Tag Archive | frälste

Hos JESUS trygg jag är, han frälste mig

 

013foto Maria

Hos Jesus trygg jag är, Han frälste mig

Kristne sanger. TEKST :
En dag gick jag utan hopp, förlorade i synd
omgiven av ondskans makt, och av skuldbördan tyngd.
En dag ljuset lyste fram, Kristus mig fann,
och sanningen uppenbar : Han förlåtit har.

I kärlek Han mitt hjärta nått, i Hans blod har vi rening fått.
Frid fann jag vid Hans bröst, och Han gav mig Sin ljuva tröst.
I Honom finns befrielse, och, halleluja, förlåtelse.
Hos Jesus trygg jag är, Han frälste mig.

I Kristus jag blivit fri, Han kärlek mig ger.
Nu är jag Hans eget barn, och till mitt bästa Han ser.
Också du kan få ta emot denna frälsning och frid.
Allt vad Herren har gjort för mig, även är för dig !

******************

Detta är  för alla; Befrielse från synd!  ALLA människor behöver höra evangelium och bli rena och fria i Jesus. Läs eller sjung med i sången och ta emot Jesus, SE IN I DITT HJÄRTA!  Det vet vad du behöver, Jesus vill bli din vän och Fader. Ta emot honom innan det blir för SENT!

name-graphics-maria-545505

NamnlösGudhörbön