Tag Archive | allt förmår jag

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Fil 4:13. Livet från Guds synpunkt

082 /Maria

 

Att fostras i tron på Jesus Kristus och att ha ett mål kan vara väldigt kämpigt, till en början. Tron ställer krav: Hjärtat skall omformas och bli blödande, då är man på rätt väg.

Vad säger Paulus i Filipperbrevet…

Filipperbrevet 4:13

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Hemligheten till Paulus förnöjsamhet var att han kunde se livet från Guds synpunkt. Han ägnade sig åt det han skulle uträtta, inte åt att tillfredsställa egna önskningar. Han visste vad som var viktigt och var tacksam för allt som Gud hade gjort för honom. Ofta är en strävan efter ägodelar egentligen en längtan efter att fylla ett inre tomrum.  Med Gud är man inte tom, man blir högst levande!

Vad har du för syn på tillvaron och vad önskar du? Att bli lik Jesus?  Att tillfredsställa dina behov av olika slag eller att lyda Jesus?

ALLT förmår jag i honom som giver mig kraft‘, så står det i bibelordet, och vi troende, liksom Paulus, får ta och bestämma om det är Jesus och evangelium och Missionsbefallningen som är viktigast eller allt annat. Men om allt annat är viktigare än Jesus och tron, då är man på fel spår!
Då måste man rannsaka sitt inre.

Tiden är kort!

NamnlösMaria