Tag Archive | Falsk video: Left behind n

Se inte videon/filmen Left Behind med Nicholas Cage, Falsk film av falska människor

 

Det här är Hollywood´s och Illuminatis sätt att presentera hänryckningen då Jesus kommer tillbaka, men det är en falsk bild och en falsk film/video av falska människor som inte tror på Gud. Jag vet inte om videon är ute i Sverige redan men troligtvis i andra länder, se den inte för den är inget att ha. Videon är en produkt av den falska världen som vi lever i, en produkt av den nya världsordningen och av glamourösa skådespelare och producenter som inte känner till Guds heliga ord. Varning alltså. Hollywood hjärntvättar människor med sina falska budskap och falska doctriner.

A new “left behind” movie is coming out soon starring Illuminati member Nicholas Cage. This movie present a demonic doctrine (false view on the rapture in the end days). Be cautious when Hollywood tries and teaches you the bible !!!

No, Christians Should Not Believe in ‘Left Behind’s’ Rapture Theology, Says Prominent Christian Philosopher –http://www.christianpost.com/news/no-…

rapture, ecstasy
hänförelse
rapture, exaltation, enthusiasm, ebullience, ebulliency, elan
glädjerus

Jag tycker att det ska bli mer än underbart då Jesus kommer och hämtar de troende hem, men det kommer inte att ske så som OTROENDE människor vill göra gällande.