Tag Archive | ändring

Skall vi låsas in? Skall vi straffas? /Grundlagsändring på g? /TRÖST

Jag hoppas att du läst denna artikel som inte är någon rolig läsning men nödvändig. Den handlar om eventuell rätt från ‘regeringen’ att låsa in invånare som inte lyder. Du och jag, vilka är vi?

TRÖST:

Rom 15:4Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.
Rom 15:5Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja,
1 Kor 14:3Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst.
2 Kor 1:3Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!
2 Kor 1:4Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.
2 Kor 1:5Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får.

Gud hjälper oss i alla lägen, vi behöver bara ropa, viska, han hör allt vi säger och svarar på bön, rop och viskningar.

/Maria

Bekänna synd inför Gud. Börja om

 

Foto Maria

Foto Maria

 

*

Trots sin uppenbara synd fortsatte israeliterna att betrakta sig som Guds barn. Det är typiskt mänskligt att inte våga erkänna sina fel och brister fullt ut. Men när vi säger: “Så fel var det väl ändå inte?”, har vi redan erkänt skulden till en del.

En överseende attityd håller oss tillbaka från att göra den sinnesändring som är nödvändig och vi fortsätter att synda. Om vi däremot törs erkänna vår felaktiga attityd som synd mot Gud kommer vi snart att förstå vad det innebär att verkligen leva för honom.

Finns det synd i ditt liv som du inte har brytt dig om därför att du inte anser att den är tillräckligt allvarlig?

Gud säger att vi måste bekänna varje synd och när vi gjort detta också tar avstånd från den i fortsättningen. /Jeremia 3:4-5

Är det lätt? Nej, naturligtvis inte, men det är nödvändigt. Syndens konsekvenser kan bli katastrofala om den får ett tillräckligt starkt fäste i våra liv.

Maria