Tag Archive | Fredrik eriksson

Gräshoppor! Det berättar bibeln om! Joh Upp- bok /Artikel: Fredrik E.

Här får du VETA mer om de gräshoppor som säges enligt bibeln komma i sluttiderna och vara väldigt lömska och farliga…. Maria: Jag vaknade en morgon i somras och satte mig tvärt upp när Gud sade ett ord: GRÄSHOPPOR! -LÄS FREDRIKS ARTIKEL HÄR!

Ok nu tror jag det blir intressant på riktigt!

De hade såsom en krans runt sitt huvud.
-Av en slump tänkte jag inte mer på det förrän jag såg en reklam-bild på en gammal film från 70-talet
kallad ”The Crazies” från 1973.
Jag tittar ytterst sällan på skräckfilmer men just omslaget på den här filmen var något som fångade mitt intresse. Du ser kransen?

Det är veckat TYG DET ÄR FRÅGAN OM!

WOW!….

Revelation 9:7 (Swedish) Och gräshopporna tedde sig såsom hästar, rustade till strid. På sina huvuden hade de likasom kransar, som syntes vara av guld. Deras ansikten voro såsom människors ansikten.

De tedde sig såsom hästar, men ändå bakom ”häst-masken” så tedde de sig som människors ansikten?

Varför olika färger?
-Är det så att den gula färgen och röda färgen är färgen på deras dräkter?
Bröstharnesk?
Såsom överprästerna har?
-WOW,,igen, jag har haft fel, det kan inte vara gräshopporna från avgrunden,utan människor som är demoniskt besatta via vaccinerna det måste.Det finns ingen annan förklaring?

-5 månader? se tidigare innehåll om att vaccinerna innehåller gräshopps-vaccin, bakterier och puppor som har en fortplantningsförmåga på 5 månader?-Jag menar varför skrevs Uppenbarelseboken nu igen?

-Jo FÖR DE INTE SÅ SMARTA PERSONERNA! Och som en manual för martyrskap.

-Därför anser jag att gräshopporna är vaccinerade demonbesatta människor som bär skyddsdräkt,

DE SÅG UT SOM MÄNNISKOR?

-Eller hur! ja nu blir det att åka av…
Likt Nazisternas stormtrupper


Deras ut-rensningspatruller under kristallnatten?


Gul=Toxiskt avfall?=US. Marine=Kinesisk truppkodning för färgerna?
-Tanken är svindlande tänkte jag för mig själv.

-kan det vara så enkelt?

Ja det måste vara enkelt annars är det inte från Gud.

Revelation 9:17 (Swedish) Och hästarna och männen som sutto på dem tedde sig för min syn på detta sätt: männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar; och hästarna hade huvuden såsom lejon, och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel.

Mannen på bilden har en krans runt sitt huvud, en guld-liknande inte sant?

Eldröda= Extremt Kemiskt skydd och bakteriell krigföring?
Mörkblå= Hantering av Kemiskt skydd och bakteriell krigföring?
Svavelgula= Säkerhet, Kemiskt skydd och bakteriell krigföring? (dagtid)

Wow Bibeln har EXAKT samma färger på skyddsdräkterna som på bröstharnesken på gräs-hopporna,

d v s skalet på skyddsdräkten som omgärdar de demonbesatta människorna, alternativt vaccinerade och demonbesatta.

Kinesiska/Europeiska/Amerikanska?

Vad är viktigast?

RÖDA FÄRGEN!
Level A hazmat suits are often red to represent the high level of protection they offer. Red hazmat suits are used in an environment where the wearer is exposed to extremely hazardous chemicals or biological hazards.

Röd Hazmat-dräkter på nivå A är ofta röda för att representera den höga skyddsnivån de erbjuder. Röda hazmat-dräkter används i en miljö där bäraren utsätts för extremt farliga kemikalier eller biologiska faror.

BLÅA FÄRGEN!
Mörkblå?=Blue hazmat suits are available for hazmat technicians to use when they are handling hazardous materials. The blue hazmat suits provide protection from chemicals that could be ingested or inhaled by the hazmat technician during a response operation.

Blå Hazmat-dräkter finns tillgängliga för hazmat-tekniker att använda när de hanterar farligt material. De blå hazmat-dräkterna ger skydd mot kemikalier som kan intas eller inandas av hazmat-teknikern under en insatsoperation

-Här ser man hur Bibeln menar, de såg ut som hästar med kransar.

Inuti är det människor men tack vare sin skyddsdräkt ser de ut som gräshoppor med häst-ansikten!…

WOW”

Svavelgula=Yellow is a common color for hazmat suits with different protection levels because it can be spotted quite easily. As such, yellow hazmat suits can be spotted quickly and easily to keep people safe. Yellow shows ups well during the day and in low lighting. Yellow is often worn by those working with hazardous materials.
Yellow is a color most commonly associated with “caution”, so yellow hazmat suits are good for visibility and not being ignored by anyone who may enter an unsafe area.

Gult är en vanlig färg för hazmat-dräkter med olika skyddsnivåer eftersom den kan upptäckas ganska lätt. Som sådan kan gula hazmat-dräkter upptäckas snabbt och enkelt för att hålla människor säkra. Gult visar sig bra under dagen och i svag belysning. Gult bärs ofta av dem som arbetar med farliga material.
Gul är en färg som oftast förknippas med "försiktighet", så gula hazmat-dräkter är bra för synlighet och ignoreras inte av någon som kan komma in i ett osäkert område.

Sluttext! BEGRUNDA FÖLJANDE! Gräshopporna med utökat kontextuellt samband.

Även svavelgula harnesken och guldtråden är nu analyserade och klara för bevisföring.

Nämligen att det handlar om Kinesiska/Ryska/Asiatiska trupper i Haz-matsuits på Svenska skyddsdräkter.

Återigen är ledordet Vaccinen (mRNA) som alla innehåller Baculo (gräshopps DNA) och serum från skorpion-svans-serum, men häpnadsväckande också ägg-bakterie-stammar från samma nämnda Novo-Novavax som är ett vaccin mot Covid-19.

/Fredrik Eriksson

Sars-Cov-2 /Skapa sjukdomar? ja, det kan man

Ny studie uppger att Sars-CoV-2 högst troligen skapats i ett laboratorium

NewsVoice

 -24 oktober 2022 kl 04:16

Alex Washburne och foto på SARS-CoV-2 (foto: Niaid.nih.gov)
Alex Washburne och foto på SARS-CoV-2 (foto: Niaid.nih.gov)

COVID. Viruset bakom sjukdomen Covid-19 har en genetisk struktur som är typisk för syntetiska virus, säger en tysk och två amerikanska forskare, bakom en ny studie. Viruset som orsakar Covid-19 skapades med största sannolikhet i ett laboratorium, är deras slutsats.

Ett team på tre forskare har funnit att Sars-CoV-2 är ett genetiskt modifierat virus efter att de har jämfört dess karaktär med strukturen hos vilda motsvarigheter.

Sars-CoV-2 har bokstavligen “fingeravtryck” av genetisk manipulation, enligt en förhandsvisning släppt av forskarna Valentin Bruttel (Wuerzburg University), Alex Washburne från det USA-baserade forskningscentret Selva Analytics och Antonius VanDongen (Duke University, USA).

De tre forskarna hade hittat ett återkommande genetiskt strukturelement, som de beskriver som ett tecken på att viruset har “sytts ihop”.

“Vi fann att SARS-CoV har restriktionsplatsens fingeravtryck som är typiskt för syntetiska virus. Det syntetiska fingeravtrycket av SARS-CoV-2 är avvikande i vilda koronavirus och vanligt i lab-monterade virus. Typen av mutationer (synonyma eller tysta mutationer) som skiljer restriktionsställena i SARS-CoV-2 är karakteristiska för ingenjörskonst, och koncentrationen av dessa tysta mutationer i restriktionsställena är extremt osannolikt att ha uppstått genom slumpmässig utveckling.

– bioRxiv preprint

Sars-CoV-2 innehåller anomalier som är vanliga hos virus som skapats i laboratorier

För att tillverka ett virus i ett lab konstruerar forskare vanligtvis det virala genomet med hjälp av “knutpunkter”, så kallade restriktionsställen. Sättet som forskare modifierar dessa platser kan fungera som fingeravtryck, hävdar de.

Strukturen hos Sars-CoV-2 innehåller anomalier som är vanliga hos virus som skapats i laboratorier. Denna typ av mutationer är extremt osannolika i naturen.

Resultaten visar att Sars-CoV-2 till 99,9 procent är en artificiell, och troligen består det av en manipulerad kopia av ett naturligt virus, enligt Bruttel, som även säger att han fann tecken på manipulationer som liknar framställningen av proteinbaserade läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Bruttel har en doktorsexamen inom området immunologi och tilldelades årets innovationspris vid German Biotechnology Days, det nationella forumet för bioteknikindustrin.

Kristian Andersen från Scripps Research Institute i La Jolla, Kalifornien anser att resultaten är “nonsens”. Den tyske virologen Friedemann Weber, som leder Institute for Virology vid universitetet i Giessen, sa att de “fingeravtryck” som hittats inte nödvändigtvis pekar på ett artificiellt ursprung. Samtidigt medgav Weber att möjligheten att Sars-CoV-2 konstruerats på detta sätt inte kan uteslutas.

Förhandsresultaten har ännu inte granskats på detaljnivå av andra forskare.

Text: NewsVoice

____________________________

Maria: Vår vän Fredrik Eriksson har en hel del att säga i denna debatt om påhittad eller icke påhittade sjukdomar/virus. Han debatterar på Newsvoice med sina egna erfarenheter och kunnande i frågan:

I kommentar i tidningen Newsvoice svarar han följande här:

Återigen vad är detta för kvas-intellektuell paranoia.
Viruset är isolerat och analyserat.
Det är vetenskapligt betingat,bevisat och dess betydelse för att motverka skador vidimerat.
Det är ett Gp-120 spikprotein fästat på ett vanligt förkylningsvirus.
Vad som däremot inte framgår att det är helt och hållet syntetiskt framställt.
Iom att det viruset inte smittar på det sättet. Och inte från tex djur till djur.
Gp-120 är en patenterad teknologi.
Vilket gör att med någon annan med fler än 2 hjärnceller inser vidden av brottet samt också varför sanningen bakom spikproteinet är detsamma som viruset i sig.
Fauci uppfann Gp-120 i början på 80-talet (tillsammans med Karolinska Institutet?).
Viruset innehåller 4 trådar av Gp-120.
Vaccinet innehåller 16 trådar (snören).
Aids innehåller 21 strängar.
Covid Ace-2 salt-receptorer ska alltså jämföras med en konstaterad Aids respiratorisk fas. Vilket är hur många avled av virusets mest virulenta omfattande del i Februari Mars. Proteinet aktiveras efter 7 dagar och aktiveras i mellan 5-7 grader för bästa möjliga spridning.
Möjligen kan proteinet innehålla kobragift i nano-compound storlek via 5G.
Stewe Peters har bekräftat detta.
Carey Madrid mfl diskuterar även Hydra Vulgaris mfl själv-läkande organismer som lägger ägg inuti de vaccinerade (?).

Därför att spikproteinet fästes på ett vanligt Sars-Cov-2.
Lägg märke till att jag aldrig skrev,Sars Cov-2 utan Covid Ace-2 salt-receptorer vilket är en enorm skillnad.
Spikproteinerna dör av salt+bikarbonat.
Kanske hade kunnat miljoner människor liv.

Covid-19 är ett förgyllt Neurologiskt Bio-Förstärk Vapen, i form av “en sorts” Sars-Cov-2.
Men är mycket mera ondskefullt.
För bästa spridning i tunnelbana,arbetsplats,byggnationer och andra täta utrymmen.

Riksbanken och KI i Solna vet vad de sysslar med.
De är allt annat än dårar!
Ett internationellt betal-system knytet till dessa Spikproteiner kommer snart (inom 48 månader införas)
. F Eriksson

**************** Ja det här är ju läskig läsning. Du finner FLER KOMMENTARER NEDANFÖR ARTIKELN i Newsvoice..

GUD SER OCH HÖR ALLT OCH HAN VET EXAKT VAD SOM SKETT I ALL DENNA PLANERADE RÖRA!!!

VACCIN 2022 och framåt: TÄNK EFTER NU! /Fredrik E

Märket och dess Namn, Bilden och dess Tal.
En exegetisk analys och skillnaden däremellan samt sambanden.
Lager av kontrollverksamhet av alla människor så att de kan köpa och sälja.
13:16 Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar,
att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan
13:17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med
vilddjurets namn eller dess namns tal.
14:9 Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: ”Om någon tillbeder
vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand,
14:11 Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava
ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta
märka sig med dess namn.
15:2 Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med eld. Och jag såg
dem som hade vunnit seger över vilddjuret, med dess bild och dess namns tal, stå vid
glashavet, med Guds harpor i sina händer.
16:2 Och den förste gick åstad och göt ut sin skål på jorden. Då kommo onda och svåra
sårnader på de människor som buro vilddjurets märke och tillbådo dess bild.
19:20 Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade
gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem
som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med
svavel.
20:4 Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla
dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds
och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller
tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo
regera med Kristus i tusen år.


Märket= Vaccinen
Namnet= Vaccin-plåstren
Talet/Numret= Vaccin-lönen
Bilden= QR-kod/app/programvara, kopplas och kontrollerar Covid-status via vaccinen,
kommunicerar (talar) med märket, demoniserad kod helt klart via AI. Antikristlig AI.

HÄR SKULLE NU FINNAS ETT DIAGRAM SOM JAG INTE KUNDE KOPIERA JUST NU, Återkommer med det snarast. /M

Bilden är mitt försök att klargöra omständigheterna kring vedermödans 3,5 första år.
Där enligt 13:16 Märket introduceras men blir inte tvingande.
Märket blir tvingande först vid 13:17. (läs övertygar,förmår och tvingar i slutet av
dokumentet).
Ezekiel 8:3
Vid 14:19 blir alltså konsekvenserna uppenbara.
Att ta Vilddjurets Märke är illa nog, men även om det inte får någon evig konsekvens, om man
nu inte tillräknar sig att du kommer att nå evigheten lite tidigare än om du tog Märket.
Konsekvensen blir nu oerhörd!
14:19 introducerar alltså Vilddjurets Bild, och det tycks vara denna kombination som gör att
ens eviga härkomst och hemvist plus ens namn i Livet och Lammets bok som nu stryks.
Enligt 14:19 blir alltså kombinationen eller själva korsfrukten evigt avgörande.
Från 13:16-17 ( i början av vedermödan) och fram till mitten 14:19.
Vilddjuret övertygar,förmår och till slut tvingar!
Vilddjuret kommer tvinga först och främst genom de basala anställningstryggheterna som
fast anställning mat och hälsa men detta är sista fasen!
Den första fasen som jag anser Bibeln menar är, är själva ordet övertygar.
Övertygar och förmår.
Förmås är den som jag anser lite mildare formen av tvinga.
Här sker det inte genom hårda och nypor utan löften.
Detta skulle alltså stämma med ett införande av vaccin-pass, id-kontroll och för att resa.
En tredje mellan-fas är förmår, ett ännu mera urvattnat ord men som ändå kan avslöja en hel
del. Genom att man förmås via t ex nyanställning, eller för att gå på teater, bio eller andra
nöjen så blir ändå följden indirekt att du tvingas ge upp tanken, eller din tidigare livsstil på
grund av de ekonomiska omständigheterna.
På så sätt så tvingas du till att ta vaccinerna så att även du kan köpa och sälja.

Text Fredrik Eriksson, Hemsida: Korsfrukt.se

/Maria