Tag Archive | Förbinda

Bitterhet. Låt såren läka, gå vidare och låt Jesus hjälpa dig

 

Foto Maria

Foto Maria

Bitterhet.
(i betydelsen mänsklig känsla) är en ovänlig sinnesförfattning, som är förbunden med lust att förorätta och skada andra. Ordspr 17:11  Upprorsmakaren vill blott ont, en grym budbärare skall sändas mot honom.

Rom 3:13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek.Huggormsgift är bakom deras läppar.

Ef 4:31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.
Den förgiftar lätt förhållandet mellan människor, t o m mellan man och hustru, Kol 3:19. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.
Den kristne skall dagligen och stundligen förlåta alla, som gör honom orätt, Matt 18:23, så att det inte blir rum för bitterhet i hans sinne.

18:21 Då gick Petrus fram och frågade Jesus: “Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” 22 Jesus sade till honom: “Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. 23 Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. 24 När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter.* 25 Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. 26 Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. 27 Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld.

Oerhört många människor bär på en stor bitterhet på grund av av “livet” gett dem för sår. Det är många gånger som människan fäster sig vid sina sår så mycket att de till slut blir som en “god vän” som man pysslar om. Istället att förbinda de sår man fått och låta dem läka så pillar man i dem och gräver i dem och river upp dem gång på gång, istället bör man låta dem läka, med sakkunnig hjälp, t ex JESUS, och man kan börja gå vidare. Tro mig, jag vet hur livet kan vara och jag har haft ALL ANLEDNING att känna stor bitterhet! jag har verkligen blivit trampad på och trakasserad, men jag reste mig! Jag fick gå  vidare i livet och JESUS KRISTUS hjälpte mig! Jag är så tacksam att jag kunde förlåta och ta emot förlåtelse. 

/Logo