Tag Archive | gömma sig

Jesus kommer. Varför gömmer du dig? Artikel Midnattsropet

026

 

JESUS KOMMER

Text: Ulla Näsholm

Han kommer till dig personligen, bultar på hjärtats dörr, kallar till försoning med himmelens Gud genom Jesus Kristus och det han gjort för dig och mig. För alla människor.
Ett erbjudande som du tar emot – eller avvisar. Valet är ditt!
Gud söker människan. Han vill att alla människor ska blir frälsta (räddade) och komma till kunskap om sanningen, som är Jesus Kristus. Han som är Vägen, Sanningen och Livet, det säger Bibeln.
De första människorna gömde sig för Gud, när de hade brutit Hans bud. Herren Gud kallade på människan och frågade redan i bibelns första bok: ”Var är du?”
Ekot av frågan vilar över hela mänskligheten idag. Var är du? Varför gömmer du dig för den Gud som har skapat dig och vill att du ska leva för honom och i honom.
Genom Jesus Kristus och det verk han utförde på Golgata, hans blod som rann till försoning för varje människa, kan var och en som tror bli rättfärdig och var och en som bekänner Jesus vara Kristus, bli frälst – räddad!
Idag nås du av maningen. Idag är frälsningens dag, NU är den välbehagliga tiden. Nuet är det enda männskor har till sitt förfogande – gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men IDAG hjälper Herren. Och idag är frälsningens dag.
Tiden är snart slut – ingen tid ska ges mer, säger bibeln i ett sammanhang. Ta vara på den till frälsning och liv i Gud.
Maranata – Jesus kommer!

*
SÅ sant det står här i texten! Snart gives inte mer tid! När Jesus kommer är det för sent att försöka ta ställning till frälsningsfrågan! Ja eller NEJ det är det enda som gäller, och när Jesus kommer kan man inte börja tänka efter- då ska man veta var man vill vara.
NamnlösMaria

Man kan inte gömma sig för Gud!

 

052

Tror man att man kan gömma sig för Gud? Tror man att Gud inte ser allt? Tror man att Gud inte vet allt man gör? Här nedan kan du se några bibelord om vad Gud ser och vet:

*

Job 34:21 Ty Guds ögon följer var mans vägar, 
och han ser alla hans steg. 
22 Det finns inget mörker och ingen djup skugga 
där ogärningsmän kan gömma sig. 

Jer 23:24 Är jag en Gud endast på nära håll, säger HERREN, och inte en Gud också långt borta? 24 Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.

 Luk 8:17 Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen. 

Ps 139:8 Om jag far upp till himlen, är du där, 
bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. 139:12 , så är mörkret inte mörkt för dig, natten skall lysa som dagen
och mörkret vara som ljuset.


Ordspr 15:3 HERRENS ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

Hebr 4:13Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

*

Efter att ha läst och begrundat dessa bibelverser så kan vi ju tydligt se att HERREN som är Gud själv, ser oss alla, alltid och vad vi än gör. Han ser  alla fel och brister och han ser lydiga och olydiga, han ser ignorans och illvilja, tro och otro. Han ser alla och vill att alla skall tro på honom.

NamnlösMaria