Tag Archive | globalt

Frustrerande. 2015..Den som tror på Jesus och följer honom vet vägen

NamnlösJesusärherre

Det är säkerligen väldigt frustrerande för de flesta som begrundar skillnaden mellan tro och otro att se det som sker i världen.

Eller vad tycker du som tror?

Vad säger du som inte tror? Tror du att denna världen är en SANN VÄRLD där godhet, harmoni, överflödande kärlek och hjälpsamhet råder?

Som troende ser jag en falsk värld, en värld fullsmetad med smuts, otro, hemskheter, arrogans, girighet, falskhet, snusk, grymheter, själslig fattigdom, själslig oro och tomhet, planetens vacklande, kommande fler krig och mer och mer.

Det är så galet att man faktiskt önskar sig till himmelen ibland.

Men jag tror inte att folk märker HUR det egentligen är, jag tror man är ganska sovande och ganska tom på tankar och ganska självcentrerad för att ta upp frågan och att vilja förändra i grunden….

Hur är det egentligen på denna planet?  KAOS. Och snart kommer Antikrist´s system att råda. Då blir det katastrof för den som inte valt Jesus som HERRE.

 

NamnlösMaria

Fred på denna jorden? Matt 10:34-39. De sista tiderna

Foto IL

Foto IL

Jesus-is-Lord8

I Matt kap 10 läser vi  bl a om hur Jesus sänder ut de 12 lärjungarna,judarna väntade på ett politiskt och militärt styre…läs mer i Kap 10.

Alla människor känner tyvärr inte Jesus Kristus, världens Frälsare och Konung. Det är många som tror på att den jord vi nu har kommer att hämta sig och bli ok och fin att bo på, man behöver “bara” fixa till miljöförstöring och “global uppvärmning“, så är det klart. Ryssland, hot, separatister, Israel, Hamas, flyktingar, och många fler händelser som är så otäcka, vad ska ske? Gud har kontrollen över det och tiden.
Man kanske tror att alla pågående krig och flyktingströmmar, katastrofer och annat plötsligt skall ta slut för att kloka herrar reser runt och medlar i konflikter. Nej så är det inte. Vilken värld vi lever i.
Läs följande om vad Jesus säger om freden på jorden:

Inte fred utan svärd
34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.  Dessa rader handlar om ett av de viktigaste tingen vi kan göra: FÖLJA JESUS! Vad det än kostar. Nedanstående fick hans lärjungar veta och de som är lärjungar i dag får läsa och ta emot samma saker, även förföljelsen!

40 Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. 41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.”

Så här säger Jesus  om hur sanningen ska komma fram och hur fariséer och andra skall jaga livet ur de troende:

Matt 10:26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?

Det Jesus säger att vi ska säga, det säger vi, öppet och redigt. Inget kan rubba Guds kärlek till den troende eller fördriva hans Ande ifrån oss! Att ha kärlek och respekt för Jesus i alla lägen och tro på honom, det är det bästa för en människa, den människan klarar provet och får till sist sin lön.
Men det kostar….är man beredd?????????? Den stunden (som vi inte vet är när) då Jesus kommer åter för att samla de troende hem till sig då kommer människor att förstå VEM han egentligen är, det är så dags……..då. /

Matt 24:14 säger:

14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Den som står upp för för Kristus trots svårigheter klarar provet och kommer att få stor lön (se Matt 5:11-12)

 

name-graphics-maria-545505