Tag Archive | otacksamhet

Emil, Pippi, Ronja och bögsymboler i kyrkan /Artikel. Emot Guds ord…Har man Gudsfruktan?

NamnlösTiden

Emil, Pippi, Ronja och bögsymboler i kyrkan

Artikel från: http://experimentlandet.blogg.se/2015/june/emil-pippi-ronja-och-bogsymboler-i-kyrkan.html

Vad sägs om att gå på gudstjänst i Svenska kyrkan med Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Karlsson på taket eller Ronja Rövardotter med flera om du bor i Göteborg (har varit en sådan där idag) eller att beskåda den exklusiva regnbågsmattan i S:t Nicolai kyrka om du bor i Örebro och som har placerats där på grund av den årliga bögfestivalen (HBQT jippot) som firas över hela landet?

Kom och var med på gudstjänst skriver kyrkan i ett utskick och klä gärna ut dig (barn som vuxen) till din favorit bland Astrids figurer. Sånger från de kända barnfilmerna utlovas. Jesus sa förvisso ”Låten barnen vara, och förmenen dem icke att komma till mig” när lärjungarna visade bort dem (Matt.19:14) och han önskar också att så många vuxna som möjligt kommer till honom men hans tanke var nog knappast att de skulle komma till hans tempel utklädda till olika sagoboks karaktärer för att få skojig underhållning. Det kan de få på annat håll.Inte heller kan det vara Guds vilja att människor med en naturvidrig sexuell läggning som strider helt emot Guds ord, och deras beskyddare skall få pryda Guds tempel med olika symboler som visar deras perversa böjelser eller att sant troende församlingsmedlemmar (om det nu finns några sådana kvar i Svenska kyrkan) skall behöva vara med om att bekosta dessa.Regnbågsmattan i Örebro (som kostade 30.000 kronor att köpa in) är enligt kyrkoherde Anders Lennartsson en manifestation för alla människors lika värde och vårt ansvar för Guds skapelse.

Vad Anders Lennartsson tycks ha missat, och det är allvarligt när det kommer från en kyrkans man som har fått i uppdrag att vara en herde för fåren (Guds barn), är att bibeln tar avstånd från homosexualitet. Bibeln, Guds ord, kallar detta för otukt och då kan man fråga sig hur mycket ansvar en person som A. Lennartsson tar för Guds skapelse, inte minst ur ett evighetsperspektiv, när han är med om att uppmuntra perversa aktiviteter mellan människor.

Bibeln talar om att homosexualitet (otukt) är ett straff för människans ovilja att lyda Gud. Det är ett straff för Gudsfrånvändhet, otacksamhet, avguderi och för att människan upphöjer sig själv (andra människor och ting) och vill vandra sin egen väg utan Gud.

”Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens  härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.   

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Fördenskull gav Gud dem till pris för skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag. Till att bedriva otillbörliga ting”  (Rom.1:24-28)

*
Ja man vandrar då verkligen inte Guds väg, det kan man inte påstå. I förskolan lär man barnen att man”får älska vem man vill”. Hur gamla är de barnen som får itutat sig att homosex är ok?  De är runt 3- 4 år och äldre. Det kallar jag indoktrinering. VAD vet så små barn om vad som är rätt och fel och hur det ska vara?
NamnlösMaria