Tag Archive | Nådaförkunelse

Hela Jesu förkunnelse är en nådaförkunnelse, i motsats till den Fariseiska LAGRELIGIONEN!

Namnlös

Nåd. Barmhärtighet. Förbarmande. De är ord som man kanske inte använder så ofta nu för tiden. Själv använder jag dem mycket ofta, ibland varje dag, eftersom jag alltid ropar på Herren, hur skulle jag kunna leva om inte Gud uppehåller mig  i sin nåd? Hur skulle jag kunna leva efter hans vilja som skapat mig, om jag inte kände honom och hans nåd, barmhärtighet och förbarmande??

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hur skulle vånda kunna vändas i glädje och hur skulle tacksamhet och kärlek kunna bo i mitt hjärta om jag inte kände till Guds nåd? Hur skulle nåden kunna synas i ens liv om man inte alls brydde sig om Gud och om man inte frågade efter hans gemenskap varje stund? Ordet NÅD har en mer vidsträckt betydelse /förklaring än vad våra biblar översatts med.  Ordet nåd betyder egentligen: Behag, Älskvärdhet. Ofta användes det om en människas välvilja, t ex en konung i Orienten som beviljar en människa NÅD, d v s grep in i personens liv. Att stå i nåden  är sålunda att stå i ett omedelbart personligt förhållande till Gud. Guds nåd är starkare och varar längre än hans vrede. MEN Guds nåd är fästad vid ett VILLKOR: att människan LYDER honom!

Hela Jesu förkunnelse är en nådaförkunnelse, i motsats till den Fariseiska LAGRELIGIONEN!

Nåden är enligt Skriften Guds oförskyllda kärlek, som tar sig an den skuldabelastade och ovärdige syndaren. Den är frälsningsverkets förutsättning och grundval både med avseende  på hela människosläktet och med hänsyn till dess förverkligande i den enskilda människan. Mycket mer finns att säga om NÅD. Även i NT är Guds nåd hans förbundstrohet. Endast de människor som på grund av att de har tagit emot försoningen i Kristus tillhör det nya förbundet får en verklig erfarenhet av Guds nåd i Kristus,   Hebr 9:15; 10:29

David svarade Gad. “Jag är i stor vånda. Men låt oss falla i HERRENS hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla.”
Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldstoden upplyste om natten den väg de skulle gå
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet.
Du, HERRE, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig, må din nåd och din sanning alltid bevara mig.
Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom
Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?
Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.
Om ni hade förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga.
*
Gud är barmhärtig! Gud är nådefull! Gud förbarmar sig……

Hos 6

Folkets ånger är falsk

1 “Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.” 4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. 5 Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna och dräpt dem genom orden från min mun. Så skall domen över dig stå fram i ljuset. 6 Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. 7 Men dessa har liksom Adam brutit mot förbundet. Sedan dess har de handlat svekfullt mot mig. 8 Gilead är en stad av ogärningsmän, den är full av blodspår. 9 Lik rövarskaror som ligger i försåt för människor, är prästernas hop. De mördar på vägen till Sikem, de utför skamliga ting. 10 I Israels hus har jag sett förfärliga ting. Där bedriver Efraim sin otukt, och där orenar sig Israel. 11 Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd, när jag åter gör slut på mitt folks fångenskap.

name-graphics-maria-545505