Tag Archive | INGEN PRE-TRIB!

Uppryckande? NEJ, ingen hämtas ’före vedermödan’, som är nu! -NÄR kommer JESUS på skyarna? Strax? Nu? -Debatt finns om Matteus kap 24, som man inte tycks förstå. SE förklarande TEXT:

Vi tar om det igen: Kapitel 24:29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Nu får du en video som berättar om NÄR och VAR och HUR JESUS ÅTERKOMST SER UT och SKER och den berättar om fakta att PRE-TRIB är fel. D v s att JESUS INTE KOMMER INNAN VEDERMÖDAN! Läs texten ovan. DET ÄR DEN SOM MAN INTE TYCKS VILJA SE!

VIDEO BERÄTTAR på engelska, och du behöver bara lyssna, om du förstår språket, eller GÅ TILLBAKA TILL MATTEUS 24 Kapitlet och läsa där. DÄR är sanningen som MAN VILL UNDVIKA!

https://www.brighteon.com/8038031e-da43-4fdd-9c16-7cdc4c8f8e35 VIDEO! KILLS PRE-TRIB

Fredrik Eriksson berättar på SVENSKA här från videon varför man skall glömma PRE-TRIB- varianten.

7 verser som talar emot ett plötsligt uppryckande INNAN vedermödan!
Det är ok om du lär ut pre-trib!
Det är ok om du tror på pre-trib!

Men jag vill inte fastna med skägget i brevlådan och stå i försvarstal för Gud på Domens Dag för att ha lärt ut en felaktig teologi. Som har orsakat, tusentals, ja miljontals felaktiga domslut som DU kommer ställas tills svars för. Då är jag hellre på det goda med att bli anklagad för att ha fel här och nu, istället för att dömas senare av Gud vilket är mycket, mycket värre.

Du, först av allt, detta är UPPRYCKANDET INNAN VEDERMÖDAN.
Men om vi redan är i vedermödan?
Detta, mina vänner, ÄR frälsningsavgörande.
Om uppryckandet INTE kommer?
Kommer du att bli arg på Mikael Walfridsson?
Kommer du att bli arg på Holger Nilsson?
Kommer du att bli arg på 90% av Kristenheten som förespråkar pre-trib?
-Detta är själs-avgörande!

-Lugn detta är riktat till de (som lär ut denna teologi).

-Inte till dem som tror på uppryckandet.

Många, kommer att bli arga, ledsna, besvikna, förbannade.

Men det är lika bra att ni blir det på mig i så fall och inte på Gud, om det visar sig att jag har fel?

-Fine, då syns vi i himlen!

-Inte? då är risken, att du missar Vilddjurets Märke, dess Namn, dess Tal och dess Bild. (VACCINATIONSPROGRAMMET / =AVLIVNING).

Förstår du allvaret?

-Du kommer att bli varse!
Nu kör vi!

1. 1 Thessalonians 4:16 (Swedish) Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett makt-bud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;
Svar till pre-tribbare: Detta är den sista basunen efter denna tidens vedermöda som basunen  ska ljuda. Makt-budet ska ljuda (ett in-animerat ljud samt trumpetstöt, basun).

Svar till pre-tribbare: Detta bör ju vara självklart, de som ännu lever (efter Vilddjurets Märke och dess Namn, dess Tal och Bild). (VACCINATIONER)

OBS!!! 1 Corinthians 15:51 (Swedish) Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade,


Svar till pre-tribbare: Detta händer efter sista trumpeten, makt-budet och ljudet (samma sak). Efter den tiden, tredje månaden, sker inte innan vedermödan.
Erbjudande: Exodus 19:1 (Swedish) På den dag då den tredje månaden ingick efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kommo de in i Sinais öken.
Lösning: Exodus 19:8 (Swedish) Då svarade allt folket med en mun och sade: ”Allt vad HERREN har talat vilja vi göra.” Och Mose gick tillbaka till HERREN med folkets svar.

Revelation 14:1 (Swedish) Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor.
Svar till pre-tribbare: Och jag fick se Lammet, när Jesus kommer tillbaka kommer han som ett Lejon. Sions berg är heller inte samma som Oljeberget. Det är 2 olika berg de ligger cirka 30 minuter från varandra.

Revelation 14:4 (Swedish) Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet.


Svar till pretribbare: Förstlingsfrukten är Judiska Rabbiner/Troende av manligt kön som har varit frälsta ca ett år (förstlingsfrukten).
Detta är ett stort argument till de som tror på pretrib. Dessa Judar är alltså köpta av Jesus, de blir heller inte uppryckta innan vedermödan.

Job 14:12 (Swedish) så ligger mannen där och står ej mer upp, han vaknar icke åter, så länge himmelen varar; aldrig väckes han upp ur sin sömn.
Svar till pretribbare: De sover i mullen de som är döda.13 avslöjar.
Job 14:13 (Swedish) Ack, att du ville gömma mig i dödsriket, fördölja mig, till dess din vrede hade upphört, staka ut för mig en tidsgräns och sedan tänka på mig –


Lösning sker i 14.
Job 14:14 (Swedish) fastän ju ingen kan få liv, när han en gång är död! Då skulle jag hålla min stridstid ut, ända till dess att min avlösning komme.


Här kommer alltså avlösningen, uppryckandet, efter de döda (Job 14:12) men också efter vedermödans tidsgräns samt vreden och att kämpa till stridens slut, uthålligt).
Detta går alltså tvärt emot uppryckandet INNAN vedermödan. Vreden är inte vedermödan, utan Lammets Vrede som förstör allt, ALLT!!!!
Se Corinthians 15:51.

DETTA ovan är VAD GUDS ORD SÄGER, och VIDEON berättar exakt det som står här. ALLTSÅ: INGET s k Uppryckande innan vedermödan, SOM VI ÄR I NU! Förklarande text: Fredrik Eriksson.

FREDRIKS PDF-fil till hans Sida Korsfrukt som du kan LADDA NER HÄR: https://drive.google.com/drive/folders/1ECj3ucVyMWCjXDqCYu2zFI7xnJnTKLYQ