NWO/ Mind-reading helmut/ Tankepolis/ Ondska

 

Minns ni Orwells tankepolis /(G Orwells bok 1984) som kan invadera även privata tankar? Väl här kommer de i form av en “mind-reading” hjälm/ maskin. Tillverkaren av denna mind-läsningsteknik är Veritas Scientific, vars vd Eric Elbot sa, “Den sista  integriteten är ditt sinne. Denna teknik och hjälm  kommer att invadera det. “Och vem är den första kunden för att spionera på  hjärnans enhet? 

Den amerikanska militären  planerar att använda den som en sanningssägande teknik, men det kommer så småningom att användas som/av “brottsbekämpning, brottmål och företagsförvärv. Så småningom kommer det att göra ännu sin väg in mobil- Appar för civila.Visst , det är ett potentiellt verktyg för ondska. Om bara regeringen har denna enhet skulle det vara mycket farligt. ”

Hjälmen är:
baserad på vissa typer av hjärnans aktivitet som kallas skeende med anknytning potentialer (ERP). När hjärnan känner igen någon, det finns en särskild, väl dokumenterat svar kallas P300. En person ser ett ansikte och sedan identifierar den det som John, Maria, eller mamma. Som en persons hjärna sätter ett namn på ansiktet visas en kraftig nedgång i EEG mellan 200 och 500 millisekunder efter att först ha sett ansiktet. Det dopp visar att ämnet är medveten om personen. Samma reaktion sker med ett foto av ett föremål, en plats, eller ett namn.

Det blir svårt att undvika att reagera på insidan Veritas hjälm. Monteras det tätt mot huvudet utan att det är smärtsamt, kommer det att ljudisolera mot omvärlden, säger Elbot. Visiret visar endast bilder centimeter från ögonen. Metallborste- sensorer är fortfarande under utveckling, som är utformade för att gå lätt genom håret och fånga hjärnans signaler utan ledande gel som används på sjukhus. LÄS HELA ARTIELN HÄR:

Via blog.computerworld.com

Engelska: Recall Orwell’s Thought Police that can invade even private thoughts? Well here they come in the form of a “mind-reading” helmet machine. The maker of this mind-reading technology is Veritas Scientific whose CEO Eric Elbot said, “The last realm of privacy is your mind. This will invade that.” And who is the first customer for the brain-spying device?

The U.S. Military which plans to use it as a truth-telling technology, but it will eventually be used by “law enforcement, criminal trials and corporate takeovers. Eventually, it will even make its way into cellphone apps for civilians.” Elbot told told IEEE Spectrum, “Certainly it’s a potential tool for evil. If only the government has this device, it would be extremely dangerous.”

The mind-reading helmet is:

based on certain types of brain activity known as event related potentials (ERPs). When the brain recognizes someone, there is a specific, well-documented response called a P300. A person sees a face and then identifies it as John, Mary, or Mom. As the person’s brain puts a name to the face, a sharp dip in the EEG appears between 200 and 500 milliseconds after first seeing the face. That dip reveals that the subject recognizes that person. The same reaction occurs with a photo of an object, a place, or even a name.

It will be hard to avoid reacting inside Veritas’s helmet. Fitted tightly to the head without being painful, it will be soundproofed against the outside world, says Elbot. The visor will display images only centimeters from the eyes. The metal brush sensors, still in development, are being designed to go easily through hair and conduct brain signals without the conductive gel used in hospitals.

*

Är det någon som är förvånad över denna  s k NYHET? Den som läst George Orwell vet att mycket av det han skrev i sin bok har redan skett- och det kommer att ske mer. Vi ser den NYA VÄRLDSORDNINGEN framför oss nu, och det är saker på G som man inte ens vill tänka på. Den som är troende vet att sådana här saker är ONDSKA! och bibeln berättar om det! /Maria

2 thoughts on “NWO/ Mind-reading helmut/ Tankepolis/ Ondska

 1. Jag tror att det mesta redan är prövat/undersökt och blir ngt man kommer att använda både militärt och polisiärt- /Det stavas MAKT.
  Nej det är inte ngn lek alls och G Orwell och andra upplysta viiste och vet mycket väl vad som sker, men man måste vara tyst om det….eller?
  Utvecklingen går framåt, konstigt att man inte kan utveckla bra saker istället för hotfulla saker. Den vanliga människan kommer att vara hotad men orkar inte ta reda på det.
  /Maria

 2. Tankehjälmar och hjärnläsning och liknande teknik verkar vara rätt barnsligt när man tänker på det ur vardagens perspektiv – när man ser det ur militär synvinkel är det ingen lek.

  Dessa och liknande system släpps (brukar släppas) på kommersiella marknaden ca 15-20 år efter de testas och brukas militärt.

  Datorer och satellitsystem, internet och RFID är militär säkerhetsteknik från början. Kanske kan vara bra att komma ihåg!

  Kul med en färgad hjälm när man cyklar genom verkligheten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.