Tag Archive | Matt Chapter 16

Matt 16:13, VEM är Jesus Kristus?


2 Kor 13:5
Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet.
Fil 2:11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.
Heb 13:8Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
Joh 20:31Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Apg 4:11Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten.
Apg 5:42Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.
Apg 9:20och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.
Apg 9:22Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias.
Apg 18:5När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias.
Apg 18:28Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån Skrifterna att Jesus är Messias.
1 Joh 5:5Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Petrus bekännelse Matt 16:13–20

13 När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: “Vem säger människorna att Människosonen är?” 14 De svarade: “Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” 15 Han sade till dem: “Och ni? Vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.”17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen. 18 Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. 19 Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen.” 20 Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias.