Tag Archive | födas på nytt

Satans Synagoga

The term ”Synagogue of Satan” is a term which the Lord Jesus Christ used twice in the book of Revelation, and it is something that we need to be aware of. The Lord did not hesitate to associate false believers with our adversary Satan, and therefore the true minister of Jesus Christ should not hold back that same truth to please any group of people. It is very important also that you notice the Lord used that term when he addressed certain churches in the book of Revelation. Every Jewish person (and all Gentiles) must be born again of the Spirit or they will NEVER enter the Kingdom of God, and ultimately Heaven. Every person in this world of ours was born physically (of the flesh) into this world, but they must also be ”born again” spiritually to enter the true Kingdom of God! This is where the rubber meets the road. The Jewish people somehow believe that they are God’s chosen people, even though they reject the Son whom he sent to them! That is called spiritual insanity! The Lord Jesus Christ is the great equalizer and he let them know that they needed to be born again just like every body else! Those who refuse to believe that Jesus Christ was sent from Heaven above, and that he is in truth, the Son of God, and the Messiah, are of anti-Christ spirit according to the scriptures.

Termen ”Satans synagoga” är en term som Herren Jesus Kristus använde två gånger i Uppenbarelseboken, och det är något som vi måste vara medvetna om. Herren tvekade inte att associera falska troende med vår motståndare Satan, och därför borde den sanna tjänaren av Jesus Kristus inte hålla tillbaka samma sanning för att behaga någon grupp människor. Det är också mycket viktigt att du märker att Herren använde den termen när han talade till vissa kyrkor i Uppenbarelseboken.

Varje judisk person (och alla hedningar) måste födas på nytt av Anden, annars kommer de ALDRIG in i Guds rike och i slutändan himlen. Varje människa i vår värld föddes fysiskt (av köttet) i denna värld, men de måste också ”födas på nytt” andligt för att komma in i Guds sanna rike! Det är här gummit möter vägen. Det judiska folket tror på något sätt att de är Guds utvalda folk, även om de avvisar Sonen som han sände till dem! Det kallas andlig galenskap! Herren Jesus Kristus är den stora utjämnaren och han lät dem veta att de behövde födas på nytt precis som alla andra kroppar! De som vägrar att tro att Jesus Kristus sändes från himlen ovan, och att han i sanning är Guds Son och Messias, är av anti-Kristus-ande enligt skrifterna.

Hälsn Maria

Ond, ont, det onda, ondska, Krig, HAMAS, video, världen

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Ond, ont, det onda, ondska. Det är bibelns samstämmiga lära, att Gud är god, och aldrig kan frestas till något ont, Mark 10:14; Ps 25:8; Jak 1:13, och att det som han har skapat, även människan, var god när den gick ut ur hans hand, 1 Mos 1:31. Men lika klart lär Skriften, att människan, sedan hon föll i synd, är ond, 1 Mos  6:5. Hon är alltså av naturen ”ett dåligt träd”, som inte kan bära god frukt, Matt 7:17; Rom 7:7 f f. Men hon vet vad som är gott, Mik 6:8, att hon skall söka det goda och hata det onda, Am. 5:14 f.

Men denna insikt sätter henne inte i stånd att göra det goda. Hon måste födas på nytt, Joh 3, bli en ny skapelse i Kristus, 2 Kor 5:17, och bli delaktig  av Guds Ande, Gal. 5:25. Endast på det sättet kan hon övervinna det onda.  /Biblisk uppslagsbok.

*

Mosab Hassan Yousef (Son of Hamas Founder) tells the truth about Hamas.

Ondskan är stor, vi kan se tydligt vad som sker i Gaza/Israel och i Ryssland, Ukraina….DÖDANDE i stor skala och ännu tycks det meningslösa dödandet inte vara slut. Nya idéer om att bomba HAMAS underjordiska tunnlar m m, är på gång. Vi kan bara vänta och se och naturligtvis be över detta. Jag hörde idag hur Boko Haram sände ut en 9-årig flicka som självmordsbombare   för deras sak: ISLAMISM. Islamism och dödande och korsfästelser och en massa andra hemska saker sker. Sharia-lagar kommer att stiftas i länder som inte kan stå emot….Det vandrar som en farsot över länder och kontinenter. Även sjukdomsepidemier är ett hot.  …..Denna världen är ur led!

name-graphics-maria-545505