1, 2 och 3 när de används som siffror. Vissa talvärden i Bibeln har sedan gammalt betecknats som “heliga tal” ex. 3, 7 och 12.

 Låt oss titta litet närmare på 7-talet, som forskare världen över räknar som fullkomlighetens tal. Både i Gamla och Nya Testamentet förekommer det på många ställen: När Gud skapade världen så vilade han på 7:e dagen. I arken togs in 7 par av varje art av rena djur och fåglar. Noa fick 7 dagars varsel innan syndafloden kom. I Moseböckernas offerlagar och högtider omtalas 7 lampor, 7 osyrade bröd som skulle ätas i 7 dagar etc. Så fortsätter det ända fram till Uppenbarelseboken med de 7 breven till de 7 församlingarna, de 7 andarna, de 7 gyllene ljusstakarna, boken med de 7 sigillen o.s.v.

 Hela Skriften är alltså liksom genomsyrad av 7-talet.
 En som särskilt uppmärksammade detta var den ryskfödde matematikern dr Ivan Panin. Han var verksam i USA i slutet på 1800-talet. Han var fritänkare, men då han behärskade både grekiska och hebreiska så började han studera Bibeln på grundspråken, mest av litterärt intresse. När han långsamt och grundligt genomforskade texten framträdde för hans matematiskt vältränade sinne ett 7-talsmönster som präglade hela Skriften. Eftersom varje bokstav har ett talvärde får ju också varje ord och varje mening ett talvärde som är summan av de enskilda bokstävernas värde.

 När han läste Bibelns första vers: “I begynnelse skapade Gud himmel och jord”, fann han att denna mening består av 7 ord och sammanlagt 28 (7×4) bokstäver. Orden Gud + himmel + jorden ger talvärdet 777! Så fortsatte Ivan Panin att gå igenom hela Bibeln. Han häpnade när han såg hur hela Skriften var sammanvävd i ett stort 7-talsmönster.

 Men var det möjligt att detta kunde vara ett verk av människor? Panin var nu så gripen av sina undersökningar att han kallade två vänner till sig, som också de var kunniga i grekiska och hebreiska. De fick möda sig i 13 veckor tillsammans för att med hjälp av lexikon och beräkningar konstruera en enda sats på de två språken efter 7-talsprincipen!

Dessa skriftstudie gjorde att ateisten Ivan Panin så småningom blev omvänd till en levande tro på Honom, som är den Store Matematikern, han som leder de oräkneliga stjärnemängderna där uppe i rymden fram i räknade hopar och därtill nämner dem alla vid namn, enligt Jesaja 40:26. Han som i Matt. 10:30 säger till oss: “Men på eder är till och med huvudhåren allesammans räknade.”

Ivan Panin redogjorde för sina upptäckter i tidningsartiklar bl.a. i New York Sun samt i småskrifter och blev ett frimodigt vittne och försvarare för Guds ords sanningar.

En gång deltog han i en offentlig disputation där han som motståndare hade nio rationalistiska teologer, tre präster och en redaktör. Men ingen av hans motståndare kunde förneka hans matematiska grundlighet när han med utgångspunkt från ett visst kapitels grekiska grundtext kunde tala om att det fanns: 490 ord, 49 meningar, 1162 vokaler, 917 konsonanter, 98 verb, 77 namnord etc. Alla dessa tal är multiplar av 7! Ingen kunde heller förneka att det finns 7 böner i Fader Vår, att Jesus talade 7 ord på korset och att han på tal om förlåtelse gav oss budet: “Icke 7 gånger, utan 70 gånger 7 gånger.”

Vad ovan sagts om Bibelns matematik är ett vittnesbörd om att Skriften är ingiven – inspirerad – av den levande Guden. Den är “guda-andad” in i minsta detalj. Trots att denna bok tillkommit under en tidsrymd av 1600 år och med många olika författare tillhörande olika socialgrupper, så har alla dock ett gemensamt – de var gudsmän drivna av den helige Ande.

Någon har skrivit om Bibeln: “Denna bok framställer Guds tankar, människans tillstånd, frälsningens väg, syndarens dom och den troendes sällhet. Dess läror är heliga, dess föreskrifter bindande, dess berättelser sanna och dess bestämmelser orubbliga. Kristus är dess huvudämne. Guds ära och vår välsignelse dess syftemål.” /Allan Svenssonhttp://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA82.HTM

4 thoughts on “Talvärden/Fullkomlighet /A Svensson

 1. Hej Det är inte jag som skrivit texten om sjutalet , utan Allan Svensson se under textens slut, länken till Allan…. och:

  http://illvet.se/fraga-oss/varfor-har-talet-sju-en-magisk-betydelse Hej. Här är en länk till din fråga om islam.
  *******
  Lite om sjutalet: Men varför detta sjutal av dagar? Sjutalet är ett mycket centralt begrepp i biblen. ‘Att sluta förbund’ uttrycktes i hebreiskan av någon anledning med något som närmast betyder att ‘handla i sjutal’. Därför betyder sjutalet i bibeln just ‘förbund’, nämligen det förbund, som Gud har skulle ingå och har ingått med oss i Kristus. Det förbundet gav han till känna redan åt Abraham – långt före Israeliternas uttåg ur Egypten. I sjutalet låg alltså den tiden en påminnelse om Guds löfte om välsignelse. Och Gud påminner oss nu om det genom sin order till sitt folk att äta osyrat bröd i just sju dagar.

  Ordet dag och dagar används i bibeln ofta för att ange att något gäller oss personligen. och då betyder sjutalet dagar här, att Guds förbund med oss i Kristus gäller oss var och en personligen.
  *********
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Panin du vet kanhända mycket mer om Panin än jag men här är en länk att se.
  /Hälsn Maria

 2. Ännu otroligare hade texten varit om det funnits en hänvisning till något av Panins arbeten.
  Sjutalet ingår i idéerna om chakra (som utlärs inom New Age med flera ockulta sällskap) och i judendomens sjuhövdade ljusstake.
  Är sjutalet även ett tal som sticker ut i Islams heliga texter?

 3. Hej Janne ja det är en härlig artikel, så mycket kunskap om det som Gud har gjort och gör. Gud är mäktig!
  Allan S har många bra artiklar och det finns mycket att lära sig fortfarande, och mer kommer.
  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.