Tag Archive | svavel

Gräshoppor! Det berättar bibeln om! Joh Upp- bok /Artikel: Fredrik E.

Här får du VETA mer om de gräshoppor som säges enligt bibeln komma i sluttiderna och vara väldigt lömska och farliga…. Maria: Jag vaknade en morgon i somras och satte mig tvärt upp när Gud sade ett ord: GRÄSHOPPOR! -LÄS FREDRIKS ARTIKEL HÄR!

Ok nu tror jag det blir intressant på riktigt!

De hade såsom en krans runt sitt huvud.
-Av en slump tänkte jag inte mer på det förrän jag såg en reklam-bild på en gammal film från 70-talet
kallad ”The Crazies” från 1973.
Jag tittar ytterst sällan på skräckfilmer men just omslaget på den här filmen var något som fångade mitt intresse. Du ser kransen?

Det är veckat TYG DET ÄR FRÅGAN OM!

WOW!….

Revelation 9:7 (Swedish) Och gräshopporna tedde sig såsom hästar, rustade till strid. På sina huvuden hade de likasom kransar, som syntes vara av guld. Deras ansikten voro såsom människors ansikten.

De tedde sig såsom hästar, men ändå bakom ”häst-masken” så tedde de sig som människors ansikten?

Varför olika färger?
-Är det så att den gula färgen och röda färgen är färgen på deras dräkter?
Bröstharnesk?
Såsom överprästerna har?
-WOW,,igen, jag har haft fel, det kan inte vara gräshopporna från avgrunden,utan människor som är demoniskt besatta via vaccinerna det måste.Det finns ingen annan förklaring?

-5 månader? se tidigare innehåll om att vaccinerna innehåller gräshopps-vaccin, bakterier och puppor som har en fortplantningsförmåga på 5 månader?-Jag menar varför skrevs Uppenbarelseboken nu igen?

-Jo FÖR DE INTE SÅ SMARTA PERSONERNA! Och som en manual för martyrskap.

-Därför anser jag att gräshopporna är vaccinerade demonbesatta människor som bär skyddsdräkt,

DE SÅG UT SOM MÄNNISKOR?

-Eller hur! ja nu blir det att åka av…
Likt Nazisternas stormtrupper


Deras ut-rensningspatruller under kristallnatten?


Gul=Toxiskt avfall?=US. Marine=Kinesisk truppkodning för färgerna?
-Tanken är svindlande tänkte jag för mig själv.

-kan det vara så enkelt?

Ja det måste vara enkelt annars är det inte från Gud.

Revelation 9:17 (Swedish) Och hästarna och männen som sutto på dem tedde sig för min syn på detta sätt: männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar; och hästarna hade huvuden såsom lejon, och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel.

Mannen på bilden har en krans runt sitt huvud, en guld-liknande inte sant?

Eldröda= Extremt Kemiskt skydd och bakteriell krigföring?
Mörkblå= Hantering av Kemiskt skydd och bakteriell krigföring?
Svavelgula= Säkerhet, Kemiskt skydd och bakteriell krigföring? (dagtid)

Wow Bibeln har EXAKT samma färger på skyddsdräkterna som på bröstharnesken på gräs-hopporna,

d v s skalet på skyddsdräkten som omgärdar de demonbesatta människorna, alternativt vaccinerade och demonbesatta.

Kinesiska/Europeiska/Amerikanska?

Vad är viktigast?

RÖDA FÄRGEN!
Level A hazmat suits are often red to represent the high level of protection they offer. Red hazmat suits are used in an environment where the wearer is exposed to extremely hazardous chemicals or biological hazards.

Röd Hazmat-dräkter på nivå A är ofta röda för att representera den höga skyddsnivån de erbjuder. Röda hazmat-dräkter används i en miljö där bäraren utsätts för extremt farliga kemikalier eller biologiska faror.

BLÅA FÄRGEN!
Mörkblå?=Blue hazmat suits are available for hazmat technicians to use when they are handling hazardous materials. The blue hazmat suits provide protection from chemicals that could be ingested or inhaled by the hazmat technician during a response operation.

Blå Hazmat-dräkter finns tillgängliga för hazmat-tekniker att använda när de hanterar farligt material. De blå hazmat-dräkterna ger skydd mot kemikalier som kan intas eller inandas av hazmat-teknikern under en insatsoperation

-Här ser man hur Bibeln menar, de såg ut som hästar med kransar.

Inuti är det människor men tack vare sin skyddsdräkt ser de ut som gräshoppor med häst-ansikten!…

WOW”

Svavelgula=Yellow is a common color for hazmat suits with different protection levels because it can be spotted quite easily. As such, yellow hazmat suits can be spotted quickly and easily to keep people safe. Yellow shows ups well during the day and in low lighting. Yellow is often worn by those working with hazardous materials.
Yellow is a color most commonly associated with “caution”, so yellow hazmat suits are good for visibility and not being ignored by anyone who may enter an unsafe area.

Gult är en vanlig färg för hazmat-dräkter med olika skyddsnivåer eftersom den kan upptäckas ganska lätt. Som sådan kan gula hazmat-dräkter upptäckas snabbt och enkelt för att hålla människor säkra. Gult visar sig bra under dagen och i svag belysning. Gult bärs ofta av dem som arbetar med farliga material.
Gul är en färg som oftast förknippas med "försiktighet", så gula hazmat-dräkter är bra för synlighet och ignoreras inte av någon som kan komma in i ett osäkert område.

Sluttext! BEGRUNDA FÖLJANDE! Gräshopporna med utökat kontextuellt samband.

Även svavelgula harnesken och guldtråden är nu analyserade och klara för bevisföring.

Nämligen att det handlar om Kinesiska/Ryska/Asiatiska trupper i Haz-matsuits på Svenska skyddsdräkter.

Återigen är ledordet Vaccinen (mRNA) som alla innehåller Baculo (gräshopps DNA) och serum från skorpion-svans-serum, men häpnadsväckande också ägg-bakterie-stammar från samma nämnda Novo-Novavax som är ett vaccin mot Covid-19.

/Fredrik Eriksson

SODOM och GOMORRA. SIN. SYND, SVERIGE

 

The Bible doesn't speak of homosexuality very often; but when it does, it condemns it as sin. Take a look for yourself. We are all sinners, but today's politically correct society is celebrating homosexuality, an act clearly in defiance of God's truth and laws for mankind. If God doesn't bring judgment on the U.S. for turning their back on Him and shoving this in His face, He'll have to apologize to Sodom and Gomorrha. As it was in the days of Noah and Lot...

 

 

SODOM och GOMORRA….perversiteterna sprider sig som en löpeld! Denna veckan har varit en vecka som jag inte anser är ngt som helst av intresse, bara OLUST att veta vad människor gör, och tror att det är ok.  Jag undrar vilken sorts s k bibel människor har läst då de kallar sig kristna och anser att det är ok med Homosexualitet.

Sodom & Gomorrah (Full Video)

https://www.youtube.com/watch?v=Uo82q6ki3bk

Heavenly Father, they celebrate their sin and flaunt what You call abomination, they love the very things that Jesus died for, they hate You and despise Your Word. They are loud and tell us to be silent. Please help Your people to be a light and an example of Your Holiness, pointing them to You in these dark last days. Even so, come quickly, Lord Jesus.

 

 

Sodom och Gomorra. Video, Svavel/Brimstone/ Homosexuality

The Bible

Homosexuality, Sodom, Gomorrah and America!! history repeating itself 

SE VIDEO
https://youtu.be/VP8mWEqYNuc

Om Sodom och Gomorra i aska… och straffet för homosexualitet och annat kan du läsa i bibelorden nedan.
Följ med i videon och se hur Gud visar oss med askan över städerna om vad som kan ske även idag då människor lever ett ogudaktigt liv. Gud varnar. Detta svavel är en påminnelse om vad som skedde.

1 Mos 13:10 Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land, ända till Soar.

1 Mos 13:12 Abram bodde kvar i Kanaans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom.

1 Mos 13:13 Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren .

1 Mos 14:2 förde dessa kungar krig mot Bera, kungen i Sodom, Birsa, kungen i Gomorra, Sinab, kungen i Adma, Semeber, kungen i Sebojim, och kungen i Bela, det vill säga Soar.

1 Mos 18:20
Sedan sade Herren : ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.

1 Mos 19:24 Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren , över Sodom och Gomorra.

5 Mos 29:23 – svavel och salt och en helt förbränd jord, som inte kan besås och inte ge någon gröda och där ingen växtlighet kan skjuta upp, en ödeläggelse som när Herren i sin vrede och förbittring omstörtade Sodom och Gomorra, Adma och Sebojim –

*****

Videon berättade och jag hoppas du tittade och betänkte vad som sker idag och vad som skedde då, vi lever faktiskt i de sista tiderna, och det är en sanning. Gud vet vad han  gör även idag och han vill ha ett folk som lever rätt. I allt- genom allt- alltid. Men jorden kommer inte att vara för alltid, det står i Guds ord. Det är verkligen något att tänka på och ta reda på vad han säger om de sista tiderna – som är nu. Kom till Jesus innan det är för sent.

NamnlösMaria

Ja Gud finns! En gång får du möta honom. Vakna! Förbered dig nu med att söka frälsning

The Bible

 

Varför tror man inte att Gud finns? han gör ju det, och HAN gör många många under och har gjort så under alla tider. Människor undrar varför det inte händer fler under, ja det kan man ju undra, och det beror kanske på människorna, som själva leker Gud också på att man inte vet att man kan be Gud om hjälp i bön.

Gud har genom alla tider kunnat väcka upp döda, ge människor syn och hörsel, ge människor armar och ben tillbaka, tagit bort onda andar ur människors kroppar och på alla sätt gett människan tröst och hopp.

Många predikanter tror att de själva kan göra under och uppför sig verkligen helt galet och lura stackars sjuka människor, ja  predikanterna får till och med betalt för det!!! De finns både här och där och de ploppar upp nu som svampar ur jorden, vi lever i extremt otäcka ”troende-tider”. Man gillar Rom och man gillar den twittrande påven och den stora skökan! Påven är ju så mänsklig säger man och god och han tycks vara gud!

Nej vakna nu och se det som det är, en illavarslande tid för alla de som lever i förnekelse och i otro och kommer att gå under då Jesus kommer tillbaka. Jord och himmel skall också förgå men HANS ORD SKA BESTÅ. Vakna till sans och balans och börja kontrollera om jag har rätt i det jag skriver här. Man kommer ju att möta domen och det beror på en själv hur den kommer att se ut.

1 Mos 6:17

Se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden skall förgås

Nästa gång som det sker att jorden försvinner, den gången blir det i ELD OCH SVAVEL. Något att tänka på…..

Uppenbarelseboken 19:11-21  Ryttaren på den vita hästen

11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

17 Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: ”Kom och samlas till Guds stora måltid, 18 så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.” 19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. 21 De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Upp 21

Den nya himlen och den nya jorden

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”

5 Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6 Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. 8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

Foto Maria

Foto Maria

/Maria