NWO/Hela världen först i kaos sedan väntar NWO och:

 

Hela världen i NWO:s klor:

Lucid and aware people observing world events unfold over the past decade or so – say, since September 11, 2001 – will have surely asked themselves what on Earth is going on here? We see ever-growing violence, war, outright lies, invasions, false flags, social upheavals, poverty, ruin and the death of millions… The world’s become a pretty dangerous and pitiful place to live in, and it only gets worse…

Which leads us to the obvious question: Why? Why is all this happening? Can we explain it away as Man’s wicked nature? Or his folly and ignorance? Perhaps just a series of bad mistakes and wrong turns on key issues?

**Översättn:Klara, rediga och medvetna människor observerar världens händelseutveckling under det senaste decenniet eller så – säg, sedan den 11 september, 2001 –  har säkert frågat sig om vad som händer här på jorden   ? Vi ser ständigt växande våld, krig, direkta lögner, invasioner, falska flaggor, sociala omvälvningar, fattigdom, ruin och död för miljontals … Världens blir en ganska farlig och sorgligt plats att leva i, och det bara blir värre …

Vilket leder oss till den uppenbara frågan: Varför? Varför är allt detta händer? Kan vi förklara bort det som människans onda natur? Eller hans dårskap och okunnighet? Kanske bara en rad dåliga misstag och fel svängar i viktiga frågor?

Vill du läsa hela artikeln så finns den här: Adrian Salbuchi: The Coming World Government      http://endtimeinfo.com/2012/02/adrian-salbuchi-the-coming-world-government/

Ta del av detta också:http://endtimeinfo.com/2011/03/worldwide-chaos-and-%e2%80%9cthe-covenant%e2%80%9d-an-end-time-info-podcast/

 /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.