Profetiska budskap! /EU:s profetiska utveckling!

Hänger du med i profetiska tiderna? Vet du vad som händer och bryr du dig om att  få veta? Läs nedanstående.

 Herb Peters:  Är detta profetiornas uppfyllelse? Se läget idag 4 Juni – 09 >> Daniels 70:e årsvecka. Solanas makt har bara ökat sedan detta skrevs och den fred som enligt profetiorna skall föra med sig en delning av Israel är nära.

Solana och EU har allt vad som krävs för att genomföra ett globalt kontantlöst samhälle. En “kris” skulle ge Solana legal makt över hela EU och dess militär de 10 hornen och satellitsystemet Gallileo. Det här kan mycket väl vara profetiornas uppfyllelse så du gör väl i att läsa igenom detta.

Solana och EU uppfyller en hel del profetior >>

En liten bakgrund För 15 år sedan följde jag en berättelse som behöver berättas idag. Det handlar om en upptäckt av ett 10 statsförbund i en stark militärallians i Väst Europa (WEU) som mycket väl kan ha profetiska dimensioner i uppfyllandet av profetiorna om ändens tid hela vägen från Daniels 70:e årsvecka. I det tidiga 90 – talet då jag arbetade som journalist, hade jag ingen aning om att det fanns så många olika vägar att uttyda profetior på. Min åsikt har alltid varit den bokstavliga tolkningen av Bibeln. Så vad som nu följer är inte menat att vara ett argument för en speciell metod av profetietolkning. Utan det är min upplevelse av GT:s profetior i Danielsboken Dan 9:27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.” Det är allmänt tolkat så att det här handlar om att en ny ledare skall komma fram ur ett återuppväckt Romerskt Imperium. Han kommer att bekräfta eller göra ett befintligt förbund (avtal) ännu starkare och det skall gälla över en 7 års period. Israel skall vara med i det förbundet (avtalet). Efter 3 ½ år kommer så denne ledare att sätta stopp för Israels återupptagna tempeltjänst med offer. På andra platser i Danielsboken ser vi att den här ledaren skall komma fram ur en 10 – nationers allians. Dan 7:7 Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Dan 7:8 Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord. Och på väg till makten kommer denne ledare att “underlägga sig” 3 konungar av de 10 i alliansen.

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar ska uppstå i det riket och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

I UPPENBARELSEBOKEN kan vi lära oss att den ledaren skall också vara identifierad med ett nummer = 666.

Upp 13:18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

Kära vänner, precis allting som är skrivet ovan ser ut som det får sin uppfyllelse idag framför våra ögon. För första gången på 2000 år ser vi idag ett nytt Romerskt Imperium stå där med globala planer på en världsregering. Och som jag sa förut så finns det ett 10 statsförbund iI en stark militär allians som utgör ryggraden i EU, nämligen Western European Union (WEU).

1 Januari 1995 blev Grekland officiellt den 10:de i denna allians som både är med i Nato och i EU. Vad som nu binder dessa 10 länder så starkt samman är ett gemensamt avtal som är känt som artikel 5 i Brysselavtalet. De 10 är kända som Bryssel avtalets militärmakt. I december 1998 i Wien under en EU konferens skapade EU huvudena (cheferna) en ny tjänst – som på engelska heter Office of High Representative for Common Foreign and Security Policy for the European Union.

Den som hade den här tjänsten skulle vara den som hade mandat i EU att sköta om utrikes- och säkerhets politik mot den Ryska federationen. Mot Ukraina och Balkan och de Baltiska staterna (det här är faktiskt också profetiskt) även mot Medelhavsländerna. Det komiska i allt det här är att det fanns 1150 dokument att ta upp och registrera – men när det gäller den här tjänsten så fick det nummer 666 För mig som journalist var det just här som de riktigt stora politiska intrigerna startade. Samtidigt som man I EU var ivrig i Wien med att skapa en Office of High Representative for Common Foreign and Security Policy for the European Union, var NATO chefen Javier Solana upptagen med att omstrukturera NATO för en tid ”efter kalla kriget” och vad det betydde skulle bli tydligt för en del av de europeiska ledarna. Sovjet var inte längre något militärt hot ansåg man och att förlita sig på Amerika behövdes inte längre.

Så Solana delade upp NATO i 2 strategiska grupper – en i Virginia – NORFOLK – och en i Bryssel för Europa. Med andra ord, Solana delade NATO mitt itu. Han gjorde de 10 i WEU alliansen en andra pelare i NATO. I oktober 1999 när hans jobb som Natos chef var slut blev Javier Solana EU:s Office of High Representative for Common Foreign and Security Policy for the European Union (Mr 666) inte nog med det, han blev också generalsekreterare i Europa rådet (EU:s verkliga makt). Redan efterföljande månad blev Javier Solana också chef över de 10 i militär alliansen (WEU). Nu har Solana verkligen skaffat sig makt i EU och är en framgångsrik ledare i det uppstigande gamla Romerska riket. Mer politiska intriger skulle snart följa. Den 4 juni år 2000 antog de 10 WEU nationerna deras Assembly Recommendation 666.

Detta dokument som skulle rekommenderas av Europarådet och handlade om att WEU skulle hållas intakt och utgöra EU:s militära gren. Det skulle också ge the High Representative (J SOLANA) makt att gripa in med vapen vid en krissituation (den makten har inte ens EU:s presidentskap). Det här har nu ytterligare förstärkts den 6 december 2007 – HÄR – Eftersom Solana nu var chef för både rådet och WEU så handlade det här egentligen om att Solana ger makt åt Solana (politisk manipulation). Månaden efter tog Frankrike över (en av WEU) det rullande 6 månaders presidentskapet. Omedelbart börjar Solana tillsammans med den franske presidenten att implementera Recommendation 666 10 statsförbundet WEU blev nu EU:s nya militära gren.

Den 13 Dec – 07 skedde något oerhört profetiskt starkt – De 10 hornen WEU + Solana styrker sin makt över EU. Nu skulle snart det berömda SOLANA BESLUTET komma. Det innebar att ta bort alla dokument som EU rådet (Solana) tyckte skulle vara hemligstämplade från allmänhetens ögon- detta beslut ansågs av många vara en kupp. Solanas nya vision I mars 2003 utan FN:s medgivande startade USA kriget mot Irak och det splittrade åter igen EU:s dröm att ha en gemensam utrikespolitik för nu uppstod motsättningar.

En del stödde USA, andra inte. Några månader senare händer det omöjliga – i Juni 2003 levererade Solana en 10 sidig säkerhetspolitik för ledarna på en konferens i EU som var i Grekland. Den heter: A Secure Europe in a Better World Den hade 3 grundläggande delar. Lägg märke till att Bush sa vid Irak kriget att det här handlade om den nya världsordningen om det är samma ordning som Solana nu snackar om så är det här stort och GLOBALT.

(1) Planera att upprätta en ekonomisk och en politisk stabilitet genom hela EU:s område (2) UPPRÄTTA EN NY INTERNATIONELL ORDNING. En ny världsordning – en global regering satt över länderna. Bibeln talar om det här men det är ANTIKRISTS RIKE. (3) Öka EU:s militära medel för att kunna strida mot banditstater och massförstörelsevapen och terrorism (Det kan handla om religion)

Det var otroligt att se reaktionen på Solanas nya vision. Han inte bara lyckades ena EU utan månaden efter ingick han ett strategiskt avtal med Washington. Mycket av det här avtalet är hemligstämplat men en sak är säkert USA och Europa är nu på väg mot samma mål – THE NEW WORLD ORDER.

KNUTPUNKTEN ISRAEL

De här politiska utspelen i EU och i USA vore helt obetydliga i sig om det inte hade med Israel att göra. Guds centrum är alltid Israel när det gäller det politiska ändetidsscenariot. Och det politiska spelet om NEW WORLD ORDER har med Israel att göra i högsta grad. I november 1995 förhandlade Javier Solana framgångsrikt fram Euro-Mediterranean Partnership for Peace (Euromed). Denna överenskommelse var mellan 15 EU – medlemsstater + 12 länder runt Medelhavet med palestinierna + Israel. Faktum är att det här var så enastående skickligt förhandlat att man tror att det var just detta som gjorde att Secretary of State Warren Christopher rekommenderade Solana till chef över Nato till Bill Clinton. Målet med Euromed var att skapa en region av fred och stabilitet över hela Europa och Medelhavsområdet. Det råkar vara så att om du tar EUROMEDS kartor så ser de exakt ut som de gjorde under det gamla stora Romerska imperiet. Medelhavet var förr ansett vara ett romerskt hav och när EUROMED kört igång kommer det på nytt att bli ett EU hav.

Man hade svårt att nå framgång med Euromed så nu tog Solana fram ett nytt projekt: European Neighborhood Policy (ENP) och det var bara till för att stärka, förstärka och sätta ny fart på Euromed. ENP är ett stort paket av finansiella överenskommelser som skall gälla för varje land som är med i Euromed. Dessa överenskommelser innehåller aktionsplaner (AP) för varje land individuellt. Meningen med detta är att få insikt i varje lands process så att man kan uppfylla kraven i EUROMED. ENP var från början implementerat med samma medel som redan fanns. Men nu förstod man att dessa medel inte skulle kunna räcka till för att täcka ENP så Solana blev ombedd att skapa ett nytt fundamentalt ekonomiskt organ – och det fick då namnet: the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI). När dessa nya instrument tar over blir det ett “nytt ENP” och det kommer att ske 1 Januari 2007. Vad som är mycket profetiskt laddat här är att ENPI är ett 7 årigt avtal. Med andra ord, det “nya ENP” är skapat för att styrka eller förstärka det redan ingångna EUROMED från 1995 och då skulle det gälla i 7 år.

Är detta profetiornas uppfyllelse? Se läget idag 4 Juni – 09 >> Daniels 70:e årsvecka.

SOLANAS NYA TRON

När Frankrike och Holland förkastade EU:s nya konstitution mötte EU:s ledare en ny kris. Existerande avtal ger dem tid till 2009 för att vidta nödvändiga förändringar inom unionen. Den nya konstitutionen hade förenklat detta och gjort dessa förändringar. Hur som helst, utan konstitutionen i laga kraft så måste nu en väg framåt skapas för att slutföra de nya förändringarna (EUROMED) inom ramen för redan ingångna avtal. Det förde EU:s ledare in på en 2 spårig tankebana. Man var nu tvungen att förverkliga alla förändringar som var möjliga under tiden som man fortsatte att jobba med konstitutionen. Eftersom EUROMED var det viktigaste just nu för EU så var man tvungen att bereda plats för sin The High Representative (Solana, ”Mr 666”) att ha en egen plats i EU kommissionen. (EKONOMIN!) Eftersom det är den kommissionen som har hand om all EU:s ekonomi så blev det nu naturligt att ge Solana en plats här 1 januari 2007 för det var ju han som skulle övervaka och administrera sin nya ENP. I december 2006 var Europarådet tvunget att öppna dörren för Solana in i EU – kommissionen och det utan konstitutionen.

Europarådet och EU:s ledare gav bifall åt en ny fredsplan för Mellanöstern sponsrat av Spanien, Italien och Frankrike. Som ett resultat av detta beslut fick Solana mandat att ta denna plan till de andra i kvartetten: USA, FN och Ryssland. Nu satte man igång med en stor ansträngning att sätta ny fart på den avkylda fredsprocessen i Mellanöstern. Det ledde fram till den så kallade Madrid + 15 konferensen.

Elvor och Janne Ohlin:

Vi har följt den avlidne troende journalisten Herb Peters tankar i hans bok: Recommendation 666 >> och vi är väldigt rädda för att han har rätt. Det skulle föra med sig att många troende inte alls är förberedda för den tid som bibeln kallar för “vedermödan” eller “födslovåndan” för det är samma sak.

Väldigt många troende sitter fast i en felaktig eskatologi som säger att vi skall bort härifrån innan Antikrist och vedermödan kommer. – Se vår sida om Jesu tilkommelse >>

David Wilkerson kallar den teologin för en villolära >> I sin bok Americas Last Call.

Se läget idag 4 Juni – 09 >> Daniels 70:e årsvecka. David Wilkerson skriver i sin bok synen från – 73 >> att han ser en man från ett återuppstått Romarrike som griper in i ett ekonomiskt kaos för att bringa ordning på världens ekonomi. Och Solana har tillgång till hela Gallileosystemet som inte bara handlar om GPS utan också om framtidens ekonomi ett kontantlöst pengaöverförings – system.

Vi tror alltså att den post som Solana just nu innehar och som är benämd med talet 666 mycket väl kan vara vara den man som stiger fram ur detta nuvarande ekonomiska kaoset och försöker att ordna upp det med teknikens hjälp och Solana har möjlighet till det.

Constance Cumbey är en annan som sett det här >> Även Fullfilled Prophecy följer utvecklingen >>

Under våra profetiska nyheter >> kommer du att kunna följa en daglig rapportering om aktuella nyheter som går i den här linjen. Vi tror att man så länge till kommer att tillåta sådana här hemsidor att existera.  http://www.elvorochjanne.se

______________
Jag tycker du ska läsa detta en gång till, ja artiklarna är många och ibland långa, men inte desto mindre viktiga!!!  Ta också del av länkarna/nyheterna nedan!

EU:s hemsida har delat upp världen i 10 Zoner >> 22/6-10   SE KARTA m m
Video FN – NWO >> 11/6-10
Solana skriver om global säkerhet >> 9/6-10
 

 Artikel: Är vi framme vid den planlagda: Världsregeringen >> 3/6-10
 Artikel: Ekonomiska krisen planerad för att ta makten? >> 2/6-10

Kram f Maria!

2 thoughts on “Profetiska budskap! /EU:s profetiska utveckling!

 1. Frid, Bo. Vi lever i högst profetiska tider, och mäniskor måste få veta hur det är..många är de som rycker på axlarna och tror att allt är bra, många kristna sover och behöver väckas ,,,m m
  Tack för att även du är vaken och tack för att vi kan hjälpas åt.
  Elvor och Jannes sida har hjälpt mig mycket i förståelse.
  Även Wilkerson och andra eldiga för Herren.
  Tack Bo för spridning.

  Gud välsigne dig som jobbar på för Herren!
  Hälsn Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.