Tag Archive | sann präst

The Roman Catholic Deception: The Priesthood / De troende på Jesus:Det sanna prästadömet

 

Jesus är Herre

The Roman Catholic Deception: The Priesthood

Visste du att det bara finns ett sant och bibliskt prästadöme som känns igen av den allsmäktige Guden? Visste du att du kan bli en riktig präst i Guds ögon, utan att någonsin delta i ett seminarium? Ja, det är sant, och när du bli präst, kommer sanningens Gud känna igen dig att vara verklig och äkta. Detta prästadöme är öppet för både män och kvinnor, och inträde i detta prästadöme kan göras även i dag, och även i detta ögonblick! Du kanske undrar om det finns en hake här, men det finns absolut ingen alls. Du ser, de flesta människor har ingen aning om att det finns bara ett sant PRÄSTADÖME som är erkänt som SANT inför Gud allsmäktig, och det är prästadömet som är de troende i Jesus Kristus. Inte bara det, men det finns många tiotusentals människor som tror att de är präster i Guds ögon Allsmäktig, men i verkligheten, de är helt utanför hans rike!

ENGLISH

Did you know that there is only ONE true and Biblical priesthood that is recognized by Almighty GOD? Did you know that YOU can become a TRUE PRIEST in God’s sight, without ever attending a Seminary? Yes, that is TRUE, and once YOU become a PRIEST, the God of truth will recognize YOU to be the real and genuine thing. This PRIESTHOOD is open to both men and women, and ENTRANCE into this PRIESTHOOD can be done even TODAY, and even at this MOMENT! You may be wondering if there is a catch here, when there is absolutely NONE at all. You see most people have no idea that there is only ONE TRUE PRIESTHOOD that is recognized as TRUE in the sight of God Almighty, and that is the PRIESTHOOD of TRUE BELIEVERS in Jesus Christ. Not only that, but there are many tens of thousands of people who THINK that they are priests in the sight of God Almighty, but in TRUTH, they are outside His Kingdom entirely!