Tag Archive | Sakrament eller Jesus? NEJ till katolicism!

Sakrament eller Jesus? Nej till Katolicism, fly ifrån den! Blint ledarskap och förvillelse

 

Jesus5 Bara Jesus frälser.

 

Sakrament eller Jesus?

Appell av Yngve Stenfelt

Som väckelseförkunnare vill jag ropa ut: Fly från den sakramentala villfarelsen till bibelordets säkra grund! Det är endast Jesus som frälser! Tro på Honom och du blir frälst!

När församlingen förlorar den första kärleken så har själva grundbulten i dess struktur förlorats. Kärleken till Jesus, kärleken till Guds Ord, och den sanna kärleken till varandra. Så fortsätter upplösningen och man frigör sig från sanningarna i Guds Ord.
I stället för att vi alla är bröder och systrar med Jesus som Herre, med ett hjärta och en själ, så börjar en ny struktur växa fram med stor, större och störst. Och innan man sett sig om har man fått en kyrka i stället för en församling, som mynnar ut i en pyramid med en påve, kardinaler, biskopar, präster innan man till sist når ned till fotfolket.
I denna förmörkelse mister man frälsningssanningarna mer och mer och landar i en sakramental frälsningslära där Jesus blivit helt undanträngd. Nu är det fritt fram för både Maria och helgonen i bön och tillbedjan. Bibelns omvändelseförkunnelse, med sinnesändring, tro på Jesus och dop till Kristus har ersatts med barndop och nattvard som frälsande element. Och skaror kommer att gå förlorade i en villfarelse som saknar sitt motstycke.
När bibeln talar om församling handlar det alltid om människor, en utkallad skara och aldrig om byggnader. Men nu har man fått en plats, en byggnad, ja ett altare som naturligtvis kräver en prästs betjäning för att få syndernas förlåtelse. Och här stängs den direkta vägen till Gud genom Jesus allena.
Hur kunde det gå så illa? Ja en till synes liten avvikelse i början ger här sitt fulla utslag. Det tragiska är att reformationens landvinningar tillbaka till bibelns sanningar och väckelsefolkets klara frälsnings och omvändelseförkunnelse idag mister sitt utrymme i de “små” justeringar man gör bort från bibelns lära.
Avgrunden väntar redan på sina kandidater från denna justering och dödsriket öppnar sig för att motta de första offren för ett blint ledarskaps förvillelse.
Som väckelseförkunnare vill jag ropa ut: Fly från den sakramentala villfarelsen till bibelordets säkra grund! Det är endast Jesus som frälser! Tro på Honom och du blir frälst!

Från:http://www.midnattsropet.se/2013/12/sakrament-eller-jesus.html

 

NamnlösMaria     :::::::BRA och sann artikel