Tag Archive | vad är Guds standard

Vad är SYND? P White / Att inte nå upp till Guds standard……

 

Jesus5

 

Vad är SYND?

Det är: Att inte nå upp till Guds standard,

Det är att missa det mål Gud har satt upp,

Det är att göra det du vet är fel,

Det är att inte göra det du vet är rätt,

kanske luktar tilldragande, men fullfölj och den stinker av korruption.

SYND är ingenting som någon av oss människor skall hålla på med.

/P White

—————————————

8

1 Joh 1:8 Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.

Synd är en korrumption av det mänskliga hjärtat, en djup oordning i den mänskliga naturen som vägrar låta sig tämjas eller rättas till,  synd är beslutsamhet att vara oberoende av Gud och att planera och färdas  på vår egen väg utan hänsyn till honom, synd är att säga åt Gud att försvinna och sköta sig själv.

Vi har vänt oss till oss själva och valt att inte vara den sortens människor Gud vill att vi ska vara. Vi saknar fullständigt förmågan att i oss själva förändra det tillståndet. Vi är fångade av vårt problem.

2

1 Joh 2:2  och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens.

 

/P White/ även kallad Djungeldoktorn (läkare)

—————————————

NamnlösMaria2