NWO: Video: Anti Christ Kingdom. Det antikristliga systemet

Djävulen frestade Jesus och djävulen frestar människan att göra grova fel, men man kan stå emot honom!

Djävulen frestade Jesus och djävulen frestar människan att göra grova fel, och att lura dem i fördärvet med krig och fattigdom, i slaveri m m, men man kan stå emot honom! Antikrist skall härja för fullt, se video:

1 Tess 5:03

 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Psalm 2

Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet?

Kungarna på jorden satt sig, och furstarna rådslå med varandra, mot Herren och mot hans smorde:

Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss.

Kungarna på jorden, d v s NWO/Eliten vill kriga emot Gud i en antikristlig värld, hur mycket man än talar om enhet! Man kommer att kalla kristendom OLAGLIG och föra krig emot de kristna-  vilket redan har varit igång länge!

Det är alltså en ny världsordning/global regering, som kommer och en new-age-religion som folk skall följa, ta till sig. Det är hemska tider! och i öster tycks man rusta för krig? WWW3? Det kommer tider av stort kaos!

Det pågår mycket som ses som konspirationer, men vad är då en konspiration,  dvs är det sagor som florerar?..Man dyrkar avgudar på många platser och i många länder och det ses som helt ok. Men vad säger Gud om det? Det vet den som är troende. Det som sker i NWO är sataniskt.

OM du INTE har Jesus Kristus som HERRE i ditt liv kommer du att falla offer för detta nya system! NWO och NEW AGE.

* ENGLISH:

1 Thessalonians 5:3

For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction comes upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

Psalm 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against his anointed, saying,

Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

*

The kings of the earth, d vs NWO / elite want to make war against God in a antikristlig world, how much one talks about unity! They will be called Christianity ILLEGAL and make war against the Christians, which has already been running for a long time!

So this is a new world order coming and a New Age religion that people should / must follow. It is terrible times! and to the east appears to mobilize for war. WWW3?

There is a lot that is seen as conspiracies, but what is a conspiracy, conversely, that inversely … Man worships idols of in many places and in many countries and it is seen as ok. But what does God say about it? It knows the one who is faithful. What happens in the NWO is satanic.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.