Tag Archive | fri

Ond, ont, det onda, ondska, Krig, HAMAS, video, världen

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Ond, ont, det onda, ondska. Det är bibelns samstämmiga lära, att Gud är god, och aldrig kan frestas till något ont, Mark 10:14; Ps 25:8; Jak 1:13, och att det som han har skapat, även människan, var god när den gick ut ur hans hand, 1 Mos 1:31. Men lika klart lär Skriften, att människan, sedan hon föll i synd, är ond, 1 Mos  6:5. Hon är alltså av naturen ”ett dåligt träd”, som inte kan bära god frukt, Matt 7:17; Rom 7:7 f f. Men hon vet vad som är gott, Mik 6:8, att hon skall söka det goda och hata det onda, Am. 5:14 f.

Men denna insikt sätter henne inte i stånd att göra det goda. Hon måste födas på nytt, Joh 3, bli en ny skapelse i Kristus, 2 Kor 5:17, och bli delaktig  av Guds Ande, Gal. 5:25. Endast på det sättet kan hon övervinna det onda.  /Biblisk uppslagsbok.

*

Mosab Hassan Yousef (Son of Hamas Founder) tells the truth about Hamas.

Ondskan är stor, vi kan se tydligt vad som sker i Gaza/Israel och i Ryssland, Ukraina….DÖDANDE i stor skala och ännu tycks det meningslösa dödandet inte vara slut. Nya idéer om att bomba HAMAS underjordiska tunnlar m m, är på gång. Vi kan bara vänta och se och naturligtvis be över detta. Jag hörde idag hur Boko Haram sände ut en 9-årig flicka som självmordsbombare   för deras sak: ISLAMISM. Islamism och dödande och korsfästelser och en massa andra hemska saker sker. Sharia-lagar kommer att stiftas i länder som inte kan stå emot….Det vandrar som en farsot över länder och kontinenter. Även sjukdomsepidemier är ett hot.  …..Denna världen är ur led!

name-graphics-maria-545505

 

 

Korset är tomt. Han evig seger vann! /Fri från skuld och dom

 

Korset är tomt

”När Jesus dog på Golgata, han evig seger vann, Och ifrån synden och dess makt han helt befria kan. Och sen jag fri från skuld och dom och otro blivit här, Han mig till härlighetens rike bär.”/C.W

Visst vill man vittna om tron på Jesus! Att han dog på korset för dig och för mig är så mäktigt. Jag talade med en ung tjej idag som frågade om tro. Hon visste inte skillnaden mellan kristen tro och katolicism. Det fick jag berätta för att hon frågade. Hon visste inte heller vad som gäller då man blir frälst och att man kommer till himmelen istället för en annan plats som ofrälst. Det var en intressant ”diskussion”. Vi pratade också om barndopet och hon var barndöpt och förstod att hon inte kunnat bestämma det själv och varför hon borde vara döpt på ett annat vis, d v s till  Kristus. Det var en fin pratstund.

Varje dag är ju frälsningens dag! En dag är vi frälsta framme………Fullkomlig glädje.

”Till himmelen jag går, Dit synden aldrig når, Ett härligt land! Där härskar evig vår. Dess sol är Herren själv, Där flödar livets älv. O syskon, låt oss alla mötas där!” Jag skulle vilja se denna glada fina tjejen där, hon med så fina värderingar och så klok…men ofrälst. Men bön gör under!

VIDEO:

Hjemme i Himmelen skal ingen mer graÌŠte / Tenk, for en jubel når alle frelste er berget i havn

 

name-graphics-maria-124184

liljekonvalj 016

Se, ett under…..

Foto Maria

Foto Maria

Vakna upp, du nordanvind, och kom, du sunnanvind; blås genom min lustgård, låt dess vällukt strömma ut.Höga V 4: 16.
SE ett ögonblick på betydelsen av denna bön. Den har sitt upphov i det faktum, att liksom vällukt kan vara förborgad i ett kryddträd, så kunna andliga gåvor ligga obrukade och outvecklade i en kristens hjärta. Många säga sig vara kristna, men de sprida icke vällukten av ett helgat liv. Samma vindar blåsa över tistlar och doftande träd, men det är blott det ena slaget, som utbreder rik vällukt.

Stundom sänder Gud prövningens starka stormar över sina barn för att utveckla de kristliga dygderna. Liksom facklorna brinna klarast, de svängas av och an, liksom enbusken doftar bäst, då den kastats i lågorna, så utvecklas den kristnes värdefullaste egenskaper, medan lidandets och motgångens nordanvind blåser. Förkrossade hjärtan utsända ofta den doft, som är välbehaglig för Gud.

”Ett litet välluktsskrin, ett kostbart sådant ägde jag
av jordisk kärleks underbara nardus fyllt.
Där innerst i mitt hjärtedjup jag varligt gömde det
och lyfte sparsamt på dess lock, att ej dess doft förlora.
En dag djup sorg mig drabbade och tyngden
därav slog grymt min dyra skatt i tusen spillror.
Mitt arma hjärta, huru skälvde icke det!
Men mitt i sorgen – se, ett under
av djup gudomlig nåd! Förvandlad blev
min kärlek till en himmelsk ström,
som ägde läkedom för sorgsna, brustna hjärtan,
medan en röst från ovan klart
till mig viskade: ’Mitt kära barn,
tröstad med den tröst, varmed du själv nu blivit har,
gå du åstad att andra trösta,
och smaka du skall ljuv gemenskap med mig,
vars hjärta av kärlek brustit har
och all världen hela förmår!”

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Fri. Vördnad, respekt, tillit. Ordsp 29:25

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Människofruktan kan inverka negativt på allt man vill företa sig. I extrema fall kan det innebära att man blir fånge i sitt eget hus. För gudsfruktan (VÖRDNAD, RESPEKT, TILLIT) gäller motsatsen: den frigör och helar.

Varför frukta människor vars förmåga att skada är begränsad till tillvaron här och nu?

Frukta Gud i stället. För dem som litar på honom kan han till och med omvandla människors illasinnade angrepp till något positivt.

Ordspr 29:25

25 Människofruktan har med sig snaror,
men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

/Maria

 

Kan en kristen vara besatt? Hur blir en människa fri? Om Andlig befrielse

 

 

Marias-681-300x225

Från Bibelfokus.se

Hur befrielsetjänst kan binda människor:
Kan en kristen vara besatt? Hur blir en människa fri?
Om andlig befrielse, befrielsetjänst, exorcism.
Om en bibelförankrad syn på bundenhet och befrielse.

En varning för krigsföringens världsbild

Av Bob DeWaay

 

”En Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.” (2 Tim 2:24-26)

 

1977 var jag del av en ministry [en tjänst] som inriktade sig på inre helande och befrielse. Folk kom till oss från hela landet, som hade problem med att höra röster, beroendeproblem, emotionella trauman på grund av skador och övergrepp, och många andra former av andlig bundenhet. Vid den tiden sågs vår befrielsetjänst som ’spjutspets’ i den andliga krigsföringens värld. Vi hade en kommunitet dit man kunde komma för att leva tillsammans med andra kristna, och finna helande.

Runt den tidpunkten hade vi en kvinna från en annan stat som kom och bodde på vårt ministrycenter i några dagar, för att få förbön och befrielse. Hon hade vuxit upp i en familj som var djupt involverad i det ockulta, och hon hade uppkallats efter en grekisk gudinna. När hon kontaktade oss försökte hon ta sig ur sina ockulta bindningar, och attackerades av onda andar som inte ville låta henne gå. De manifesterade genom att utmana oss, och göra väsande ljud. Vi märkte snart att de demoner som plågade henne var mäktiga, och inte hade någon tanke på att ge sig av. Vi var två som tog ansvaret att betjäna och hjälpa henne. Efter att vi hade lett henne genom några böner, konfronterat några demoner och beordrat dem i Jesu namn att lämna henne, så upplevde hon en viss lättnad.

Den mest dramatiska händelsen i vår tjänst för henne inträffade efter ett av våra möten på tisdagkvällar. När de flesta hade gått därifrån stannade hon kvar för mer förbön. Innan vi ens hade gått fram till henne, övermannades hon av en våldsam ond ande. Hennes utseende förvandlades, hennes röst förvrängdes, hennes ansikte förvreds och hennes händer blev som klor. Hon gav upp ett vilt tjut, och rusade mot mig, för att klösa mig i ansiktet med sina naglar. När hon skrek och rusade tvärs över rummet, stod jag och den andre mannen som betjänat henne fasta, och sa, ’Stopp! I Jesu namn.’ När hon kom en knapp meter ifrån oss slog hon emot vad som verkade vara en osynlig vägg, och föll kvidande mot golvet. Vi bad med henne, och bad Herren att sätta henne fri.

Vi hade stött på många fall av demoniska manifestationer i vår tjänst, men detta var den mest dramatiska. När jag nu ser tillbaka på denna incident, så ser jag att det allra viktigaste är inte vad som hände den kvällen, utan det som hände följande dag. Nästa dag kände hon sig mycket bättre, och ville prata med oss innan hon skulle resa hem. Hon sa till mig, ”Bob, Satan är väldigt rädd för dig. Du har stor makt och auktoritet.” Vad det uttalandet, och de händelser som ledde fram till det betydde för mig då, skiljer sig mycket från hur jag förstår det hela idag. Skillnaden ligger i den ’krigsföringens världsbild’ som jag då hade, och den ’gudomliga försynens världsbild’ som jag nu omfattar. Det sätt vi tolkar händelser på, bestäms av vår världsbild. I den här artikeln kommer jag att diskutera exorcism [andeutdrivning] i perspektivet av dessa båda världsbilder. Continue reading