Tag Archive | Petrus brev

Petrus brev 1-3 kap, Sluttider

HUR ska de tiderna bli som vi lever i nu? Ja det vet ju bara Gud. Gud varnar oss troende för olika slags händelser och hur världen kommer att vara vid TIDENS SLUT! Jag skriver här nu på en enkel svenska hur det kommer att gestalta sig, ta varning du som inte känner Gud.

TIDENS SLUT, VAD är det? Ska tiden ta slut och skall allt brinna upp? Skall allt bli förstört och skall alla dö??? Det är en fråga som INTE tillräckligt många ställt sig själva!

Gud varnar de otroende/ =d e som inte vill ta emot honom som Far och HERRE över sina liv! DE kommer att bli skräckslagna inom kort, ja om de inte redan är det. Det kommer att komma fler otäckheter som är mycket värre än påhittade Corona. Där finns möjligtvis en sanning i den s k ‘corona’ och det är chemtrails saxade med HAARP och 5G eller ANNAN strålning!

Inledning till Andra Petrusbrevet

Aposteln Petrus skriver sitt andra brev som ett slags andligt testamente där han varnar för falska lärare (kap 2) och manar till trohet i den yttersta tiden (kap 3). Petrus ger brevet en personlig prägel, framhåller sin roll som ögonvittne till Kristi förklaring (1:16f) och använder uttryck från sitt förflutna som fiskare, t ex “lockar” (i betydelsen agnar med bete, 2:14, 18). Troligen tillkom brevet i Rom vid mitten av 60-talet e Kr, strax före Petrus martyrdöd under kejsar Nero (1:14, Joh 21:19 med not).

PETRUS BREV kap 1-3 är mycket nyttiga att läsa och försöka förstå, de tre kapiteln visar oss att tiden kommer snart som vi både väntar på och som man vill undvika eller som man inte förstår. Den handlar om att man som troende inte ska vika ifrån Gud, man har blivit lärd att förstå Hans ord.

Kapitel 1-3 säger oss att vi troende är fria i KRISTUS genom frälsningen för all tid, alltså alltid. Petru varnar för att inte ta vara på kunskapen vi fått. Vi troende på Jesus skall ha uppgiften att lysa i mörkret för andra människor, och ja, det komemr snart att behövas ännu mer då vi kommer in i en tid som är mörkare än denna som är nu.

Kapitel 1-3 visar den som icke tror på Gud de kommer att bli dömda och gå under, allt är tydligt och klart i Guds ord. Detta borde man ha läst men det är många MILJONER och fler folk som INTE VET detta! De tycker bara att troende är dryga och lögnaktiga.

Kristi återkomst

1 Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.3 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.”5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.

 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.

Kapitel 3:11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Maria: Ja Guds ord är till för att läsas och förstås, och jag önskar att man ser att det är det viktigaste vi har i våra liv- tron på Jesus och att Gud vill att ALLA skall få höra hans ord. Vi som tror skall ut med ORDET.

Prövningar. Lidanden. Luttring. Förföljas. Smädelse för Kristus. Står du ut med det?

_DSC6265foto Maria

Prövningar.

Luttras.

Förföljas.

Lida för Kristus.

Glädje i lidande.

Kristen.

Prisa Gud.

Dessa ord känner många till, men många idag kanske inte vet vad de betyder, men texten nedan berättar, alla bibelställena berättar om vad Gud menar. Det verkar ju som om många kristna idag går omkring med icke-kunskap om lidanden i sitt eget liv, men pratar om andra kristna och hur dåliga de är, kanske på grund av att de verkar ha det såå besvärligt. Det finns anledningar till att människor har det svårt, särskilt om de är troende kristna och vill följa Jesus, då brukar det bränna till av problem. Satan bryr sig inte om dem som inte lider för Kristus, satan bryr sig inte om dem som inte evangeliserar och försöker väcka människor till TRO.
Men, den som arbetar för Jesus på aktivt sätt och som gör allt för att människor skall få veta vägen till Gud (som är Jesus Kristus), dem brukar han ge sig på! Då kommer lidande….
Läs nedan och se vad Petrus skriver! Att bli smädad för sin tro- det är ett gott betyg, för då har man ju bevis på att satan är vred och man har kommit en bit på väg i sin gärning för Kristus. Man är aldrig populär då man vill LEVA FÖR KRISTUS! 

*

1 Petr 4:12-16

Mina älskade, förundra er inte över den luttringseld som är
tänd bland er, och som ni till er prövning måste genomgå,
och mena inte att därmed något förunderligt vederfares er;
Jes. 48:10. 1 Petr. 1:6 f.
13. utan ju mer ni får dela Kristi lidanden, dess mer må ni glädja
er, för att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans
härlighets uppenbarelse.
Apg. 5:41. Rom. 8:17 f. Fil. 3:10 f. Kol. 1:24. 2 Tim. 2:10.
14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir smädade,
ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över er.
Ps. 89:51 f. 1 Petr. 3:14.
15. Det må nämligen inte ske, att någon av er får lida såsom
dråpare eller tjuv eller illgärningsman, eller därför att han
blandar sig i vad honom inte vidkommer.
Ef. 4:28. 1 Petr. 2:20.
16. Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han
inte blygas, utan prisa Gud för detta namns skull.
Fil. 1:29.

Tack Jesus  för allt du gör för dem som vill följa dig.

NamnlösMaria